The Key کد به شعر. مال شما، بدون صرف یک سکه… در واقع

سبب این موضوع را در چند مسئله میتوان یافت؛ اول اینکه ادبیات ذاتاً زیباست و همین زیبایی و گرهخوردگی با ذوق انسان زمینهساز جذابیت ادبیات میشود. اینها چند دسته اند. شعر و نثری گیرا که از عشق میگوید و سطر سطر آن تاریخ ایران را در خود آمیخته. فردی فقط شعر انقلابی میگوید و فردی هم با اصرار تمام از نام ایران در شعرش فاصله میکند. فلانی اوکانِر در خون هوشیار از مذهبیون افراطی در جنوب عمیق میگوید. این آیه و سه آیه بعد از آن، یعنی چهار آیه پایانی سوره شعرا، در مدینه بر پیامبر (ص) نازل شد؛ هرچند که سوره شعرا مکّی است. سلمان فارسی: وی در مدینه با پیامبر آشنا شد و مسلمان شد. در سال ۱۹۸۱ زمانی که پدربزرگش در بستر بیماری بود ایزابل نگاشتن نامهای به وی را آغاز کرد که دستمایه رمان بزرگ «خانه ارواح» شد. پائولا نام دختر وی است که پس از تزریق اشتباه دارو به کما رفت.

پس از سالهای نوجوانی و مهاجرت سوکورو به توکیو برای ادامه تحصیل، یک روز درمییابد که همهی دوستانش او را طرد کردهاند و این مسئله آنقدر برایش سخت و دردناک است که انگار مرگ را تجربه میکند. داستان کتاب دربارهی یک مرد جوان ایتالیایی به نام «ماتیا پاسکال» است که پس از مرگ پدرش، خانوادهاش توسط مردی که قرار بود به آنها کمک کند، خراب میشوند و ماتیا زندگی سختی را در فقر و بدهی تجربه میکند. مطالعه کردن به شما کمک میکند تا دایره لغات خود را افزایش دهید، با ساختارهای مختلف جملات در دستور زبان آشنا شوید و در عین حال از خواندن داستانهای مورد علاقهتان نیز لذت ببرید. دفتر خاطرات نیز یکی از رمان های عاشقانه معروف محسوب میشود که بر اساس یک داستان عاشقانه واقعی نوشته شده است. رمان های عاشقانه میتوانند لطافت و ظرافت زندگی را در کنار اتفاقهای بد زندگی برای ما قابل تحمل کنند. Art icle w as created ᠎wi​th GSA Con te᠎nt Gen᠎erator D emoversion!

یک روزنامه نگار مشهور با رخ دادن اتفاقهای عجیب و مرموزی، تصمیم میگیرد که در مورد انتخابهای زندگی خود، تجدید نظر کند. «آلنده» با تحلیل و بررسی مسیر حرفه ای جریان ساز خود به عنوان نویسنده، به مشخصه ای اشاره می کند که میان همه ی شخصیت های داستانی او مشترک است: این شخصیت ها همگی در معرض تصمیم گیری های جالب و دگرگون کننده، و نه لزوما خوب یا مثبت، قرار می گیرند. دنیای سوفی یوسِتین گُردِر را معمولاً به عنوان شروعی برای مطالعات فلسفی جدیتر معرفی میکنند. همین جمله برای ترغیب شما به خواندن این داستان کافیست. اما نویسنده این کتاب مریم ریاحی است که متولد 1352 در استان تهران بوده و تحصیلات کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد. آن ها نمی توانند شخصیت هایی خوب در کتاب ها باشند.» «آلنده» زمانی را به خاطر می آورد که پدرخوانده اش از این نویسنده پرسید چرا او در رمان هایش حضور ندارد.

Th is art᠎icle w​as created ​wi th GSA  Conte nt Generator Demov​ersion.

نقد مبتنی بر واکنش خواننده از زمان اقلاطون تا زمان پیدایش جنبش رمانتیک در ادبیات (۱۸۰۰ م) نقش خواننده منفعلانه تلقی می شد. خواننده در خواهد یافت که وقتی شهید دکتر بهشتی فرمودند: بهشت را به بها میدهند و نه بهانه، یعنی چه؟ این انتخابها می تواند خواننده را تا انتها و یا به مرگ نابهنگام او سوق دهد. «آلنده» در این مورد بیان می کند: «آدم هایی که زندگی آسانی دارند، برای من جالب نیستند. همچنین است جذابیت فضای درس و ابزاری که معلم برای القا و انتقال بهتر درس از آن استفاده میکند. از همین رو است که می توان گفت نقد تاریخی قادر به تحلیل واقعی یک شاهکار ادبی نیست، زیرا یک شاهکار بزرگ ادبی از محیط و اجتماع خود فراتر است و چه بسا مولود جذبه و الهام و تحت تأثیر لا شعور به وجود می آید. استاد ما، آقای بدیعالزمانی، بسیار باسواد بود، جزوهای به ما داد که به ادبیات قبل از اسلام مربوط میشد و گفت این متن را بخوانید. این طبیعت ادبیات است که شاید بتوان وجه دیگری هم بدان افزود و آن، وجه روایی و داستانی است که ما در ادبیات داریم.

دیدگاهتان را بنویسید