Wish to ادبیات خود را افزایش دهید؟ مصوب است ابتدا این را {خوانده|بیاموزید

بنابراین شاید با کمی ذوق و شیطنت بتوانیم ادعا کنیم که مشروطه بیش از آن که مشروعه باشد و شرع را ماندگار کند، مشعوره بوده و شعر را حیات دوباره بخشیده است. سیزدهمین دوره جایزه امیرحسین فردی را در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می کنیم. او تاکنون برای رمانهایش جوایزی از جمله جایزه بهترین رمان متفاوت را از آن خود کرده است. در این بخش گچین بهترین جملات و اشعار زیبا برای حال خوب و در وصف حال خوش را ارائه کرده ایم. نشر متخصصان به عنوان یکی از ناشران برتر حوزه چاپ کتاب لیستی از بهترین کتاب های ایرانی در سال چند سال اخیر تهیه کرده که در ادامه در اختیار شما قرار خواهد گرفت؛ با اینکه بیشتر آثار برتر نویسندگان و شاعران ایرانی متعلق به قرن ها پیش میباشد، اما نویسندگان و شاعران جوان خوش ذوق و با استعدادی نیز در این چند سال در کشور ما رشد یافته اند که هدف آن ها خلق آثار ارزشمند با الهام گرفتن از شاعران و نویسندگان به نام ایرانی است. برای شعر یا ترانه ارسالی نام انتخاب کنید.

این رمان که اثر پریسا حقوقی نویسندهی جوان است، در مورد دختری به نام مهتاب است که به خاطر کمبود در زندگی عاشق میشود. در این کلاسها، من ماجرایی را نوشتم که سال ۱۳۹۰ تمام شد. ادبیات من را به سبب رویکرد تازهاش به ژانرهای مختلف و جدید روایتِ «خود» و گستردگی مطالبش یکی از نواندیشانهترین و جامعترین آثار این حوزه میدانند. محمود حبیبی کسبی: به نظر من هیچ فرقی ندارد که این جشنوراه به چه کسی سپرده شود. هدف من از ازدواج هیچوقت بقای نسل نبود. پس تاریخ ادبیات جهانی به­مثابه­ی مجموعه­ای خواهد بود از تاریخ ادبیات ملل گوناگون که درکنار یک­دیگر کلیت واحدی آفریده­اند. در دهههای اخیر و بهخصوص پس از رواج ایدئولوژی ملیگرایی در دوران پهلوی، شکلی از عربستیزی در جامعه ایران تشدید شد و حتی برخی از روشنفکران طراز اول ما در دهه بیست هم تا حدودی به همین مسیر رفتند. باید گفت شعر در دوره اسلامی پس از وقفهای چند صد ساله با الفبای عربی پدید آمد.

بایگانیشده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳. ↑ «لغتنامهٔ دهخدا». بایگانیشده از اصلی در ۵ آوریل ۲۰۱۳. بایگانیشده از اصلی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳. میتوانم دلایلِ این مقاومت را از جنبههای مختلف تبیین کنم، اما در این میان یک جنبه به نظرم قابلِ تأملتر از سایر جنبهها میآید: جنبه سادهلوحی؛ نوعی سادهلوحی وجود دارد که پایش به میان این بحث کشیده شده است، دقیقتر اینکه این جنبه همیشه همهجا حضور دارد و هرگاه فرصت یابد رخ مینماید. او معتقد است همهٔ خصوصیات موج نو – بهطور کلی – در مورد این شاخه صادق است، با این تفاوت که اگر در شاخهٔ اصیل موج نو کوشش در به وجود آوردن وسایل ایجاد رابطه همچنان برقرار است، در این شاخه، شعر به صورت مشکل و نامفهوم و اصم درآمده و گاه ایجاد رابطه با آن غیرممکن میشود. نیما یوشیج با کوتاه و بلند کردن مصرعها و جابجایی قافیهها، بدعتی در موسیقی شعر به وجود آورد و اگرچه وزن را برای شعر لازم و حتمی میشمرد ولی آنرا مبنی بر امتداد مصوتها و تکیه کلمات میدانست، نه آنکه همچون شعر قدیم وزن بیت یا مصراع، معیار تعیین وزن شعر بهشمار آید. 1. موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و تکیهها.  This a rticle was w​ritten ​with GSA Con​te nt  Ge ne​rator  DE​MO .

همچنین خواندن کتاب های ادبی، به ما کمک می کند که درگیر رفتار هایی مثل حماقت، تعصب، نژاد پرستی، تفرقه های مذهبی و سیاسی و اینچنین مفاهیم زشتی نشویم و زندگی زیباتری نیز داشته باشیم. محبوبه راد، ثنا نصاری، جواد مزنگی و سبحان زنگی نیز برگزیدگان بخش ویژه شاعران بدون کتاب این دوره از جایزه بودند. همچنین همزمان با انتشار فراخوان این بخش اعلام شد که مهلت فرستادن کتاب برای بخش انتخاب کتاب سال جایزه تا ۱۶بهمن ۱۴۰۱ تمدید شده است. شاعران پارسیزبان تا پیش از ظهور نیما یوشیج همواره بر همان الگوها و قالبهای سنتی وفادار بودند و شعر پارسی محدود و محصور در اوزان و افاعیل عروضی بسر میبرد و بر پایهٔ همان چارچوبها با معیار مصراع و بیت سنجیده میشد. گروه زبان و ادبیات فارسی، یادگار دانشمندان فرهیخته و بزرگی است كه اینك از میان ما رخت بربستهاند و وامدار استادان ثابت و مدعوی است كه هر آنچه داشتهاند تاکنون بیریا و صمیمانه در طبق اخلاص نهاده و پیش روی اهل خرد و دانش گشودهاند تا شاید خیل یكهتازان تشنه از پیفرا رسند و به آن دوام و قوام بخشند؛ زیرا یقین دارند كه بلندهمتان پژوهنده در راهند. علاقهمندان به شرکت در این بخش، باید پنج نسخه از اثر خود را تا ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۱ به نشانی تهران – صندوق پستی۱۳۳۵۵۱۸۷ – دبیرخانهی جایزهی کتاب سال شعر «خبرنگاران»، بفرستند.

دیدگاهتان را بنویسید