6 راه‌ها توییتر ادبیات من را نابود کرد بدون خروج من متوجه شدم

اما اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم، برای مثال در چند شعر که با موضوع خنده و شادی (طنز) یا با فضای محتوایی مفرح جلو میروند، با مضامین مختلفی روبهرو هستیم. اگر همه ما درکمان را از ادبیات بالاتر ببریم و به ضرورت این رشته و بسط آن در جامعه آکادمیک، دانشگاه، پژوهشگاه و غیره بیشتر پی ببریم؛ کتابهای پژوهشی و نقد ادبی هم بیشتر تولید شده و بیشتر خواننده میشوند. یک روز در نمایشگاه نقاشی زنی به نام ماریا را میبیند که از ابتدا متوجه تفاوت او با سایرین میشود، اما این دیدار آغاز اتقاق ناگواری میشود که خوان پابلو در سطر اول کتاب به آن اعتراف میکند، او که بعد از مدتی متوجه نقاط تاریک شخصیت ماریا میشود، او را به قتل میرساند. در آخر جلد اول است که با جنبشهای ملیگرای سال 1919 روبهرو میشویم که مسئله استقلال و مخالفت انگلیسیها مطرح میشود و تظاهرات شکل میگیرد و فهمی کشته میشود. بعد در جلد سوم میبینیم که اینها فرومیریزد و تمام ایدهآلهایی که برای خودش ساخته بود با بحران و تلاشی روبهرو میشود.

چالشهایی که پادشاهی و عوامل وابسته به انگلستان و خود انگلستان با آن روبهرو میشوند در جلد دوم به تصویر کشیده میشود و این همراه با تحولاتی است که در خانواده در جریان است. اما همانطور که تحولات فرهنگی در خانواده در حال شکلگیری است، تحولات سیاسی و اجتماعی هم با آن تظاهرات و کشتهشدن فهمی تمام نمیشود و ادامه پیدا میکند. این شخصیت اصلی و محوری کمال است که در بطن این تحولات قرار دارد و مدام بین سنت و مدرنیته دستوپا میزند. در پایان جلد سوم سهگانه هم کمال به شکل دیگری همین را میگوید. کمال هم همین وضعیت را دارد تا وقتی که در جلد سوم به این نکته میرسد که میفهمد واقعیت جامعه را باید بپذیرد و میگوید برای پیشبرد جامعه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید کار کرد. جامی از خردسالی به همراهی پدر به هرات و بعد سمرقند رفت و در آن دیار که از مراکز علوم اسلامی و ادبیات ایرانی بود به کسب علم پرداخت و در علوم دینی و ادب کمال یافت. دیگر جریانهای نقد ادبی اواسط ـ تا اواخر قرن نوزده عبارتند از: رئالیسم (که در آن احتمالات و پرداختن به جزئیات حیاتی محسوب میشد).

این بنا یکی از خانههای تاریخی پایتخت محسوب میشود که با شماره ۲۴۹۱ در فهرست آثار ملی ثبت شده است. یکی دیگر از نمودهای این تغییرات به چالش کشیدهشدن پدرسالاری و رابطه بین پدرران و فرزندان است. کتاب رمان یاقوت سرخ اثر کرستین گییر دربارهی دختری به نام گوئنت شپرد است که برای مدت شانزده سال، برای سفر زمان آموزش دیده و آماده شده بود، برخلاف تصور همه، گوئنت وارث این ژن بوده است. بله و اصلا یکی از دلایلی که باعث شده امتیاز زیادی به این اثر داده شود روایتی است که از تاریخ در آن دیده میشود. در برگزاری امسال این فستیوال ادبی که بر ترجمه آثار ادبی حوزه رمان و داستان کوتاه از زبانهای دیگر به زبان فرانسه تمرکز دارد، ۳ اثر از ادبیات داستانی ایران حضور پیدا کرده و در فهرست آثار منتخب قرار گرفتهاند. سووشون در واقع داستانی از زندگی یک خانواده در زمان جنگ دوم جهانی و سلطنت رضا شاه پهلوی در شیراز است. در پایان جلد سوم او کمال در زندان با هر دو پسر خدیجه که به زندان افتادهاند ملاقات میکند و سپس در صحبت با دوستش از جملهای از خواهرزادهای که کمونیست است نقل میکند و این نشان میدهد که او پذیرفته که باید با واقعیتهای جامعه کنار بیاید و وظیفهاش را به عنوان یک انسان انجام دهد.

آیا این نقل قولی که کمال از خواهرزاده کمونیستش میکند و همدلی که نشان میدهد به نوعی نشاندهنده گرایش فکری خود محفوظ و اعتقادش به سوسیالیسم است؟ دقیقا. مثلا میبینیم که محفوظ بر پایه رئالیسم از شیوه تکگویی درونی استفاده میکند بهخصوص در بخشی که کمال زیاد حرف میزند و اینجاست که بین سنت و مدرنیته دستوپا میزند. آرش سالاری از فضای شهر قم به عنوان یک مکان روایی استفاده بسیار بدیع کرده و خواسته تا در دل این شهر قصهای عاشقانه بنویسد و امروزی. فردوسی به دو دلیل تصمیم می گیرد که کتاب خود را به نام محمود کند: یکی آن که با استفاده از نام محمود و امکانی که او برای نسخه برداری از روی کتاب در اختیار می گذاشت کتاب او از گزند حوادث حفظ شود و دیگر آنکه او هم به مانند بسیاری از شاعران دیگر از ثمره عمر خود بهره مند شود. امام جواد (ع) ازدواج با دختر مامون را پذیرفت تا هم خود را از خطر مرگ برهاند و هم موقعیت خوبی برای شیعیان فراهم سازد؛ زیرا با بودن امام (ع) در دربار شیعیان از آزادی بهره مند می شدند. در نتیجه، برای کابردی بودن مباحث مطرح شده، میبایست بهصورت جامع ابزارهای شناختی را برای نقد ادبی ارائه میدادم تا اهالی ادبیات با زبانی روشن بیشتر با آن آشنا شوند، ابزارهایی که بهنوعی ریشه در محیط انسان، بدن انسان و چگونگی ارتباط انسان با جهان اطراف دارند و به ساخت زبان و تفکر انسان منتج میشوند.  Data was gen erated by G᠎SA Cont ent Ge​ne᠎ra to r DEMO.

دیدگاهتان را بنویسید