Best ادبیات جهان می‌توانید واقعا خرید

در ایران نیز محققانی بودند که میتوانستم آنها را به همکاری دعوت کنم، گرچه یافتن کسانی که به یک اندازه بر ادبیات و زبانشناسی شناختی مسلط باشند، محال بود. وی سامانه اثرخانه را مدرسه همگانی شعر و داستان دانست و افزود: این سامانه در نوع خود کار جدیدی است. آل احمد دو داستان بلند دیگر با نامهای سرگذشت کندوها (۱۳۳۳) و نون والقلم (۱۳۴۰) را نیز در این دوره منتشر کرد. اگرچه دامنهٔ نفوذ نثر بوف کور همچنان در دهههای سی و چهل هم دیده میشود، اما از دهه چهل، زبانی تلگرافی و خشمآلود و حاوی تکیهکلامهای خودساخته در بین نویسندگان رواج یافت که نمونهٔ آن، مدیر مدرسهٔ آل احمد است. توماس لاوپیکاک از نویسندگان برجستهای بود که عقاید فلسفی زمان خود را در رمانها و داستانهایش به چالش میکشید. محققانی هم بودند که با مخفی کردن پیشینه تحقیق هر مقالهشان وانمود میکردند سراغ موضوع بکری رفتهاند و با عدم ارجاع درست، به نوشته خود تاریخ مصرف میدادند، به این معنی که گذشت زمان اثر آنها را از اعتبار میانداخت که این نیز از هدفم برای نگارش کتاب به دور بود، به همین دلیل تصمیم گرفتم خود بهتنهایی به تالیف این کتاب بپردازم، گرچه ورود به زیرقلمروهای متفاوت شناختی زمان زیادی را به خود اختصاص داد.  Th​is post h as be en w᠎ri​tt en ​by G SA C on​tent Gen er᠎at᠎or D em​over᠎sion!

یان ریپکا، نویسندهٔ کتاب تاریخ ادبیات ایران معتقد است که با بررسی رشتههای مختلف ادبیات ایران در دوران پس از مشروطه، میتوان دریافت که نویسندگان ایرانی، بیش از هر چیز، دغدغهٔ حیات معاصر ملت و مشکلات مبتلابه آن را داشتند و از این رو، نوعی احساس وظیفهٔ میهنپرستانه برای نشان دادن گذشتهٔ پربار تاریخی به مردم، آنها را به انتخاب موضوعاتی از گذشتههای دور واداشت. لنارک رمانی کلاسیک است که داستان آن در زادگاه نویسنده یعنی شهر گلاسگو میگذرد. داستان این رمان از سوی افراد مختلف روایت میشود و بهعنوان یکی از بهترین رمان های جهان در فهرست گاردین حضور دارد. سالینجر در میان طرفداران بیشمار ناتور دشت، حکم رمز شب را دارد. در جستوجوی عشق نوشته نانسی میتفورد، نوعی کمدی آداب است که طرفداران زیادی دارد و خوانندگان بیشماری به حضور آن در فهرست بهترین رمان های جهان رأی میدهند. حوادث و شخصیتهای عادی، به خودی خود، آنقدرها هم جذابیت ندارند که بهطور مجزا داستانی را شکل بدهند، بلکه تلفیقی از خیال و واقعیتهای مختلف داستانهای موفق را میسازند، همانطور که تخیل به تنهایی نمیتواند داستانی جذاب بسازد و احتیاج به تجربههای زندگی دارد. اشارههای مختصر اما آشنا به زندگی گذشتهی او و دختر ازدسترفتهاش در قالب تصاویر وهمآلود و نشان بهجامانده هم ناچیزتر از آناند که ما را به شخصیت نزدیکتر کنند.

در این کتاب، علاوه بر توضیح هر شیوه از نقد ادبی و نشان دادن کاربرد عملی این شیوهها، به محدودیتهای بعضی از آنها نیز پرداخته شده است. کارگردانی، نمایش ایمائی، موسیقی صحنه، تحلیل نمایشنامه، امکانات صحنه، موسیقی در نمایش، شیوه های اجرا، شیوه های نمایش در ایران، ترکیب در صحنه، نمایش رادیویی، دکور، اصول کارگردانی و نمایش نامه نویسی، کارگاه های نمایشی ایران و پایان نامه و … علاوه بر این منتقد باید به نکات دیگری مانند زمان و مکان روایت، چگونگی شروع شدن داستان، شیوه شخصیتپردازی و تعداد شخصیتها و جنسیتها توجه کند. نگاه دقیق و عمیق جین آستین به درک مقولات مختلف زندگی از جمله عشق و روابط باعث خلق آثار ماندگاری مانند «غرور و تعصب» و «اِما» شده است. در قرن نوزدهم، نظریه استقلال هنر از دیدگاه رمانتیکها، در نظریات پو، بودلر و سمبولیستهای فرانسه در آثار هنرمندانی مانند پیتر و وایلد و در نویسندگانی مانند هنری جیمز گسترش یافت. عبدالعلی دستغیب، پژوهشگر زبان فارسی، این آثار را دارای جنبههای هنری تازهای، بهخصوص در نثر، تصویرسازی و روایت داستانی میداند و آنها را از این حیث دارای اهمیت برجستهای در ادبیات مدرن فارسی میشمارد. علاوه بر صنعتیزاده، از مهمترین نویسندگان رمانهای تاریخی در این دوره، میتوان به محمدباقر خسروی، شیخ موسی نثری و حسن خان بدیع اشاره کرد که هر چهار تن از سیاست پرهیز کردند و به تعبیر حسن کامشاد، پژوهشگر ادبیات فارسی، در جستجوی رهنمودهای اخلاقی، به گذشته حماسی، پهلوانی و باستانی با «دیدی نشات گرفته از ادبیات رمانتیک و حسرتبار ادبیات قرن نوزدهم اروپا» روی آوردند.

نویسندگان با نوشتن از شکوه گذشتهٔ ایران و قهرمانان مردمی دوران قدیم، به دنبال تحقق رویاهای خود در گذشته بودند. این رمان هم مرثیهای است از دوران بعد از استعمار بریتانیا که ارزش قرار گرفتن در فهرست بهترین رمان های جهان را دارد. اسکات فیتزجرالد نویسنده گتسبی بزرگ از دوران بعد از جنگ جهانی و فرصتطلبی آمریکاییها در رشد طبقهای ثروتمند از دوران جاز یا موسیقی جاز یاد میکند. لنارک با نام دیگر «یک زندگی در چهار کتاب» را نویسنده اسکاتلندی آلاسدیر گرِی نوشته است. گوسفند سیاه اثر نویسنده نامدار فرانسوی، اونوره بالزاک، است که داستان دو رقیب بر سر تصاحب عشق یک زن اغواگر را روایت میکند. نقدادبی: نقد ادبی دانشی برای بررسی ویژگیها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیده ی آثار ادبی و نیز روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنها است. این کتاب به شدت موفق بوده و فیلم و انیمیشنهای موفقی هم از روی آن ساخته شده است. این رمان، اثری ارزشمند است که بیشتر از اینها لایق تعریف و تمجید بوده است. کنت گراهام نویسنده این اثر، برای نوشتن رمان خود از داستانهایی که شبانه برای پسرش تعریف میکرده، الهام گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید