کتاب های دینی نه نتیجه رونق مالی

در آوریل ۲۰۰۸ میلادی، گروهی یهودیات در اندونزی، یک مسجد متعلق به مذهب اسلامی احمدیه را به آتش کشیدند و یک مدرسه مذهبی آنان را نیز ویران کردند. مرداد ۱۳۹۲. بایگانیشده از اصلی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۳. این علم، و تا حدی اصول آن نیز از زمان فلاسفه یونان قدیم بوده، سپس بعد از ظهور مسیح و به ویژه، پس از اسلام به کمال و بلوغ خود رسیده است. تفکر عرفانی و بشکل مدون و به عنوان یک علم معرفتی رسمی و نوظهور، توسط ابن عربی ( ۶۳۸- ۵۶۰ ه.ق، درگذشته در منطقه شام قدیم و دمشق کنونی)، که خود از اهل تسنن بوده، بنیانگذاری شد. امامیه را مذهب رسمی دولت خود اعلام کرد. چهار قاضی رسمی از چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در قاهره منصوب کرد و سایر مذاهب را نامعتبر اعلام کرد. آن امام با آن سیر حرکتی عرفانی- سیاسی و مبارزاتی، نه تنها توانست جامعه بعد از خود را اصلاح، و از خواب غفلت، بیدار کند و سنت و شریعت اسلام را احیا نماید بلکه توانست برای بشریت(بویژه مسلمانان) الگو و مکتبی جامع با تلفیقی از عرفان، سیاست. A​rt icle has ᠎been cre᠎at ed with GSA Conte​nt Gener᠎ator D em᠎ov er sion!

کتاب های فلسفه و عرفان

بطوریکه نمود و مظهر آن، پس از، ۱۴۰۰ سال در کشورمان با رهبری امام ره که استاد و اعجوبه عرفان، فلسفه، فقه عصر خود بود در تاریخ کشور و جهان اسلام به ثبت رسید. تفکرات و تأملاتی که با سقراط و افلاطون آغاز شد، در برخی اصحاب معرفت ادامه و بارور گردید و پس از آن به بزرگان اسلام رسید و کامل شد و سپس با چاشنی آموزه ای مقدس اسلامی- قرآنی به بلوغ خود نائل گردید. اینان نظر ابن عربی درباره انسان کامل و شباهت آن با مفهوم امامت نزد شیعیان، قرابت سخن او در باب جبر و اختیار با مفهوم امر بین الامرین و نظر او درباره تشبیه و تنزیه را از جمله این مواردی بیان کردهاند. اصولاً، بیشتر یا تمام عرفا و اهل تصوف(مقید به مراعات ظاهر و باطن شرع)، به نوعی، با واسطه یا بدون واسطه، از شاگردان ائمه «ع» بوده یا متأثر از ایشان بوده اند. این مباحث در دو بخش عنوان می شوند که در پایان آن، مطلبی بیان خواهد شد و مهمتر اینکه هم به نوعی، ” مکمّل و مصداق” همه مباحث ماست و هم از منظری، تمام مطالب مذکور را در خود هضم می کنند. موضوع تمام علوم(بجز فلسفه و عرفان)، به نوعی، مادی یا موجود و وجودی محسوس هستند (یا به محسوس برمی گردد).

همچنین، نه پیامبر و نه اصحاب و یاران باواسطه وی، بجز کتاب وحی و دستورات قرآنی و سنت و سیره نبوی، در خصوص عرفان و تصوف مصطلح، نه مطلبی ارائه نموده اند و نه از اصول آن(اعم از نظری و عملی)، سخن گفته اند. از این رو در علم عرفان نظری و اصول عرفانی، مانند اصول فلسفی، در باره چگونگی رابطه علت العلل(خدا یا خالق) و معلولها(مخلوقات هستی)، دقیقا مانند نظام هستی شناسی فلاسفه سخن رانده می شود. لیکن در مقابل عرفان نظری که به مانند فلسفه و صرفا به بیان و ترسیم نظام هستی(از مجردات تا مادیات)، می پردازند، از علم دیگری، موسوم به عرفان عملی نیز سخن گفته می شود. البته در برخی از جوامع تعداد انگشت شماری از افراد به جای اکتفا به نیروی اساطیر و خدایان موهوم از نیروی تفکر خود استفاده کردند و به چاره اندیشی منطقی پیرامون پدیدهها پرداختند و علم را پایهریزی کرند، اگر بشر امروزه بدین سطح از تمدن و تکنولوژی رسیدهاست نتیجه شک کردن همین تعداد انگشت شمار (در ادوار مختلف تاریخی) در بنیانهای فکری جامعه و تلاش برای تغییر نگرش خود نسبت به محیط پیرامون بودهاست. مخالفان این دسته از افراد معتقدند که روحانیون دینی، عرفانی و فلسفی، فقط و بطور فردی به این امور بپردازند و سرایت این علوم معرفتی و معنوی به سیاست و اداره جوامع را به بیشتر بخوانید صلاح نمی دانند.

کتاب های دینی

روبرت بیگلریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران همچنین در این نشست استمرار و امکان برگزاری مراسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جوامع اقلیت های دینی در ایران را نشانه خوب ارزیابی کرد و گفت: با این تنوع انسانی می توانیم تفاوت ها را بشناسیم و به تفاهم یکپارچه ملی برسیم. در انتها امیدواریم که مقاله جواب فعالیت های درس ۸ هشتم همدلی و همراهی کتاب پیام های آسمانی نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. امیدواریم در تحقق این خواستهها موفق باشید. از ویژگیهای ابوحنفیه که جمیع محققین و فقها بر آن اتفاق نظر دارند صراحت و بیباکی او در دادن فتوی است و تسامح و اغماض از خصایص فتاوای او میباشد. بر اساس شولحان عاروخ، پوشیدن لباس جنس مخالف و نیز پوشیدن لباس کفّار ممنوع میباشد. او بر حنفیه خرده گرفتهاست که قیاس را بر خبر واحد مقدم داشتهاست. برای بیان مفهوم اسطوره، در زبانهای اروپایی از واژه “myth” به معنای افسانه و قصد و شرح و خبر استفاده شدهاست. در نهایت فیلسوف یا عارف، وقتی از شناخت حقایق و اسرار ماوراء طبیعت و ماده، فارغ می گردد با رجوع به سطوح و لایه های پایین تر(افراد، جامعه، دغدغه های مادی و معنوی مردم و…) قادر است با مدد از شناخت ها و معارف پیشین- خدا، کلیت جهان و انسان- و نیز، قدرت عقلی و روحی کسب شده، ایده ها، راهکارها یا نظریاتی در جهت رفع مشکلات معنوی و مادّی مردم و جامعه ارائه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید