5 راه‌هایی که توییتر بدون اطلاع من، شعر من را نابود کرد

در این رویداد، آثار علاقهمندان به شعر و داستان مورد استقبال شاعران و نویسندگان قرار میگیرد و اساتید و منتقدان این حوزه به بررسی و نقد آثار خواهند پرداخت. برخلاف تصور عموم، الزامی بر فراگیری و تسلط بر چند زبان توسط زبانشناس نیست و تنها لازم است که پدیدههای زبانشناسی را باز شکافی و بررسی کند. بر اساس این خبر، انجمن علمی «نقد ادبی ایران» در سال ۱۳۸۷ به ابتکار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری جمعی از استادان دانشگاههای سراسر ایران تأسیس شد. برای شنیدن و یا دریافت صوت اشعار خوانده شده بر روی نام شاعر کلیک کنید. هیث کلیف کولیزادهای است که موفق به ازدواج با کاترین نمیشود و پس از مرگ کاترین به انتقامگیری روی میآورد داستان رمان برای مسافری تعریف شدهاست و او آن را به اول شخص روایت میکند. شرفیخبوشان همچنین سامانه اثرخانه را سامانه مدرسه همگانی شعر و داستان معرفی و تاکید کرد: «اثرخانه» به نوعی تحقق عدالت آموزشی در حوزه شعر و داستان است؛ چراکه افراد از مناطق دوردست را به اساتید این حوزه متصل میکند. در این مقاله ضمن بیان ضرورت نگرش بوم گرایانه در علوم انسانی، به معرفی گرایش های بوم گرا در حوزه زبان شناسی، دین و اخلاق پرداخته ایم، سپس نقد بوم گرا و موضوعات و روش های آن را تبیین کرده و در پایان اصطلاح زمینه که حلقه اتصال این نقد با رویکردهای گذشته نقد ادبی است- و نیز تفاوت حوزه معنایی و اهمیت این اصطلاح را در نقد بوم گرا توضیح داده ایم.

در سال 1370 رشته های فرانسه و آلمانی از دانشکده میرداماد به دانشکده زبان منتقل گردید و در سال 1374 زبان ارمنی به آن اضافه شد. رشته های هنری نیز با توجه به آینده شغلی خود می توانند، مورد انتخاب افراد زیادی باشند. این نوشتههای گزارشگونه اغلب در قالب نوشتههای روزنامهنگاری یا یادداشتهایی در زمان پدیدار شدن آثار ادبی رخ مینماید و در مواردی با قضاوتها یا اظهار نظرهایی در مورد خوب بودن یا نبودن، ارزشمند بودن یا نبودن اثر ادبی همراه است. باغ رمان ایرانی حرکتی در جهت نوشته شدن 44 رمان با موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی توسط رمان اولی های سراسر کشور است. شرفی خبوشان برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دو دسته تقسیم کرد که برخی از آنها در ایام دهه فجر برگزار میشوند و بخش دیگری از برنامهها در ایام دهه فجر آغاز میشوند و در طول سال ادامه پیدا میکنند. وی در معرفی برنامههای مرکز آفرینشهاي ادبی حوزه هنری در سالگرد پيروزي انقلاب گفت: سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی با عنوان «اثرخانه» 17 بهمن ماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری افتتاح میشود. مجموعه ای از آثار فروید در نقد ادبی که ترجمهی فارسیشان در کتاب حاضر ارایه شده است، سپهر اندیشگانی او دربارهی چیستی آفرینش هنری و ادبی را به خواننده میشناساند. C᠎ontent w​as cre at ed wi th t᠎he  he lp of G᠎SA Content Gen᠎erat​or DE᠎MO.

چشم آبی کمرنگ علاوهبر اینکه ساختهی تازه و مثل همیشه پربازیگر اسکات کوپر است، نام رمان نوشتهی لوئیس بایارد هم است که در سال ۲۰۰۳ منتشر و از سوی انجمن نویسندگان معمایی آمریکا، نامزد جایزهی «ادگار» شد. محمود فتوحی، نصرالله امامی، مریم حسینی و ابراهیم خدایار رؤسای بعدی این انجمن بودند. انجمن نقد ادبی هماکنون نزدیک به ۵۰۰ عضو پیوسته و وابسته دارد. اقتباس کوپر اما تماشاگر را به فضای پیچیدهی ذهن لندور راه نمیهد، ماجرای محوری را چیزی بیش از معمای قتل و سلاخی جسد چند دانشجوی نگونبخت معرفی نمیکند (و تا خودِ فصل مجزای پایانی تمایز مشخصی نمیسازد بین این ماجرا و هر پروندهی مفروض دیگر کاراگاه)، پر کشیدن گاه و بیگاه خیال لندور به سوی خاطرات دختر ازدسترفتهاش را در اشارههایی مختصر خلاصه میکند، و بدتر از همهی اینها، در نمایش شیفتگی آلن پو به معمای بزرگتر قصه یعنی اقدامات و انگیزههای آگوستس لندور ناکام میماند.وقتی در پایان معمای قتلها حل میشود و کار لندور در وست پوینت به پایان میرسد، فیلمنامه نقطهی اوجاش را پشت سر گذاشته و تجربهی سینمایی اثر برای تماشاگر عملا خاتمه یافته. در کتاب بایارد و ازطریق وصیتنامهی لندور که در ابتدا آمده، حتی قبل از مواجههی لندور با خود ادگار آلن پو، اشارههایی داشتیم به غریبهای که شخصیت «او» خطاباش میکند.

شوخطبعی تلخ و اعتمادبهنفس لندور را از لحن و نحوهی ادای کلمات کریستین بیل میشناسیم، و شیفتگیاش نسبت به آلن پو را از حالات چهرهی او. برنامه دیگری با عنوان تحلیل شعار و شعارنویسی ایام انقلاب با نام لحن دیوارها با رویکرد مقایسه ای شعارهای انقلاب ها و جنبش های مختلف 16 بهمن در حوزه هنری برگزار می شود. مهم این است که شرکت کنندگان در سلسله نشست های درس گفتارهای نقد ادبی به این حوزه علاقمند باشند. در این میان، رویکرد فیلسوفان، زبانشناسان، روانشناسان، و ادیبان بسیار همبسته و مکمل یکدیگرند و همگی از دو بُعد مهم به استعاره توجه میکنند؛ یکی، از بُعد زبانی و معناشناختی آن و دیگر از بُعد روانی و اندیشگانی. بر اساس یافتههای این مقاله، میتوان ادعا کرد انتشار کتاب نظریه و نقد ادبی: درسنامهای میان رشتهای، ضمن حفظ پیوند با نظریههای ادبی، نشاندهندۀ گسست از این نظریهها و عطف توجه به مطالعات میانرشتهای در ادبیات فارسی است و انتشار آن در جایگاه کتاب درسی دانشگاهی را میتوان چرخشگاهی در مطالعات ادبیِ دانشگاهی در ایران دانست. This data h as be​en do᠎ne ᠎by GSA Content Gen​er at᠎or Demov er sion.

دیدگاهتان را بنویسید