ادبیات ساده که مشتریان را جذب می کند

۲۴. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۰۱. دانشور در این اثر خود تاریخ را از دریچه ادبیات به تصویر می­کشد. کتاب آذرگان (سرگذشت آب و آتش) نوشتهی بهار برادران، که در ادامهی آبانگان نوشته شده، رمانی عاشقانه است که در دل تاریخ و حوادث آن روایت میشود. نادر ابراهیمی بهبهتریننحو ممکن تنهایی و غم یک انسان احساسی را که از عشق، خانواده و وطن رانده شده، به تصویر کشیده است. حوادث تاریخی داستان به نقل از منابع تاریخی به تصویر کشیده شدهاند و تلاش شده، به صورت مستند و بر پایۀ تحقیقات تاریخی نوشته شوند.هر چند از آنجا که فضای سیاسی ارمنستان در این دورۀ تاریخی مبهم و منابع محدود است، برخی اتفاقات با رعایت آنچه در اغلب منابع ذکر شده، با تخیل ساخته و پرداخته شدهاند. مجموعه داستان «آهنقراضه، نانِ خشک، دمپایی کهنه! به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا، مجموعه داستان «آهنقراضه، نانِ خشک، دمپایی کهنه! ش.ف.ر» یا همان «گروه فرهنگ و ادب شبکه فرهنگ رادیو» و برای برنامه «تلخند» نوشته شدهاند. برخی از خوانندگان که بهدنبال اشعار عاشقانه برای همسر، برای مادر یا برای دوست خود هستند نیز میتوانند با رفتن به فیدیبو، به لیست بالا و بلندی از اشعار عاشقانه دسترسی پیدا کنند.  This ᠎da ta h᠎as ​been wri tten  by GSA Con te᠎nt  Gene​ra᠎tor DE MO.

اگر بخواهیم خیلی کوتاه رمان را تعریف کنی، در میان کتاب های ادبیات، رمان، به داستانهای بلندی گفته میشود که اتفاقات و حوادث درون تخیل نویسنده را بازگو میکند. ادبیات آینه دار جامعه ای است که در آن وجود می یابد و نتیجتاً منادی ارزش ها و دلبستگی های همان جامعه است و برترین فعالیت بشر، شعر است، نه دین، علم یا فلسفه. بررسی مهم ­ترین تذکره ­های عصر صفوی و تحلیل محتوای داستان ­های منقول در این تذکره ­ها از نقد ادبی موجود در قهوه­خانه­ های این عصر به ما نشان می ­دهد، نقد ادبی موجود در این قهوه­خانه­ ها به تبعیت از ذوق حاکم بر این عصر، معنی ­گرایی است و روش نقد نیز عموماً نقد ذوقی و استحسانی است. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله اینان در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسی عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود. بعد از بحرانهایی که چند سال پیش رخ داد و خیلیها را دچار سردرگمی کرد، دلم میخواست داستانی بنویسم که شخصیتهایش در کنار هم معرف و نمایندهی نسلی باشند که خودم جزء آن هستم. This  post was created wi th G​SA  C on᠎te​nt Gener at or DEMO!

معرفی کتاب یک عاشقانه آرام: کتاب صوتی یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی روایتی شنیدنی از زندگی زوجی عاشق است که گفتوگوهای جذابی در بین آنها رخ میدهد. اینها موجهایی هستند که می آیند و می روند و گاه خس و خاشاکی هم به ساحل می افکنند و نه بیشتر از این. ق از ابتدای کار او اطلاعی در دسترس نیست و بنابر برخی روایات وی در اوایل عمر در نیشابور دکان عطاری داشت وپس از آنکه از معالجه بیماران دست می کشید به تحقیق شعر و اصول عرفان می پرداخت. کتاب خانلری و نقد ادبی نوشته ی ایرج پارسی نژاد است که دربخشی از متن کتاب می خوانید: ایرج پارسی نژاد در این کتاب میراث گرانبهای پرویز ناتل خانلری در حوزه زبان و ادبیات فارسی و نقد ادبی ایران را شناسایی و بررسی می کند. در این دوران و دورههای بعداز آن، نویسندگانی همچون «امیل زولا»، «ویکتور هوگو» و «گوستاو فلوبر» به جامعه ادبی فرانسه معرفی شدند؛ در فروشگاه کتابانه میتوانید لذت خرید رمان خارجی از نویسندگان مهم فرانسوی، مانند ژرمینال از امیل زولا، کنت مونت کریستو از «الکساندر دوما»، مادام بوآری اثر گوستاو فلوبر، آثار ویکتور هوگو و «آنا گاوالدا» را تجربه کنید.

This ​po st h​as be en created  with the help ᠎of GSA C ontent G enerat or Demov᠎er​sion!

اگرچه نویسندگان در این دوران تلاشهایی به منظور رفع محدودیتها برداشتند و در اثر این تلاشها، کانون نویسندگان ایران از سال ۱۳۴۶ تأسیس شد، اما فشار حکومت به صورت مداوم تشدید میشد؛ بهطوریکه در سال ۱۳۵۱ مأموران دولتی به کتابخانهها یورش بردند و دهها ناشر و کتابفروش را دستگیر کردند. نویسندگان با نوشتن از شکوه گذشتهٔ ایران و قهرمانان مردمی دوران قدیم، به دنبال تحقق رویاهای خود در گذشته بودند. سید ابراهیم در 5 سالگی پدر خود را از دست داد. یک مصاحبه دست و پا بلوری هم دارم. نوع گفتوگو در بین شخصیت­های این کتاب بهگونهای است که هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص خود را جذب کرده و به تفکر درباره حرف­های ردوبدلشده میان آنها مجبور می­کند. روی ماه خداوند را ببوس شاید جوابی قطعی برای گذشتن از ایستگاه شک نباشد، اما سؤال­های مشترکی را درباره وجود خدا، عدم قطعیت و تنهایی انسان­ها از زبان شخصیت­هایش بیان می­کند.

دیدگاهتان را بنویسید