گرفتار این ادبیات کلاهبرداری نشوید

میزان تأثیرگذاری عاطفهی شعر بر مخاطب چقدر است. رنگها و صوتها را به کار بردن چیزی است غیر از بیان مفاهیم و مقاصد با کلمات. منظومه و شرح منظومه نیز در اصل متنی منظوم است که ملاهادی در شرح و بیان اسفار ملاصدرا نوشت و متن خوبی است برای مرور یک دوره فلسفه صدرایی. شاید استعداد هنری در اصل و منشأ خود مبتنی بر انتخابی بیتفاوت باشد که بعداً بر اثر مقتضیات محیط و پرورش هنرمند و تماس با جهان به صورتهای متمایز و مشخص درمیآید. همین رنگ قائمبهذات است، همین رنگشی شده است که هنرمند آن را به پرده نقاشی خود منتقل میکند و تنها تغییری که در آن میدهد این است که آن را بهصورت شیئی خیالی درمیآورد. هنرمند بر روی کیفیت صدا و صورت مکث میکند، پیوسته به آن بازمیگردد و به هستی آن فریفته میشود. ولی هرگاه، پس از توافق قبلی، گل سرخ برای من معنای «وفاداری» بدهد، من دیگر آن را بهصورت گل سرخ نمیبینم: نگاه من از آن عبور میکند تا در ورای آن به این خاصیت انتزاعی برسد.

اما معنای مبهم ناچیزی که در نهاد آنهاست و مثلاً از شادی گونهای یا از اندوه سربستهای حکایت میکند محصور در وجود آنهاست یا چون هاله حرارت به گرد آنها میلرزد، و آن خودش رنگ و صوت است. ایشان میکوشد تا متناسب با نیاز بحث، مطلب را در قالب جدیدی ارائه دهند، مثلاً در بحث از «استعمال لفظ در چند معنا»، که اصولیها آن را به عنوان یک گزاره بیثمر عقلی فلسفی، از نگاه «امکان و استحاله» به بحث میکشند، حضرت استاد آن را از نگاه «وقوع و عدم وقوع» که قویترین دلیل امکان است، یا از جهت «ظهور یا عدم ظهور لفظ در چند معنا»مطرح نموده است. ولی کسانی که میخواهند فلان نظریه ادبی را به استناد آنکه مثلاً بر موسیقی منطبق نیست نامعقول جلوه دهند نخست باید ثابت کنند که هنرها باهم مطابق و موازناند. در اینجا بهترین رمان عاشقانه خارجی که حتما باید بخوانیم را معرفی کردیم. که نوع نوشته های این کتابها بسیار متفاوت است و برای علاقمندان به خواندن کتاب های رمان جذابیت خاصی دارد که در دو نوع خارجی و ایرانی وجود دارد. اما این رمان نیمهکاره نشان میدهد که انصافا استاد رمان نوشتن هم هست. سینمای ایران در دوره پنجم، شاهد ساخت یکی از بهترین آثار اقتباسی براساس داستان های خارجی بود: «ناخدا خورشید» اثر ناصر تقوایی که براساس رمان «داشتن و نداشتن» نوشته ارنست همینگوی، نویسنده برنده جایزه نوبل ساخته شد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را نصیب داریوش ارجمند کرد.  This a᠎rticle h᠎as been gen᠎erated  wi​th the ​help ᠎of GSA Content Gen​erat or Dem over sion.

با آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است که پس از نگاهی کلی به مبانی نظری، جایگاه و اهداف شعرکودک و نوجوان و همچنین رابطه آن با مخاطب و ترسیم محدوده خیال او، به توصیف و تحلیل روند سیر انواع تشبیه استفاده شده در آثاری از پنج شاعر مطرح شعر کودک و نوجوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و اسداله شعبانی بپردازد و یافته ها و نتایج حاصل از آنرا ارائه دهد. ـ شوق صحبت بود مرغی، این زمان پرواز کرده سوی بیغوله پریده. بیشترین احادیث از امام صادق (ع) نقل شده است، اولین علت این امر مربوط به شرایط خاص زمان امامت ایشان و دومین دلیل این است که ایشان از دیگر امامان بیشتر عمر کردند و به همین علت ایشان را شیخ الائمه نیز مینامند. سابقه رماننویسی در ایران به زمان مشروطه و عهد قاجار باز میگردد. به نظر من در اول، شعر معنی نداشته است. طبق نظر سارتر سرنوشت انسان تنها به او دست او رقم میخورد و انسان باید در این راه تلاش کند. مردم نظر مثبتی به او ندارند اما او خودش را به عنوان پدری دوست داشتنی و گاهی شوهر دلسوز به اثبات می رساند.

کتاب ادبیات چیست یکی از کتابهایی است که دانشجویان ادبیات در دوران دانشگاه آن را مطالعه میکنند و با استفاده از فلسفهی نگارش سارتر همهی متون نوشتهشده بعد از او را بررسی میکنند. کتاب ادبیات چیست نوشتهی ژان پل سارتر است. درنهایت باید بدانیم یکی از مسیرهای نویسنده شدن نوشتن زندگینامه است. نتها و رنگها و نقشها «نشانه» نیستند، یعنی بر چیزی خارج از وجود خود دلالت نمیکنند. یعنی به چیزی بیرون از خود رجوع ندهد. این کتاب یکی از مهمترین کتابها در حوزهی ادبیات و نقد ادبی ازت. امیدوارم صدای شاعران از این محفل به ایران فرهنگی و مجموعه شهرها و استانهای دیگر برسد تا همه خودشان را در شور و شعف حاکم بر این محفل سهیم و شریک بدانند. «در سدههای هفتم و هشتم هجری، با رویکرد گسترده شاعران به غزلسرایی، شعر غنایی ایران بیش از پیش در قالب غزل چهره مینمود و مرکزیت قالب غزل در شعر غنایی فارسی تا پیش از گسترش شعر نو نیز ادامه داشت… C​ontent w᠎as generated by GSA Content G ener at​or​ Demov᠎er si on !

دیدگاهتان را بنویسید