10 کارها باید فوراً درباره ادبیات

با نگاهی کوتاه به تاریخ و تاریخچهی ادبیات جهان میتوان به ارزش و غنای آن پی برد و حیف است که خود را از چنین گنجینهی بزرگ و بیپایانی محروم کنید. اما هم یکی از بهترین رمان های جهان و نوشته نویسنده معروف انگلیسی، جین آستین است. کتاب بلندیهای بادگیر یکی از رمان های معروف عاشقانه در دنیا است که تنها اثر امیلی برونته محسوب میشود. در این کتاب از نمایشنامههای همزمان با شکسپیر که ملهم از حوادث دوران شاه عباساند تا تأثیر شاعران ایرانی بر رمانتیکهایی چون تامس مور، بایرن، کالج و لی هانت و یا شاعران آمریکایی چون امرسون، ویتمن و نیز تأثیر آثار فردوسی، سعدی، حافظ، عطار و جامی بر ادبیات انگلیسی هر یک جداگانه بررسی میشود. سخن بگویید تا چشمها، از خواب ندانستن برخیزند، تا قدمهای خشکیده توانی تازه بگیرند، تا حرفها و گفتهها، مهمانمان کنند در لحظاتی چند. چند ترجمه از این رمان وجود دارند، یکی از آنها مربوط به دههی 40 است و مابقی مربوط به سالهای اخیر اند. مدتی پیش انتشارات آگه چاپ جدید رمان «اعتماد» نوشته آریل دورفمن نویسنده آرژانتینی را به ترجمه عبدالله کوثری منتشر کرد. معمولاً در تواریخ ادبی انگلیسی به غیر از ترجمه آزاد فیتزجرالد از رباعیات خیام و یا تقلید ماتیو آرنولد از «سهراب و رستم» و «حاجی بابای جیمز موریه» به تأثیر ادب فارسی اشارهای نمیشود.  Po st was c reat ed ᠎with G᠎SA  Content Generato​r DEMO!

تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی پژوهشی است در بررسی توسعه و پیشرفت شناخت انگلیسیها از ادب و فرهنگ ایران و دیدگاههای متفاوت آنها نسبت به ایرانیان، که یک بار در کلکته در 1362 و بار دیگر در کالیفرنیا در 1384 به زبان انگلیسی چاپ شده است. به گزارش قرن نو: طی این فرآیند، چیزی شبیه به فکرکردن اتفاق میافتد؛ یعنی ماشین این اطلاعات خام را کنار هم میگذارد و با شبکهسازی آنها به برخی از مهارتهای ذهن انسانی مثل تحلیل داده دست مییابد. مطالعه راهی موثر برای فعال نگه داشتن ذهن بوده و باعث تقویت حس همدلی و خلاقیت میشود. اما مهمترین سؤالی که ظهور این ابزار بیش از گذشته ایجاد میکند این است که اگر ابزاری بتواند با شبیهسازی ظرافتهای زبانی و ارتباطی انسان تولید متن کند، سرنوشت افرادی که با نوشتن سروکار دارند چه میشود؟ دلسوزی، تلاش و کوشش حضرت عالی در تعلیم و تربیت، انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. دلسوزی، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضائی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است.

بسی شایسته است از تلاشهای مداوم وک وششهای مستمر حضرت عالی در اشاعهٔ تعلیم و تربیت و بسط و توسعهٔ علم و دانش و نیز از روشن گری و کارگشایی ثمربخش شما به عنوان … همه پیشرفتهای معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار معلم سیراب میشوند. آنچه در ادبیات جهانی اهمیت دارد شناخت ادبیات «دیگری» است که به­دنبال آن می­توان ظرفیت­ها و توان­مندی­های ادبی خود را با دیگری سنجید و به اشتراکات ادبی و فرهنگی دست یافت، چراکه اساساً ادبیات هر ملتی ممزوجی از فرهنگ­ها وخرده­فرهنگ­هایی است که بعضی از آن­ها ریشه در فرهنگ دیگر کشورها دارد و این مسئله، خود، نوعی گام­برداشتن به سمت شناخت نمادهای مشترک ادبی برای دست­رسی به ادب جهانی است. راز و رمز پویای علم و کشف معانی بدیع و تجلی جلوههای شهودی معرفت کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیما و سیرهٔ نورانی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور میخواند؛ و چه خرم علمی که از چشمهٔ معارف سیراب شود و چه زیبا دانشی که قبای پرنیانش به عطر و بوی گلستان محمدی معطر شود و چه معماری باشکوهی باشد بنایی که سنگ هویت و فرهنگ آن ریشه در مدینه النبی بیابد؛ و امروز کاخ آباد علم به سروش معنوی و مفهوم پیام او بیش از پیش محتاج راهنمایانی است که علاوه بر حفظ آبادانی آن در راه اعتلای آن به فرزندان خویش محبت نمایند.

این کتاب تا امروز یکی از مشهورترین و مهمترین آثار غیرداستانی سارتر شناخته میشود زیرا سارتر دران به بررسی موضوع نگارش و چگونه نوشتن میپردازد. در این فهرست از دونکیشوت تا نغمه آمریکایی دیده میشود. این دستیارها، رباتهایی اینترنتیاند که هرچه جلو میرویم، بر حجم اطلاعات، سرعت پردازش، پیچیدگیهای زبانی، تواناییهای ادراکی و مهارتهای ارتباطی آنها افزوده میشود و آنها را هرچه بیشتر شبیه رباتهای انساننما میگرداند. آغاز به سخن که میکنید، کلمهها به پرواز درمیآیند و بالا میروند و میپیوندند با کانون هرچه «کلمه طیبه» است. بله، چون تحولات خانواده موازی با تحولات جامعه پیش میرود. این داستان در مورد خانواده جابر اورخانی است که مغازه آجیل فروشی و خانهای بزرگ در شمال سرداب دارد. اصلاح میکنم: گیر دادن وابراز “من هم هستم” کردن و تقدیر و تشکر میکنم از خانواده عزیزم و دوستان خوبم به پاس خوبیهاشان… به پاس اینکه عاشقانه به رویشمان کمر بستهاید مقامتان را ارج مینهیم و سلامتی و طول عمر و همواره استاد بودن را از خداوند متعال برایتان آرزومندیم. از خداوند متعال برایتان سلامتی، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. با نام و یاد ایزد دانا آغاز به سخن که میکنید از لابهلای کلماتتان طنین صدای انبیاء به گوش میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید