9 خنده دار جملات شعر

این رمان که یکی از بهترین کتاب های احمد محمود است قرار بود جایزه ویژه هیئت داوران را از جشنواره بیست سال ادبیات داستانی دریافت کند که بنا به دلایلی این جایزه به محمود اهدا نشد. وی همچنین در بیان تفاوت های داستان کوتاه و رمان عنوان کرد: رمان به دلیل داشتن گنجایش، امکان پوشاندن ضعف های خود را دارد اما نویسنده در داستان کوتاه از چنین امکانی محروم بوده و باید بتواند با ایجاز و برش های کوتاه، داستان خود را در بهترین حالت اجرا کند. و مفاهیم عاشقانه را هم به عنوان جذابترین مفاهیم شعر فارسی در اذهان جا انداخت. حسین یعقوبی نیز در مورد استقبال بیشتر از آثار خارجی دلایلی نظیر اشتهار بیشتر آثار موفق خارجی، سانسور، تنوع بیشتر آثار خارجی و شباهت آثار ایرانی به همدیگر را عنوان میکند: وقتی اثری با موفقیت جهانی روبهرو میشود، مخاطب بیشتر مشتاق است آن را بخواند. مریم مفتاحی، مترجم آثار جوجو مویز نیز نبود نوآوری و وجود تقلید در کار نویسندههای ایرانی را از عوامل استقبال مخاطبان از آثار ترجمه میداند: ادبیات غرب از پشتوانه قرنها رمانخوانی و رماننویسی برخوردار است؛ درواقع غربیها ادبیات داستانی غنیای دارند و نویسنده خارجی با دیدگاه و دانش وسیعیای که دارد، رمانهایش را مینویسد.

سالهاست وقتی سخن از یک کتاب پرفروش در بازار کتاب ایران به میان میآید، میتوانی مطمئن باشی که این کتاب پرفروش با تیراژی در حدود ده- پانزدههزار نسخه به این جایگاه دست پیدا کرده است؛ بگذریم از کتابهایی چون دا و دختر شینا و دیگر کتابها و کتابسازیهای ارگانهای دولتی و نیمهدولتی که با فروشهای سازمانی تضمینشدهشان آمارهایی بسیاربسیار بالاتر را هدف گرفتهاند. طنز در کتاب زیاد است؛ البته طنزهایی که صرفا برای آخوندهاست. شرفی خبوشان با بیان اینکه «باغ رمان ایرانی» نشاندهنده این است که بعد از ۴۴ سال فعالیت به جایی رسیدهایم که میتوانیم شاهد ورود جوانانی باشیم که بتوانند ۴۴ رمان با موضوع انقلاب اسلامی خلق کنند، گفت: باغ رمان ایرانی عامل اتصال پیشکسوتان و جوانان در عرصه رمانهای متعالی با محتوای ارزشمند است که خود میتواند یک دستاورد باشد. در ایران به دلیل اینکه رایت پرداخت نمیشود، ناشران به راحتی ترجمه چاپ میکنند، به همین دلیل از برخی کتابها ۲۰ ترجمه در بازار وجود دارد زیرا رایتشان در اختیار کسی نیست و سود بسیاری برای ناشران دارد. نویسنده این رمان در متن آن از جملات کوتاه با دستور زبان (گرامر) ساده استفاده میکند تا خواننده را از همان ابتدا جذب داستان خود نماید.

این از جنبه موسیقیایی قضیه بود; ولی از سویی دیگر، ما یک توقفگاه هم از بُعد زبان در پایان هر جمله داریم. رمانهای ناب به ما میآموزند که چگونه میتوان به زندگی عادی و روزمره رنگی از شکوه و شگفتی بخشید. این کتاب یکی از پر تیراژترین رمانهای فارسی است. رمانهای شاربهدهر از حسین شیربگی، بلیند و نهوی از نسرین جعفری و ههزار ئهشکهوت از عمر مولودی از جمله رمانهای منتشر شده در دهه ۷۰ خورشیدیاند. در این مقاله بهترین کتاب های احمد محمود را معرفی کردهایم. او در نوشتن بیشتر خود را درگیر رمان کرد و بهترین کتاب های احمد محمود رمانهایش هستند. در تشبیب قصاید آنان معمولاً سخن از بهار و مجالس بزم و باغ و معشوق و میو مطرب است. نگارش این رمان از سال ۱۳۴۲ شروع شد و در بهار ۱۳۴۵ به پایان رسید و در سال ۵۳ توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد اما کمی بعد توقیف شد و دوباره بعد از انقلاب مجوز چاپ گرفت. Th is con te᠎nt w​as cre​at᠎ed  by G​SA Co nt en t  Ge᠎ne rato​r  DE᠎MO᠎!

خانوادهٔ راوی بعد از شروع جنگ از اهواز مهاجرت میکنند اما دو برادرش «خالد» و «شاهد» به اقتضای شغلشان مجبور میشوند که در شهر بمانند. «داستان یک شهر» در سال ۱۳۵۸ منتشر شد و در واقع ادامهٔ داستان همسایههاست که البته اشارهای به آن نشده است. در واقع آنها عاشقانی هستند که با زمان مبارزه میکنند. علت اینکه بسیاری از شاعران برجسته کشور که روزگاری در این جشنواره نقش داور، دبیر و هیأت علمی را ایفا میکردند الان دیگر نسبت به جشنواره شعر فجر بیتفاوت هستند؟ تنوع و عمیق طرح کردن مسائل، پرداخت جدیتر و آشنایی با فضاهای جدید ازجمله دلایلی است که خواننده ایرانی را شایق میکند به آثار غربی توجه بیشتری نشان دهد.باور راضیه تجار مبنی بر اینکه استقبال از آثار غربی اتفاق بدی نیست؛ به اعتقاد میترا الیاتی نویسنده کتابهایی چون کافه پری دریایی و شمعدانیها نیز صادق است. در این بین اما عدهای هستند که استقبال از آثار غربی و بهطورکلی خارجی را برای ادبیات ایران در حکم نوعی بیماری میدانند. معمولا مخاطبان فیلمهایی را نگاه میکنند که جایزه اسکار یا کن برده باشند یا حداقل یک نویسنده مطرح داشته باشند و هر فیلمی را نگاه نمیکنند.محمد حسینی، نویسنده با نگاهی انتقادی به این جریان مینگرد: کتابهای ترجمه ویترین محدود عرضه کتاب را اشغال میکنند و هر روز جا برای ادبیات فارسی کوچک و کوچکتر میشود.محمدرضا یوسفی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نیز نگاهی منفی به آثار غربی دارد: زمانی که نشر به سوداگری تبدیل میشود، این اتفاق طبیعی است.

دیدگاهتان را بنویسید