چگونه کتاب تربیتی خود را از Blah به فوق العاده تبدیل کنیم

زیگموند فروید بنیانگذار روانشناسی مدرن است. افرادی که همیشه دنبال زندگی بهتر و موفقیت های بیشتر هستند تمایل زیادی دارند مدام اطلاعات به روز و مناسبی در حیطههای مختلف روانشناسی متناسب با نیازهایشان کسب کنند. شاید کتابی که ما آن را زرد یا ضعیف میدانیم، برای خوانندهای که در جستجوی مطالب سادهتر و مقدماتیتر است مفید باشد. خاطرات ویکتور فرانکل از دوران اسارتش در اردوگاههای نازی، خوانندگان بسیاری را در سراسر جهان جلب خود کرده است. برنامه های پیشگیری از خشونت: به عنوان مثال کاهش در دسترس بودن الکل و دسترسی به اسلحه. این حرکت حتی ممکن است به پیشگیری از برخی مشکلات سلامتی مانند دیابت و فشار خون بالا کمک کند. ستوننویس نشریۀ بیلبورد، جف بنجامین، میگوید «غیرعادی است که موسیقی پاپ به این موضوعات بپردازد، باوجوداین، هنرمندان کیپاپ معمولاً دیدگاههای «خیلی خاص و مشخصی» را پیش میگیرند: «مفاهیمی از اسطورهشناسی یونان گرفته تا حیوانات عجیب، شخصیتهای مذهبی و فیلمهای نیک کانن را در موسیقی کیپاپ دیدهام، ولی یادم نمیآید یکی از گروههای کیپاپ در ترانههایش به مضمونهای روانشناختی و فلسفی پرداخته باشد. این نکته بسیار واضح است که اختلالات روانی از یک طرف باعث از کار افتادگی نیروی کار می شوند و از سویی دیگر برمیزان بیماریهای جسمانی مزمن مثل سرطان بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت و ایدز تأثیر می گذارند و ازآنها تأثیر می پذیرند و عدم توجه به اختلالات روانی پیش آگهی این بیماریها را هم ضعیف می کند. This a rt᠎ic le has ᠎been ᠎do​ne by ketabtala Conte​nt Generator D​emoversi on !

کتاب روانشناسی

فرانکل بر پایه دشواریهای این دوران و تجربهاش بهعنوان روانپزشک، این حقیقت را آشکار میکند: ما نمیتوانیم از رنج زندگی فرار کنیم؛ اما میتوانیم انتخاب کنیم که چطور با آن کنار بیاییم، به آن معنی ببخشیم و بهسوی اهداف جدید پیش برویم. کتاب ۱۰ حقیقت بزرگ را آشکار میکند که تمدنهای بزرگ دنیا آنها را کشف کردهاند. رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: پرستارانی که در دوره کرونا در مراکز درمانی خدمت کردهاند به ازای هر ماه خدمت، از امتیاز ویژه جذب و استخدام بهرهمند میشوند. سعی کنید روز خود را تقریبا در همان زمان معمولی آغاز کنید و هر روز وقتی برای تحرک، تمدد اعصاب، ارتباط برقرار کردن و تأمل بگذارید. در ایران نیز از همان ابتدا بیمارستان ها و مراکزی برای درمان و نگهداری بیماران روانی وجود داشته است . اسماعیل فصیح نویسنده رمانهای درخشانی مثل «زمستان ۶۲» و «ثریا در اغما» این کتاب را با همان نثر روان شیرین درجه یکش ترجمه کرده است. نویسنده با معرفی موانع عشق، ابزارهایی برای گذر از آنها ارائه میکند. بنا بر ادعای بوکآتوریتی، این مرجع از ناشران و نویسندگان پولی دریافت نمیکند و درخواست اشخاص را برای معرفی کتاب نمیپذیرد. انسان در جستوجوی معنا با ترجمههای متعدد چاپ شده است؛ اما بنا بر ادعای نشر سنگ، ترجمه مریم حسیننژاد بر پایه آخرین ویرایش ویکتور فرانکل در سال ۱۹۹۲ است.

جاناتان هایت بر پایه خرد فلسفی و پژوهشهای علمی، نشان میدهد یافتن معنا در زندگی سادهتر از آن است که فکر میکنیم. چرا ایجاد تغییرات ماندگار در سازمان، در اجتماع و از همه مهمتر در زندگیمان اینقدر سخت است؟ چیپ و دن هیث نشان میدهند که هرکسی (مدیر، کارمند، والد) که دو نظام ذهنی را همسو کند، قادر است تغییرات چشمگیر ایجاد کند. استفاده بیش از اندازه از دنیای مجازی کار سالم و هوشمندانهای نیست و ممکن است اضطراب شما را چند برابر کند. در صورتی که برای مدت زمان طولانی دچار اضطراب یا اختلال هراس هستید، این کتاب می تواند به شما کمک کند: کتاب استرن در درجه ی اول در مورد دوران کودکی و نوجوانی است. همچنین بهداشت روانی ایجاب می کند که بین تمایلات غریزی فرد هماهنگی وجود داشته است در این تعریف هیچ اشاره ای به بیماری نشده است . این کتاب در دهه ۷۰ چاپ شده؛ اما از بعضی اصطلاحات عامیانه تاریخگذشته که بگذریم، کتاب برای امروز ما هم مفید است. دکتر ساباری معتقد است فرزندان آینه تمامنمای خودِ فراموششده والدین هستند؛ پس فرزندان هم میتوانند راهنمای والدین در مسیر رشد فردی باشند! برداشت من از این کتاب: تربیت فرزند بهترین فرصت برای رشد معنوی والدین همراه با کودک است؛ پس از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم. Th is data h​as  been w​ritten wi th the he lp  of G SA᠎ Conte nt Generat​or D em oversi on!

کتاب های پزشکی

وقتی پدر و مادر خودشان را پیدا کردند، رویکرد «همهچیزدانی» و نگاه بالا به پایین والد به فرزند، به رابطه دوسویه والد و فرزند تبدیل میشود. دکتر عباس عبادی در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت استخدام پرستاران، گفت: وقتی مجوز استخدام گرفته میشود معمولا سازمان امور اداری و استخدامی خیلی وارد جزئیات نمیشود و تعداد استخدام مجاز وزارت بهداشت را به شکل کلی اعلام میکند. معتقد است که انسانها وقتی روبهروی هم قرار میگیرند در جلد جلاد، قربانی یا معصوم ظاهر میشوند. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: طبق بررسیهای اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، در چهار سال گذشته با توجه به حجم بازنشستگان و همچنین عدم جایگزینی آنان با نیروهای جدید، کمبود نیرو در وزارت بهداشت به بیش از ۱۰۰ هزار نیرو رسیده است که انتظار میرود سازمان اداری و استخدامی در این راستا مجوزهای لازم را برای وزارت بهداشت، اخذ کند. بوکآتوریتی کتابها را در ژانرهای مختلف بر پایه شاخصهای مختلف شناسایی میکند و به آنها امتیاز میدهد.

کتاب های روانشناسی

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد این مطلب بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید