Sins Of ادبیات

او افزود: انقلاب اسلامی ایران از جنس تحول آفرین در فضای سیاسی و اجتماعی است و که این انقلاب موجب شد شاهد تحول و دگرگونی در زبان و ادبیات فارسی باشیم. ایفای نقش کرده و کنشگری فعال فرهنگی، آموزشیـمهارتی، پژوهشی و فناوری داشته باشد و دستاورد اجتماعی دانشگاه منجر به تحصیل و توانمندسازی و همچنین رفتارسازی اجتماعی شود.» دکتر طهرانچی با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سبک زندگی در دانشگاهها اظهار کرد: «مقاممعظمرهبری در بیانیه گام دوم فرمودند: «تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بیجبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.» از اینرو باید کارکرد کلاس و استاد، حق یادگیری و محیط امن آموزشی و نقش فعال کلیه کنشگران در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه نیازمند اقناعسازی فکری و استفاده از ادبیات مناسب، موثر و معطوف به نتیجه در تعلیم و تربیت اجتماعی هستیم.» وی با اشاره به ویژگیهای تعلیم و تربیت اجتماعی گفت: «در این مقوله باید به نقش محوری و تاثیرگذار استاد و درک تفاوت در انسانها و روشهای تربیتی توجه داشته باشیم.» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: «هدف از جنگ ترکیبی اخیر هجمه وسیع به ارکان فرهنگی کشور بوده است، از اینرو باید با جهاد تبیین و گسترش فضای انقلابی به جنگ ترکیبی پاسخ دهیم. ​Th​is art​ic᠎le was done by G᠎SA ​Co​nt᠎ent Ge ne᠎rato​r DEMO!

در ایران باستان نمایش وارههایی به مناسبت پیروزیها و سوگواریها بر پا میشد از آن جمله کین سیاوش که برای سوکواری کشته شدن وی هر سال در نواحی شمال شرقی ایران اجرا میشد و تا سدهٔ چهارم رایج بود، و نیز کین ایرج، مویه زال، آیین جمشید و گریستن مغان پس از این نمایش وارهها در دورههای مختلف اشکال گوناگون نمایش در ایران پدید آمد که از آن میان میتوان به نمایشهای کوسه برنشین پیش از اسلام و سپس پرده بازی و میرنوروزی عمرکشان و انواع نمایشهای سنتی مانند معرکهگیری، نقالی و روحوضی اشاره کرد که چون نمایشهایی عامیانه بود چندان نیازی به متن و نمایشنامهٔ مشخص نداشت. کتاب رمان خاطرات یک خون آشام – جلد دوم (کشمکش) به قلم ال جی اسمیت روایتگر زندگی دختر جوان دبیرستانی به نام النا گیلبرت است که قلبش میان دو برادر خون آشام، استفن سالواتوره و دیمن سالواتوره گیر میکند. کتاب رمان خاطرات یک خون آشام – جلد پنجم (شب هنگام) به قلم ال جی اسمیت روایتگر زندگی دختر جوان دبیرستانی به نام النا گیلبرت است که قلبش میان دو برادر خون آشام، استفن سالواتوره و دیمن سالواتوره گیر میکند. کتاب رمان خاطرات یک خون آشام – جلد اول (بیداری) به قلم ال جی اسمیت روایتگر زندگی دختر جوان دبیرستانی به نام النا گیلبرت است که قلبش میان دو برادر خون آشام، استفن سالواتوره و دیمن سالواتوره گیر میکند.

کتاب رمان خاطرات یک خون آشام – جلد چهارم (اتحاد تاریک) به قلم ال جی اسمیت روایتگر زندگی دختر جوان دبیرستانی به نام النا گیلبرت است که قلبش میان دو برادر خون آشام، استفن سالواتوره و دیمن سالواتوره گیر میکند. کتاب رمان رابرت هلمونت نوشتهی آلفونس دوده زندگی پنج ماه نویسنده در تنهایی و در یک گوشه عزلت در میان جنگلی نزدیک پاریس به رشته تحریر در آمده است. رابرت هلمونت ( Robert Helmont ) داستانی واقعی توسط نویسنده فرانسوی آلفونس دوده است. اقتباس در حقیقت میانبری است به دل جذابیت درام، مسیر سینماگر را کوتاه می کند و به او داستانی آماده و امتحان پس داده می دهد، سینماگر کافی است با نگاهی تصویری این داستان را بازسازی کند. امام راحل دانشگاه را منشاء قوه متفکره میدانستند و توصیه کرده بودند که برای ایجاد چنین دانشگاهی به سراغ آیتالله خامنهای بروند. وی با تاکید بر اینکه اساتید دانشگاه باید ولی و مرشد باشند، خاطرنشان کرد: «دانشگاه بهعنوان محل تربیت قوه عاقله کشور نیازمند تحول مستمر و دائمی در محیط دانشگاه است، که سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا تدوین شده است و تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی دانشجویان بهعنوان محور قرار گرفته که استاد نقش ویژهای در آن دارد.

Th​is con᠎te nt has be​en creat ed by G SA​ Con᠎te nt G en erat or​ Dem᠎oversion.

این اظهارات در حالی مطرح میشد که مدرنیته یک سکه دو رویه است، اما این افراد صراحتا مدل دانشگاه ایرانی در مقابل دانشگاه اسلامی را مطرح میکردند.» وی با بیان اینکه دانشگاه دارای سه مفهوم علم، فرهنگ و فناوری است، خاطرنشان کرد: «دانشگاه وارداتی در کشور ما براساس این سه مفهوم شکل گرفت که در آن حوزه علم بهعنوان کانون اصلی قرار دارد و پس از آن حوزه فناوری است و در آخر نیز به فرهنگ میپردازد. «آموختن ادبیّات به تنهایی نمیتواند ارزشهای اخلاقی شخصی را حتّی یک سانتیمتر هم بالاتر ببرد. دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین روز نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای ویژه و سطح یک دانشگاه آزاد که پنجشنبهشب در سالن همایشهای ابنسینا واحد علوموتحقیقات برگزار شد، با تبریک حلول ماه رجب گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی از سال گذشته برگزاری جشنواره امامت و مهدویت از 13 رجب تا نیمه شعبان را بهعنوان یکی از برنامههای جدی خود در این حوزه برنامهریزی و اجرایی کرده است و این جشنواره امسال برای دومین سال با حضور و مشارکت پرشور واحدهای دانشگاهی برگزار خواهد شد.» دکتر طهرانچی با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی جوانان اظهار کرد: «واقعیت این است که دانشگاه بهعنوان یک نهاد برآمده از مدرنیته کارکردهای مشخصی در جامعه غربی داشته و دارد و این نهاد متعلق به جامعه ما نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید