7 تبدیل کتاب های تربیتی باور نکردنی

کلاس دکتر استاین تبدیل به کتابی با نام نقشۀ یونگ از روح 1 شد که امروزه یکی از بهترین مقدمهها برای مفاهیم روانشناسی تحلیلی به شمار میرود. کتاب «چگونه با کودکم رفتار کنم» یکی از مفیدترین و آموزندهترین کتابها است که مطالعهی آن برای خانوادههای دارای کودکان خردسال مفید به نظر میرسد و پاسخهای مؤثر و آزمایششدهای برای مشکلات خاص را در قالب مرجعی سریع، ارائه میدهد. برای کتاب «چگونه با کودکم رفتار کنم» اثر دکتر استیفن گاربر، اولین بار سال ۱۹۹۳ منتشر شد. نویسندهی این کتاب دانش خود را در یک کتاب راهنمای قابلدسترس برای والدین، معلمان و سایرین که در پرورش رشد کودک یا نوجوان نقش دارند، جمعآوری کرده است. تاثیر سلامت روانی بر بهبود عملکرد تحصیلی کاملا مستقیم است و نقش بسیار زیادی را در کیفیت تحصیلی و یادگیری دارد . پس از نقش تغذیه در داشتن فرزندی سالم و بانشاط، بهویژه در دوران رشد، غافل نشوید. چیزی که واقعا همهی بچهها نیاز دارند، داشتن والدینی است که میتوانند در هر شرایطی خونسردی خود را حفظ کنند. برای والدینی که میخواهند درک بهتری از فرزندان خود داشته باشند و آنها را درست تربیت کنند، کتابهای زیادی تاکنون نوشته شده که بسیار مفید هستند و هر پدر و مادری باید آنها را بخواند تا از راهکارهایشان الهام بگیرد.

کتاب روانشناسی

Conte nt has be en c᠎reat ed by G SA C᠎onte nt Gen erator Demover᠎sion!

کتاب های روانشناسی

چگونه به فرزندان و دانش آموزان خود کمک کنیم تا در دنیای پیچیدهی امروز پیشرفت کنند؟ پژوهش ها نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می کند و از اساسی ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود . ۱۰٫ آیا بین سلامت روان کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟ هال ادوارد رانکل در ابتدای کتاب میگوید: «همانطور که خواهید دید این داستانها بازگوکننده مراحل گوناگون روابط والد و فرزند در طول زندگی است. به عنوان مثال: اگر دچار اضطراب و افسردگی مزمن هستید، ممکن است در خواب مشکل داشته باشید. اگر فرزند شما روی دیوار مینویسد، از انجام دادن تکالیفش خودداری میکند یا پرخوری میکند و به پاسخهای سریعی نیاز دارید، در این کتاب راهحلهای آن را پیدا میکنید. این کتاب با پروژهها، فعالیتها، تجربیات و مهارتهای مختلف از «راه رفتن روی طناب» بگیر تا «بازی با آتش» و ۴۸ ایدهی عالی دیگر، بیانیهای برای بچهها و والدین است تا دوران کودکی را بازیابند.

مطالعه تکرار جنایت در میان مجرمان را کاهش میدهد افرادی که در زندان، دورههای سوادآموزی را گذرانده و به مطالعه روی میآورند، 30 درصد کمتر از سایر زندانیان به تکرار جرم میپردازند. نتیجه این تحقیق نشان داد که خواندن کتاب یا روزنامه فقط برای 6 دقیقه، میزان استرس را تا 68 درصد کاهش میدهد. مطالعهی این کتاب بسیار مفید است چرا که تکنیکهای گامبهگام و مؤثری را ارائه میدهد تا ناامیدیها، روابط آسیبدیده بین والدین و فرزندان را کاهش دهد. این کتاب دربارهی یادگیری کنترل کردن واکنشهای احساسی و تمرکز بر رفتار خود، بیشتر از رفتار فرزندان است. این کتابهای فوقالعادهی تربیتی، توسط متخصصان فرزندپروری نوشته یا معرفی شده است. این کتاب یکی از پرفروشترین کتابهای غیرداستانی در ایران است و تا لحظه انتشار این مطلب، ۳۵ بار تجدید چاپ شده. کتاب «چگونه انسانهایی موفق تربیت کنیم: درسهایی ساده برای نتایج اساسی» اثر استر ووجیسکی یکی از بهترین کتابهای تربیتی است که اولین بار سال ۲۰۱۹ منتشر شد.  This کلیک کنید ᠎data w᠎as writt᠎en ​with t he help of ketabtala C on tent Generator DEMO.

انتخاب بهترین کتاب برای تربیت فرزند کار دشواری است اما کتابی که الان معرفی میکنیم یکی از اصولیترین کتابهای تربیت کودکان است. کتاب «۵۰ کار خطرناکی که باید اجازه داد بچهها انجام دهند» اثر گِوِر تولی و جودی اشپیگلر، سال ۲۰۰۹ منتشر شد. این کتاب علیرغم کوتاه بودن بسیار مهم و ارزشمند است؛ آنچه که این کتاب را ویژه میکند این است که نویسنده بسیار درست ماهیت اعتماد به نفس را برای خواننده توصیف میکند و از طریق شناخت چیستی اعتماد به نفس به فرد کمک میکند که آن را افزایش دهد و فقط به ارائه راهکار بسنده نمیکند. در واقع جنبههای خطر تقریبا در هر کاری که انجام میدهیم وجود دارد، اما نکتهی اصلی این است که بیاموزیم چگونه مهارت و تسلط کافی داشته باشیم تا خطر را به حداقل برسانیم. ۱۰٫ بین سلامت روانی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

دیدگاهتان را بنویسید