کار هنری مذهب را با این سه ایده درک کنید

در مذهب امامیه برای هر یک از اعیاد، اعمال مذهبیِ خاصی توصیه شده است؛ برای مثال، در روز عید قربان، اعمالی مانند غسل، نماز عید قربان، قربانیکردن، زیارت امام حسین (ع) و خواندن دعای ندبه مستحب است. جمعیت شیعیان جهان بنابر برخی آمارها بین ۱۵۴ تا ۲۰۰ میلیون نفر، برابر با ۱۰ تا ۱۳ درصد مسلمانان جهان و بنابر برخی دیگر از آمارها، بیش از سیصد میلیون، یعنی ۱۹ درصد جمعیت مسلمانان جهان برآورد شده است. از این زمان به تدریج، شمار این فرقه شیعه زیاد شد؛ به گونهای که به گفته شیخ مفید، در زمان او یعنی سال ۳۷۳ق، تشیع دوازده امامی، بیشترین پیروان را در میان دیگر فرقههای شیعه داشته است. به همین جهت بزرگان زیادی به تألیف کتب اسرار عبادات دست زده اند که نمونه مملوس آن، سرّ الصلواو آداب الصلوه از مرحوم امام خمینی است که با دقایق عقلی و فلسفی و موشکافی های عرفانی و براساس ده ها روایت وارده در این موارد، سعی بر این امر داشته اند. در این نمایشگاه برنامه های مختلف، متنوع و جذابی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته کلیک کنید شده است.

کتاب های دینی

نمایشگاهی در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب از ساعت 9 تا 18 در هفته ملی کودک در حال برگزاری است. بسیاری از مردم بر این باورند که اگر رنج خود را تحمل کنند، در آخرت پاداش خواهند گرفت. حرکت به سوی قدرت سیاسی در شیوخ صفویه از شیخ جنید تحرک و پویایی بیشتری گرفت. مکتب پروتستان دستور العملهای خود را مستقیماً از کلام خدا استخراج میکند، و در عبادت نیز رابط آنها با خدا، که کمال بخشش است، تنها مسیح است؛ در حالی که پیروان کلیسای کاتولیک روم از تعالیم کلیسای خود پیروی میکنند، و در عبادت نیز از طریق توسل به مریم عذرا و قدیسان به راز و نیاز با مسیح میپردازند. در روایات شیعه، به نیایش و توسل توصیه فراوان شده و دعاها و زیارتنامههای بسیاری معرفی شدهاند. زیدیه و اسماعیلیه، دو فرقه دیگر شیعه، به همه دوازدهامام موردنظر شیعیان امامیه باور ندارند و همچنین شمار امامان را محدود به دوازده تن نمیدانند. زیدیه معتقدند که پیامبر تنها به امامت سه تن یعنی امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، تصریح کرده است. علی فریدونی مدیر کل اداره مجامع تشکلها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سال گذشته در این نشست حدود ۲۰ کتاب معرفی شد که امسال این میزان به ۳۰ کتاب افزایش یافته است که نشان از توجه به موضوع ادیان دینی است. ​C on᠎te nt has be᠎en gen erated with the ​help of G SA Con tent Gen erator DE​MO .

تا دهه ۱۹۸۰، جمعیت مسیحیان بیشتر در شمال غربی سریلانکا و پایتخت متمرکز بودند که در آن ۱۰٪ از جمعیت بودند. تا چند قرن پس از پیدایش اسلام، واژه شیعه تنها درباره کسانی که به امامت الهی ائمه اعتقاد داشتند، به کار نمیرفت؛ بلکه به دوستداران اهل بیت یا کسانی که حضرت علی(ع) را بر عثمان مقدم میدانستند هم شیعه علی میگفتند. آنها تعیین امام را مانند تعیین پیامبر از سوی خدا میدانند و میگویند: خدا از طریق پیامبر امام را به مردم معرفی میکند. به باور آنها، پس از پیامبر، لازم است شخصی به نام امام در جایگاه او قرار گیرد و مأموریت او را ادامه دهد. و اگر کسی دچار این اشتباه شود، چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟ این فرقه اکنون از نظر الهیات و ارکان پرستش بیش از سایر فرق پروتستانیسم به کلیسای کاتولیک نزدیک است. در آن زمان اهل بیتْ شیعیان و دوستداران فراوانی داشتند، ولی برخی روایات شمار کسانی که برای آنها منصب الهی قائل بودند، کمتر از پنجاه نفر هم میدانند.

بیشتر اصحاب اهل بیت(ع)، جزو دو دسته اخیر بودند. برخی از پیروان انگلیکان، کاتولیک و برخی پروتستان و عدهای هم بین این دو قرار دارند؛ به همین علت آنها را مسامحتاً (و نه دقیقاً) پروتستان مینامند. مکتبِ پروتستان، که مذهبِ مسیحیِ انطباقیافته با نیازهای جدیدِ صنعتی و تجاریِ بورژوازی بود، به استراحتِ مردم توجه کمتری نشان داد، پروتستانتیسم، از قدیسان در آسمان خلع قدرت کرد تا اعیاد مذهبیشان را بر روی زمین الغا سازد. در عصر صفوی پادشاهان به ساخت و تعمیر مسجد، مدرسه و بناهای مذهبی توجه داشتند. آنها در اثر تهدیدات موجود مجبور شدند به سوئیس فرار کنند و در آنجا آثاری را منتشر کردند که به نوشتههای اورلاموند معروف شد. آنها در این آثار مباحثی را ترویج کردند که به گفته آنها مارتین لوتر در انتشار آن کوتاهی کرده بود. اصلاحگرایی مارتین لوتر پایهٔ شاخههای متعدد مذهب پروتستان است. مارتین لوتر بیشتر به این خاطر مشهور است که انجیل را از دست کلیسای روم نجات داد. از اواخر قرن سوم قمری، شیعه امامی از دیگر فرقههای شیعی متمایز شد.

دیدگاهتان را بنویسید