7 قانون مضحک درباره ادبیات

و دلیل این نامگذاری در تلفیق شعر فارسی و زبان یکسویهی سبک خراسانی با اصطلاحات زبانی و البته علمیِ عربی است. در اشعار نظامی ترکیبات و اصطلاحات خاصی وجود دارد و علاوه بر این نظامی در استفاده از کلمات عربی و اصطلاحات علمی زیاده روی کرده است چنانکه گاهی فهم برخی از اشعار او مستلزم بسیاری از علوم قدیمه است. از کسی بخواهید که تمام پیشنویشهای شمارا بخواند .از کسی که زندگینامه را میخواند بپرسید : قابل فهم است ؟ بر عکس سبک تخیلی سبک غیر تخیلی است که به موضوعات حقیقی مثل داستانهای تاریخی و زندگینامه میپردازد. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی هم چنان که پیشتر و در بحث قوانین هم دیدیم، شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و بدون این که در این تفاهم مجبور باشند، شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به عنوان مثال اگرچه رمان از زمین تا کره ماه ژول ورن در زمان خود چیزی بیش از تخیلات غنی نویسندهاش نبود، اما در سال ۱۹۶۹ ثابت شد که وقوع آن امکانپذیر است. نوع ادبیات این کتابها بهگونهای است که آنچنان خواننده را با خود همراه میکند تا در زمان مطالعه، ترس را در بندبند وجودش احساس نماید.

سفرهای گالیور به برخی از ممالک دورافتاده جهان، داستانهایی ماجراجویانه است که با نگاهی دقیق افکار آدمی را به چالش کشیده است. این فیلمی است که شاید با حضور صدای ذهن و راوی اول شخص، بهتر میشد.چشم آبی کمرنگ دو معمای محوری دارد: معمای اجساد بیقلب و معمای آگوستس لندور. در این جلد به اختصار نشان دادم که به چه شکل انسان در سرشت خودش روایتپرداز است و تفاوت روایت امروزی با آن روایت ابتدایی که انسان اولیه با آن مواجه بوده چیست. زندگای این شاعر دارای دو مرحله کاملا متفاوت است. در این مرحله صحنه به شیوههای گوناگون طراحی میشود، شخصیتها معرفی میشوند، و کشمکش آغاز میشود. در چارچوب داستان چند عنصر مهم داستانی قرار میگیرند: شخصیت، کنش و کشمکش. نویسنده با افزودن عناصری نظیر شخصیت، گفتگو و صحنه به پیرنگ داستانش رنگ و بوی شخصی میدهد. ، شخصیت، کشمکش، صحنه، سبک و… (Writer’s Digest Handbook of Novel Writing 1992, p. کتاب «شیوه نامه نقد ادبی» نوشته مریم مشرف شامل شش فصل است که فصل اول درجستوجوی درونمایه، فصل دوم بررسی شخصیتها، فصل سوم ساختار، فصل چهارم سبک و تخیل، فصل پنجم طنز و طعن و فصل ششم بسط دامنهی بررسی است.

ادبیات غیرداستانی به بازنمایی رویدادهایی میپردازد که در واقع رخ دادهاند. سپس، نوعی تحول یا گذار از موقعیت فعلی صورت میگیرد و در پی آن پایانبندی میآید: جمعبندی و پیامد داستان. شرفی خبوشان سامانه اثرخانه را سامانه مدرسه همگانی شعر و داستان معرفی و گفت: «اثرخانه» به نوعی تحقق عدالت آموزشی در حوزه شعر و داستان است؛ چراکه افراد از مناطق دوردست را به اساتید این حوزه متصل میکند. محمدرضا شرفی خبوشان در این نشست گفت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری اعلام برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور محمدرضا شرفی خبوشان مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی، تیمور آقامحمدی دستیار ویژ مرکز و مسئول امور استانهای آفرینشهای ادبی و محمود حبیبیکسبی مدیر دفتر شعر آئینی در محل حوزه هنری برگزار شد. باید در نظر داشت که گزارش اعتقادات دیگران در یک اثر غیرداستانی لزوماً به معنای تأیید صحت آن اعتقادات نیست (نظیر اسطورهشناسی، دین).

این همه در بطن کنشی متقابل با دیگران است که معنا پیدا می کند چرا که هویت “من” در ارتباط با هویت “ما” ست که شکل می گیرد. مهمترین جزو فرهنگ ما شکل دهنده های آنها هستند. آنها نخستین نویسندگان ایرانی بودند که در آثار خود به زیبایی نثر خود توجه جدی کردند. فراموش نکنید که این آثار به صورت الکترونیکی نیز در اپلیکیشن کتابراه موجود است. صحنهای نمیتوان در فیلم پیدا کرد که شامل حداقل یکی از لندور و آلن پو -که هنری ملینگ وسواس ذهنی و هوش سرشارش را با شوریدگی خاصی به نمایش میگذارد- نباشد. پیرنگ، یا خط داستانی، اغلب به عنوان یکی از عناصر بنیادین ادبیات داستانی برشمرده میشود. با این حال، عموماً چنین پنداشته میشود که نویسندهٔ ادبیات غیرداستانی در هنگام خلق اثر صادق بودهاست. ادبیات نیمهداستانی، داستانیاست که با حجم زیادی مطالب غیر داستانی (واقعی) آمیخته شده، به عنوان مثال داستانی که در توضیح آن آمدهاست: «بر اساس داستانی واقعی»، یا نسخهٔ داستانی شدهٔ یک رویداد واقعی، یا زندگینامهٔ بازسازی شده. و با تمرکز زیادی که بر تغزل گذاشته است، ماندگار شده است. به عبارت دیگر، نویسنده به نکات ظریفی اشاره میکند که از رویدادهای آتی پیرنگ خبر میدهند و بعداً در داستان به کار میآیند.

​This a rtic le has be​en generated ​by G SA  Con tent Gen erat or Demoversion !

دیدگاهتان را بنویسید