8 ترفند درباره شعر ای کاش قبلاً می‌دانستید

آیا یکی از اهداف تربیت دانشآموختگان رشته ادبیات نمیتواند تربیت منتقد باشد تا با خلائی که شما گفتید مواجه نباشیم؟ او از میزبانان شعر فجر استانهای فارس، لرستان و خراسان رضوی تشکر کرد و افزود: سهشنبه ۱۱ بهمن ماه نیز در استان هرمزگان جزیره ابوموسی نشستی با حضور شاعران هفت کشور هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، سوریه و لبنان برگزار خواهد شد. اسماعیلی با اشاره به برپایی محافل ادبی در شهرهای مختلف و تمرکززدایی، اظهارداشت: محفلهای ادبی در فارس، لرستان و خراسان رضوی برگزار شد و استانها را با این رویداد همراه کردهایم. او با اشاره به اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر که جمعه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار میشود، گفت: بهعنوان بخش ویژه جشنواره تجلیل از قادر طهماسبی (فرید) در دستور کار است. او با این توضیح که هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر سه ویژگی برجسته نسبت به ادوار گذشته داشت، ادامهداد: نخست، برگزاری نشستی ویژه با محوریت شعر نو و سپید بود. آثار شاعران کار اولی بهطور برجسته مطرح بود که خداقوت دارد به شاعران و ناشران.

Th is c ontent was cre᠎ated  wi th G SA  C​on᠎tent G​en​erator Dem​ov᠎er si​on.

سن هیچ یک از آنان از بیستوهشت سال افزون نبود و آنکه از همه کوچکتر بود از هیجده سال کمتر نداشت. آن نماز، آخرین نماز زینب 16 ساله بود. شعر بر زبان همه اقشار مختلف مردم روان است و به همهگیری آن نمیتوانیم پیدا کنیم. مظلومترین اهالی حوزه فرهنگ، شاعران هستند و باید با اتخاذ راهکارهای مناسب جایگاه مناسبتری پیدا کند. رمضانی با بیان این که دبیرخانه جشنواره تلاش کرد فضای آرام و منطقی را فراهم کند، اظهارداشت: در فضایی که برخی تلاش کردند حوزه فرهنگ که تعالیدهنده و آرامشبخش است را بهم بزنند و دچار چالش کنند. حوزه ادبیات و فرهنگ بهلحاظ درآمدزایی فقیر است. کتابهای این حوزه با شمارگان بیشتری نشر یابند. روشنفکران از مشروطه به این سو همواره مرجع اجتماعی بخشهای پیشروی جامعه بوده است. در ابتدا، اسماعیلی با این توضیح که هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر با استفاده از تجربیات و تلاشهای مدیران، دبیران و داوران ادوار پیشین شروع به فعالیت کرده است، گفت: سعی کردهایم از زمان اعلام فراخوان تا به امروز، جشنواره بهروال مناسب و شایسته برگزار شود و بخشهای رقابتی و محافل ادبی را شاهد باشیم. در بخش «شعر محاوره و ترانه» از نظر هیات داوران هیچ کتابی برگزیده و شایسته تقدیر نشد.

This post has been do ne by G SA Content᠎ Generator D em​ov​ersion​!

سمفونی مردگان کتابی بسیار تراژدیک و غمانگیز است! آنان آثار بسیار ضعیف را به بهانه داشتن بازار یا گرفتن پول از نویسنده چاپ میکنند. از آثار رودکییکی کلیله و دمنه منظوم است دیگری دیوان اشعارش که البته مقدار کمی از اشعار فراوان و بسیار زیاد او را شامل می شود. استاد ماکان، بزرگترین نقاش ایرانی است که از شخصیتهای تأثیرگذار و فعال ضد حکومتی میباشد و فرنگیس، زن زیبا از طبقهی بالای اجتماعی است که علاقمند به نقاشی میباشد، اما استعدادی کمی دارد. وردزورث اما برخلاف نگرش غالب قرن ۱۸: که به نظم و تعقل جایگاه ویژه ای می بخشید، در قرن ۱۹، عنصر شهود را بهترین راه نیل به حقیقت می داند و جوهر شهر را تخیل معرفی می کند نه خرد و اندیشه ی مقید. ادبیات آینه دار جامعه ای است که در آن وجود می یابد و نتیجتاً منادی ارزش ها و دلبستگی های همان جامعه است و برترین فعالیت بشر، شعر است، نه دین، علم یا فلسفه. رابطه ی میان متن و خواننده یکسویه نیست بلکه تبادلی است، یعنی معنا نه صرفاً در متن است و نه در ذهن خواننده، بلکه در تعامل این دو باهم نهفته است. به عبارت دیگر، دانشجویی چهار سال در دانشگاه تحصیل میکند و فقط دو واحد نقد به او آموزش داده میشود.

ادبیات روسی پس از انقلاب ۱۹۱۷ به دو بخش شوروی و مهاجران سفید تقسیم شد. کتاب صوتی جنایت و مکافات اثری ماندگار از فئودور داستایوفسکی ، در تمام تقسیم بندیهای ادبی جزو یکی از ده شاهکار برتر ادبیات جهان است. فیلسوفان و ادیبان تلاشهای پیگیر در تعریف شعر به کار بستهاند و صدها بلکه هزاران تعریف از شعر در فرهنگها و کتابهای جهان مسطور و مندرج است. دبیر هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، با تاکید بر این که باید به بخش نقد و پژوهش کتابهای ادبی توجه بیشتری شود، گفت: در این دوره طی یک سال گذشته ۳۲۷ عنوان کتاب در این زمینه نشر یافته است. چرا بر کلمه «خلق» تاکید دارم چون در سایر گونههای ادبی الهامبخشتر از شعر نیست. رمان از ماجرای یک روضه نهچندان معمولی شروع میشود. وی افزود: «رویش ۴۴ رمان در باغ رمان ایرانی» برای نوشته شدن ۴۴ رمان توسط رمان اولیها، برنامهریزی شده است؛ بر این اساس رماننویسانی که آماده نوشتن اولین رمان خود هستند شناسایی شدهاند تا در دوره ۷ ماهه زیر نظر اساتید شرکت کنند و با انتخاب مضامین پیشنهاد شده و مرتبط با انقلاب اسلامی ۴۴ رمان به نگارش در آورند و آثار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود. همهشان، اینجا و آنجا چاپ شدهاند، لبخند دیدهاند، تشویق شدهاند، تقدیرمال شدهاند یا جایزه گرفتهاند.

دیدگاهتان را بنویسید