چگونه کتاب روانشناسی خود را از Blah به فوق العاده تبدیل کنیم

دارای ابعاد مختلف است و کمتر کتابی را میتوان سراغ گرفت که همچون روانشناسی روابط انسانی ابعاد مختلف روابط را تحلیل و رمزگشایی کند. خرید آنلاین کتاب روانشناسی روابط انسانی از سایت آژانس کتاب، انتخابی است که شما را از مراجعه به کتب فروشیها برای تهیه این کتاب بینیاز میکند. احتمالا اولین قفسهای که برای خرید کتاب روانشناسی به سراغ آن میروید، روانشناسی عمومی است. کارش را سال ۲۰۰۲ به عنوان رماننویس شروع کرد. کتاب «فوتبال علیه دشمن» اولین کتابی بود که عادل فردوسی پور ترجمه کرد و با استقبال زیادی هم مواجه شد؛ تا جایی که کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن هم با صدای خود عادل فردوسیپور منتشر شد. این محیط باید به آزادی های فرد احترام گذاشته و برنامه هایی را برای بهبود و ارتقای سلامت روان افراد در سیاست های اجرایی خود قرار دهند. مهارتهای زندگی در جهت ارتقای توانایی های روانی ـ اجتماعی هستند و در نتیجه سلامت روانی ، جسمانی و اجتماعی را تأمین می کند . روان شناسی دارای شاخه های بسیاری ست از جمله روان شناسی بالینی، روان شناسی اجتماعی و غیره که هر کدام به طور تخصصی به این رشته میپردازند.

کتاب های روانشناسی

به آنها بگویید که ماسک زدن، پوشیدن دستکش، رعایت فاصله اجتماعی و شستن مرتب دستها، آنها را از خطر ابتلا به کویید ۱۹ دور میکند. هرچند در هنگام نیاز نباید از مراجعه به درمانگر غافل ماند، خواندن کتابهای معتبر و تأییدشده در این زمینه کمک شایانی به ما میکند. بالاخره همیشه یک روانشناس باید در کنار آنها باشد، حالا آن کتابها هم کمک میکنند. همانطور که یافتن روانشناس خوب محتاج جستوجوی زیاد است، خرید بهترین کتابهای روانشناسی هم کار راحتی نیست. ولی شاید بهترین کتابهای روانشناسی آنهایی باشند که شما را متوجه درون خودتان میکنند. می شوند، انتظار می رود که شایسته ترین رفتارها را از خود بروز داده و از بهترین شرایط جسمی و روحی برخوردار باشند و وجود هر گونه ناراحتی جسمی و روحی باعث افت کارایی در میان کارکنان مراکز آموزشی می شودکه خسارات و ضرر و زیانهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت . غالبا وقتی کسی به سمتشان نمیرود، خود را از دیگران جدا می کنند. کتاب هنر برقراری ارتباط به ما میآموزد حتی وقتی تنها میشویم و دلمان میخواهد با کسی صحبت کنیم این گفتگو را به ابزاری برای برقراری یک ارتباط سالم تبدیل کنیم. فرانکل بر پایه دشواریهای این دوران و تجربهاش بهعنوان روانپزشک، این حقیقت را آشکار میکند: ما نمیتوانیم از رنج زندگی فرار کنیم؛ اما میتوانیم انتخاب کنیم که چطور با آن کنار بیاییم، به آن معنی ببخشیم و بهسوی اهداف جدید پیش برویم.

نام کتاب نیز بهدرستی بر این نکته تأکید میکند که برقراری ارتباطی که در آن رشد پیدا کنیم و از خود را شکوفا کنیم، نهفقط یک مهارت بلکه نوعی هنر محسوب میشود. همهاش میترسم کاری که دارم میکنم یا تصمیمی که میخواهم بگیرم غلط باشد.» یا در مواردی که خود را اصلا قادر به تصمیمگیری نمیبینند، میگویند: «احساس میکنم دیگر دارم خل میشوم و عقلم را از دست میدهم… بیماران اغلب میگویند: «نمیتوانم برای هیچ کاری تصمیم بگیرم. «هنر شفاف اندیشیدن» بعد از «فوتبال علیه دشمن» کتاب دیگری بود که عادل فردوسیپور ترجمه کرد و البته به کلی متفاوت با آن بود و هیچ ربطی به فوتبال مطالب بشتر نداشت. اما «هنر شفاف اندیشیدن» پرفروشترین و مهمترین کتابش است. اما این بالغ است که تصمیمگیری درست انجام میدهد. این کتاب پنجاه و دو روش میانبر ذهنی برای تفکر و تصمیمگیری به شما آموزش میدهد که شما را در مسیر یک زندگی خوب قرار خواهد داد.

او سه نقش برای انسانها قائل میشود: بالغ، والد و کودک.

تصور کنید هروقت خواستید بتوانید هورمونهای شادی را فعال و حالتان را خوب کنید. بنابراین زمانی را برای نفس کشیدن اختصاص دهید، کاری انجام دهید که شما را آرام کند و سعی کنید آنچه را نمیتوانید تغییر دهید بپذیرید، مانند ترافیک در ساعات شلوغی که باید بپذیرید آن را نمیتوانید تغییر بدهید و برای رسیدن به مقصدتان باید ترافیک را تحمل کنید. در علم روانشناسی دانشمندان سعی می کنند که هرچه بیشتر انسانها را بشناسند و خواسته های او را درک کنند و برای تأمین صحیح خواسته های مادی معنوی او تلاش کنند. او معمولاً بدبین است و اذعان می کند که هیچ وقت دوست واقعی در زندگی نداشته و خود نیز به کسی اعتماد ندارد . این موضوع سبب می شود که دیگر دانش آموزان جهت دریافت کارنامه یا نتایج آزمون های خود نیازی به مراجعات حضوری به مدارس نداشته باشند. بیرون رفتن از خانه باعث دریافت نور خورشید به میزان زیاد میشود. او معتقد است آلبومِ نقشۀ روح سرشار از «کشمکش و اشتیاق برای اصالت» است که سرانجام در قطعۀ پایانی، دیونیسوس، به نتیجه میرسد و گروه از «تلۀ پرسونا» میگریزد و بیدار میشود. او سه نقش برای انسانها قائل میشود: بالغ، والد و کودک. حمایت از کودکان: به عنوان مثال برنامه های مهارت های زندگی، برنامه های رشد کودک و جوانان.  Data h᠎as be​en g ener at​ed with G SA C᠎on tent G en erator Demoversi᠎on!

دیدگاهتان را بنویسید