9 نکاتی درباره شعر شما نمی توان استطاعت مالی چشم پوشی

شعر فارسی از ابتدا واگویه روحیه ملت ایران از جمله اخلاص، ایمان، برادری، نوعدوستی، انسانیت و شرافت و همه ویژگیهای مثبت قابل بیان برای ملت است. از آن نسل تا کنون، شاعران، رماننویسان، نویسندگان داستانهای کوتاه و نمایشنامهنوسان فراوانی در تاجیکستان ظهور کردهاند. برگزیده داستانهای کوتاه چوبک به انتخاب حسن محمودی در نشر روزگار و به انتخاب کاوه گوهرین در نشر نگاه منتشر شده است. 1977 ایجاد شد. این دو بازی به عنوان اولین نمونه داستانهای تعاملی و همچنین برخی از بازیهای ویدئویی قدیمی شناخته میشوند. این مجموعه حاوی چهار شعر بلند بود که نشان میداد شاملو با عبور از شیوهٔ نیمایی برای خود راه تازهای میجوید (جعفر یاحقی، جویبار لحظهها:۶۱). یکی دیگر از ویژگی های برجسته این دوره نشستهای دانشگاهی بود که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.یکی از گلههای همیشگی دوستان درباره جشنواره شعر فجر این است که جشنواره به صورت چراغ خاموش برگزار میشود، ما تلاش کردیم با اطلاعرسانی در این زمینه این اتفاق نیفتد و فعالتر عمل کنیم. ​Post h᠎as been g enerated with G SA Con᠎te nt G​en er at​or Dem᠎oversion᠎.

در ادامه نشست خبری جشنواره شعر فجر، رضا اسماعیلی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه به نظر می رسد جشنواره شعر فجر در طول برگزاریاش بر آینده شاعران و کتابهای شعر تأثیر نگذاشته است در حالی که در جشنوارههای دیگر از جمله فیلم فجر میبینیم که جشنواره بر روند تولید، اکرانفیلمها و حتی اقتصاد آن تأثیر دارد اما در شعر فجر اینگونه نیست. آنچه که مسلم است هر رشته ای از علم یا ادبیات وهنر نیاز به روشها و ابزار تحقیقاتی خاص خود دارد و به مدد این ابزار است که می توان به موقعیت رشته های خاص و حتی میان رشته ها، با توجه به ملاک اعتباری هر یک از آنها از دیدگاه معرفت شناختی پرداخت؛ اما این ملاک زمانی پاسخگوست که منطبق با ماهیت «علمی- انسانی» باشد. رمضانی درباره آموزش در زمینه شعر هم در جشنواره شعر فجر گفت: همانطور که در کنار جایزه جلال آل احمد دوره آموزشی «آل جلال» را داشتیم، در کنار دوره جشنواره شعر فجر دوره آموزشی «کلک خیال» را از دوازدهم تا چهاردهم بهمنماه در تهران با حضور ۱۲۰ نفر از شاعران جوان و با تدریس ۱۳ استاد شعر امروز و انقلاب برگزار خواهیم کرد. هفده سال است جشنواره شعر برگزار میشود و یک نفر به واسطه این جشنواره به شعر علاقهمند نشده است و حتی کسی هم افتخار نمیکند که برگزیده این جشنواره شده است.

حتی میتوانیم ادعا کنیم شعر به زبان فارسی تعلق دارد و در زبان دیگری اینگونه ساختیافته و جمعپسند، نمیتوانیم پیدا کنیم. این مراسم دارای چنان قدرت و نفوذی است که حتی پیروان سایر ادیان و مذاهب در ایران و بیگانگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ چنان که پیتر چلکووسکی، مستشرق امریکایی، آن را با عنوان «نمایش بومی پیشرو ایران» معرفی میکند. رمضانی همچنین درباره نقدهایی که در زمینه مالی برای برگزیده نداشتن شعر جلال مطرح بود و اینکه در جشنواره شعر فجر هم وجود دارد، گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران به هیچ وجه در این زمینه دخالتی ندارد، برعکس با اعضای هیئت علمی گفتوگو میکنیم که اهالی ادبیات زحمت کشیدند بدون محدودیت داوری کنید و برگزیده داشته باشید. اینکه توجه نمیشود از نظر ما بهتر است اینطور نباشد و مایلیم که توجه بیشتر باشد و فواید آن برای اهالی ادبیات بیشتر شود. سلاخخانه شماره پنج اثر کورت ونهگات و صید قزلآلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان از مهمترین نمونههای این جریان هستند. «ادب» در لغت به معانی مختلف به کار رفته است: دانش، هنر، چم و خم، حسن معاشرت، آزرم، حرمت، آیین، تنبیه و راه و رسم.

از رسانهها میخواهیم همانطور که با جدیت به حوزههای دیگر میپردازند، با جدیت به مادر همه این رشتهها و حوزه ادبیات بپردازند. ضمنا رنگ ها و انواع آن که یکی از جلوه های بی مانند طبیعت به شمار می روند و در شعر شاملو مفهوم نمادین و سمبلیک به خود می گیرند ، نقش به سزایی در آفرینش شعر او ایفا می کنند. در میان افراد عادی نوع رفتارها و کنش ها و واکنش ها و برخوردهای اجتماعی ناشی از این ویژگی می باشد و در میان ادیبان و شاعران و هنروران به گونه ای پیچیده تر در تصاویر هنری و ساز و سامان اندیشه و قلم، جلوه گر می شود. روند ادبی در قرن بیستم بهطور عمده توسط فرناندو پسوآ که عنوان یکی از بزرگترین شاعران ملی شناخته میشود و در سالهای بعد با توسعه نثر داستانی توسط برخی نویسندگان مانند آنتونیو لوبو آنتونش و ژوزه ساراماگو برنده جایزه نوبل ادبیات ادامه یافت. شعرهای غنایی قرن نهم نیز ادامهٔ همان شعرهای دو قرن پیشتر بود؛ اما با ظهور صفویان و هجرت بسیاری از شاعران به هند، باریکبینی و نازکاندیشی و گاه استفاده افراطی از نماد در سبک هندی، شعر غنایی فارسی، اندیشههای حکمی و عرفانی بیشتری یافت». فیلم بعد از برخورد ما، دنبالهای بر فیلم بعد از آن (After) بهشمار میرود و بر اساس داستانی با همین نام نوشته آنا تاد است.

دیدگاهتان را بنویسید