7 مکان برای دریافت معاملات در ادبیات

نتیجه اینکه تجارب شاعر و نویسنده با تجارب ما این همانی دارند و این انسجام وحدت انداموار متن را پدید آورده و شکل و محتوا یکپارچگی یافته و اینجاست که شعر فقط یک گزاره ی درست و غلط دیگر نیست بلکه مجموعه ای از تنش ها و خصوصیات پاردوکسیکالی است که به یک رقص شبیه است. همین هوشمندی سعدی بود که در کنار تواناییهایش در شعر و نثر، او را در تاریخ این سرزمین ماندگار کرد و شهرتش را از مرزهای ایران هم فراتر برد. فکرمیکنم با طنزهایی که آوردم، فضا تعدیل شده تا خارج از جامعه روحانیت هم کسانی مخاطب این کتاب قرار گیرند. به همین دلیل علاقهمند بودم واقعیت را به نحوی به جامعهای که روحانیت به آن جاکم شده منتقل کنم. رمان های معروف عاشقانه جهان اکثرا عاشقانههای کلاسیک هستند که به طور مستقیم با احساس و عاطفه آدمی ارتباط برقرار میکنند و دربردارنده حال و هوایی خیالانگیز و بهیادماندنی میباشند. واقعیت این است، مانند قبل از انقلاب نیست که دستگاه روحانیت برای خود کار کند. جامعه هم چیزی از روحانیت نمیداند که آنها در چه مسیری رشد کردند. برای نوشتنش هم تحقیقات یکیدو سالهای داشتم، زیرا برخی از جزئیات یادم رفته بود.

رایان گاسلینگ و اما استون بعد از فیلمهای دیوانهوار، احمقانه، عشق و جوخه گانگستر در این فیلم برای بار سوم با یکدیگر همبازی شدهاند. در دههی هفتاد به بعدِ قرن حاضر پیریزی شدهاند. الان حوزه به بنگاه کاریابی تبدیل شده است. الان سرنوشت کشور در اختیار روحانیت است. اینکه درباره روحانیت قبل از انقلاب بنویسم، در واقع تعمد من بودغ تا اگر خدا توفیق بدهد، بتوانم جلد دومی درباره روحانیت بعد از انقلاب بنویسم که همه سنتهای قدیمی حوزه را به هم ریختند. من سعی کردم بهگونهای بنویسم که مخاطبش بشوند. خیلی از شخصیتها مابهازای واقعی داشتند اما من سعی کردم در قالب داستان بیاورم و کتاب، قالب مستند نداشته باشد و قصه شود. درباره اختلافات حوزه قم و مشهد به ویژه مسئله تفکیک، خودم دوست داشتم بیشتر در قالب داستان روایت میشد و ممدسن بیشتر فالگوش میایستاد. و با اتمام دوره سطح حوزه, توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد. این منتقد ادبی با بیان اینکه هر اثری، یک موضوع و یک شیوه دارد، عنوان کرد: این دو عنصر به منتقد کمک میکند ببیند مضمون و موضوع اثر چه بوده و نویسنده آن را چگونه بیان کرده است.

پسرعمهای داشتم که فرزند یکی از علمای مهم قم بود و به عنوان مجاهد در رشت دستگیر و زندانی شده بود، اتفاقا طلبه هم بود. واقعیتهایی است که هنوز هم ادامه دارد. نکتهای که در داستان، مخاطب را کمی گیج میکند، به آقای بیجاری و مادر ممدسن مربوط است. هاواره بهره در سال ۱۳۶۹ به قلم فتاح امیری با فرم و تکنیک متأثر از رمانهای فارسی، بهخصوص کلیدر و جای خالی سلوچ و با درونمایه جامعه فئودالی و روستایی کردستان منتشر شد. یکی از ویژگیهای بارز رمانهای دوره چهارم، تاریخگرایی است. دو ایوان که همسایه و از دوستان قدیمی هستند هر یک تقریباً متضاد دیگری است. یک واقعیت داریم؛ اینکه خیلی از فرزندان چهرههای سیاسی و یا غیرسیاسی که زندان رفتند، در زندان عضو مجاهدان خلق شدند، بچههایی که اتفاقا مذهبی بودند از جمله فرزندان علما. علما که وارد میشدند، یک راست آنجا میرفتند، مهم نبود که جا هست یا نیست، یا باید فشار میدادند که جا شوند و یا اینکه یکی مانند فنر میجست و جایی دیگر میرفت. در برخورد با مسائل روزانه است؛ تکیه کلامهایی که چندان در متن جامعه نیست، شاید پررنگترینشان برای مردم، «تقبلالله» باشد. طنز در کتاب زیاد است؛ البته طنزهایی که صرفا برای آخوندهاست. Th᠎is a᠎rt᠎ic​le has  been cre​ated with GSA C on tent G᠎ener​ator Demover si on .

تنها راهی که قضیه را تمام کنم، همین بود؛ جهش تاریخی. جاذبهٔ داستاننویسی، جوانان زیادی را جذب کرد؛ بهطوریکه در این سالها بیش از ۵۰ نویسنده، اولین کتاب خود را نوشتند و از میان آنها نویسندگان زبدهای نیز سر برآوردند که آثاری ساختیافته، منسجم، متنوع و کمنظیر در تاریخ ادبیات معاصر ایران خلق کردند. تا سال ۱۳۷۰، نزدیک به ۱۶۰۰ داستان کوتاه و ۴۶ رمان و داستان بلند با موضوع جنگ در ایران منتشر شد. این تمرکززدایی، به نوعی فاز دوم مدرنیته در ایران محسوب میشود که مرکزیت ملیگرایانهٔ زبان فارسی را به تعادل میرساند. رمان­ نویسی در زبان فارسی همچنان ادامه پیدا کرد و پس از نویسندگانی که نام برده شد، در این حوزه نویسندگان توانایی دست به قلم بردند. همچنین برای اولین بار، سبک رئالیسم جادویی از ادبیات آمریکای لاتین به ادبیات فارسی راه پیدا کرد. برای همین مثل اکثر شاعران آن زمان به ستایش شاهان و گرفتن پاداش از آنها دلخوش نکرد.

دیدگاهتان را بنویسید