10 نکته برای رشد ادبیات شما

قابلذکر است که بسیاری برآن اند که جایزهی نوبل ادبیات که در سال 1954 به همینگوی داده شد، عمدتاً بهواسطهی این رمان بود. البته همچون چند رمان دیگرِ کافکا این هم ناتمام است، اما همچنان ارزش مطالعه دارد. در کتاب صوتی ربه کا، خانم دووینتر راوی داستان است، او که پس از مرگ ربه کا، همسر اول ماکسیم دووینتر، مالک ثروتمند املاک مندرلی به همسری او درآمده، با ورود به خانه و آشنایی با مستخدم مرموز دووینتر، خانم دنورس به مرور پی به رازهای تاریکی از گذشته شوهرش و همینطور همسر اول او، ربه کا می برد. یکی از رجال سیاسی قاجار به نام هدایت قلی خان اعتضادالملک پدر او و زیورالملوک دختر حسین قلی مادر او بودند. مهمترین فعالیت هدایت در این دوران انتشار نسخه خطی به نام بوف کور بود که شاخصترین اثر او محسوب میشود. اساسیترین عناصر داستان بوف کور در این اثر دیده میشود، با این تفاوت که شاملو برای قبولاندن رویاهای قهرمان داستان، بر خلاف هدایت، کمتر از مسائل زمینی جدا شدهاست. این رمان هم ترجمههای زیادی دارد، اما ترجمهی آقای صالح حسینی از همه بهتر است. این کتاب با ترجمههای آقایان بهمن شعلهور و صالح حسینی در ایران مشهور است. ᠎Th is content was c᠎re​at ed  with GSA Co nten᠎t Generator DE​MO.

البته در این میان نباید نقش فرستادگان اروپایی به ایران (در کسوت سیاستمدار، تاجر، معلم) را در ترویج افکار فوق نادیده گرفت. از این اثر بهمثابهی یکی از بهترین آثار جریان سیال ذهن نام میبرند. محاکمه از بهترین رمانهاییست که خواندهام. قصر یکی دیگر از بهترین رمانهای کافکا و درعینحال از معروف ترین رمان های جهان است. آناکارنینا یکی دیگر از مشهورترین رمانهای جهان است. در ایران چند ترجمه از آن وجود دارد، اما مشهورترین ترجمه از آنِ زندهیاد نجف دریابندری است. در ایران هم 5 یا 6 ترجمه از آن وجود دارند. آیا موافقید که سیاست یا نزاع قدرت هم به نوعی همین نقش را در سیر فروپاشی این خانواده بازی میکند؟ سعیام بر این است که در فهرستمان پیرامون مشهورترین رمان های جهان از هر نویسنده بیش از یک کتاب معرفی نکنم، اما چه میتوان کرد وقتی نویسندهای همچون داستایوفسکی چندین رمان مشهور دارد؟ اگر فیلم دیگری در ژانر عاشقانه میشناسید که در این لیست وجود ندارد، لطفاً در قسمت نظرات معرفی کنید. دراین فیلم، علی ونگ و رندال پارک بازی میکنند، بنابر این می دانید کـه یقیناً دربخش عاشقانه «رم-کام» قرار می گیرد. این رمان روایتگر شخصی با نام ک. کتاب را با ترجمهی زندهیاد مهری آهی بخوانید.

این رمان چند ترجمه دارد، اما ترجمهی آقای صالح حسینی سلیستر و دقیقتر است. این رمان سالها پس از مرگ ملویل مشهور شد و تحسینها را برانگیخت؛ در واقع ملویل خود زنده نبود تا ببیند که بهچهسان امثال ویلیام فاکنر از رماناش تعریف میکنند. ادبیات یونان که ریشه در دوران باستان دارد، تقریباً از سال ۸۰۰ پیش از میلاد آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در دوره امامت او، تدوین دیدگاههای شیعه در رشتههای گوناگون مانند اخلاق، فقه، کلام و تفسیر آغاز شد. پیرمرد و دریا 1952 منتشر شد. این رمان در دهههای نخستِ قرن بیستم نوشته و منتشر شد و پیرامون انقلاب روسیه است. این اثر مشهورترینِ آثار فاکنر محسوب میشود. آثار هدایت مخاطبان خاص خودش را دارد و مخاطبان زیادی در جهان غرب پیدا کرده است. هر قدر در بیان مفهوم واقعی ادب بین اهل نظر اختلاف باشد در این نکته خلاف نیست که بین ایلیاد هومر و شاهنامه فردوسی و بهشت گمشده میلتون و کمدی الهی دانته و غزل حافظ و آثار شکسپیر و اشعار هوگو و تاگور و داستانهای داستایوفسکی شباهت و قرابتی تمام در کار است؛ امری که بین آنها چنان عام و مشترک است که تفاوت زبان و فکر و اختلاف زمان و مکان نتوانسته است این امر مشترک را از بین ببرد، و این همان حقیقت و جوهری است که از آن به ادب و ادبیات تعبیر میشود.

و چون سبک آنها به شاعران سبک خراسانی و عراقی نزدیک بود، آنان را شاعران سبک بازگشت و شعرشان را شعر بازگشت نامیدند. وی در اواسط ۱۳۶۲ خورشیدی جلسه های هفتگی داستانخوانی را که به جلسه های پنجشنبهها معروف شد، با شرکت نویسندگان جوان در خانه خود برگزار می کرد. شعر یا ترانه خود را در یک قالب صحیح ارسال کنید و از ارسال مصرع ها و بیت ها پشت هم (حالت نثر) یا اینکه پشت هم باشد و فقط بین انها یک /ممیز یا هر شکل دیگری بگذارید خودداری کنید. تمرکز زدایی فرهنگ از مرکز ضرورت دارد یکی از راه های همین انجمنهای سراسر کشور و ریز کردن مسئولیتها بین آنها است اما بسیاری میگویند کاری که مرکز میکند الگوسازی است و کفایت است لذا مخاطب عام مردمی ندارد. تنها ۳۰ نفر از آنها از جنگ نجات یافتند و نیمی از آنها هم به خاطر کمک فرانچسکا جان سالم به در بردند.

دیدگاهتان را بنویسید