چگونه میتوان تبدیل به بالاتر با ادبیات در 10 دقیقه

این نوع ادبیات در ابتدا یک نوع گسست ارتباطی ممکن است به همراه داشته باشد چرا که مخاطبانی که تعویق معنا در آنها تاخیر دارد، آن را بی معنا تلقی می کنند، اما به مرور وقتی که این نوع تعویق متعارف شود، تفاوت آن به همان تفاوت رایج تبدیل می شود.»صادقی بحث ادبیات متفاوت را در ایران قدری حساس قلمداد می کند و می گوید؛ «این بحث در ادبیات کشور ما از آن رو کمی حساسیت برانگیز است که ما با مساله بحران مخاطب روبه رو هستیم. به طور کل جریان های ادبی امروز ایران بیشتر نشاندارند و تا متفاوت چرا که هر نوع درهم ریختگی باعث ایجاد نشانداری در سطوح مختلف می شود که با تاخیر معنایی فاصله دارد؛ ولی اگر این درهم ریختگی دلالت مند باشد، خود به نوعی ریخت تبدیل می شود که متفاوت است. شاید این تفاوت به یک ارزش تبدیل شده باشد؛ ارزشی که گویا به طبقه بندی آثار هنری می پردازد. این گروه البته امروز شکلی از ادبیات متفاوت و غیرمتفاوت را نمایندگی نمی کنند و فقط به فراخور شرایط روزگار می خواهند ادبیات را به یک «کالت» تبدیل کنند.وی در پایان اضافه می کند؛ «ادبیات، در ذات خود «متفاوت» و «تعریف ناپذیر» است. Data was generated by GSA Con tent G enerat or DE MO!

همه این کارها را انجام دادیم و هیچ کدام تأثیر نداشته است و فقط هرساله شاهد سقوط و تنزل شیوه برگزاری شعر فجر بودیم. وی ادامه داد: اگر تمامی آثار زبان و ادبیات فارسی نابود شود و فقط آثار حافظ و سعدی باقی بماند میتوان بار دیگر کوه زبان و ادبیات فارسی را در جهان ایجاد نمود. در چنین موقعیتی هر نوع تولید هنری ممکن است برای مخاطبانی که پیگیر آثار هنری نیستند، بی معنا تلقی شود و هر نوع نشانداری (برجسته شدن) ممکن است عنوان متفاوت به خود بگیرد. وقتی معنای رایج و مرسوم در سنت هنری یک جامعه شکسته می شود و به تعویق می افتد، تمایز سوسوری و تعویق دریدایی می توانند یک ادبیات متفاوت ایجاد کنند. تو گویی به غایت و نهایت مسیر دیرسال ادبیات و هنر در مجموعه فرهنگ بشری رسیده باشد، چه، در این میان آنچه اهمیت می یابد، نامگذاری آن نظریه است نه چیز دیگر. به همین دلیل است که آثار نمایشنامه نویس متفاوتی مثل «برنارد ماری کولتس» فرانسوی در امریکا به اندازه آثار نمایشنامه نویسانی همچون «سم شپارد» و «تام استاپارد» مخاطب ندارد.»شاعر مجموعه های «من می خواهد خودم را تصادف کنم خانم پرستار» و «هفت ها» درمی آید که «در ایران امروز اما اوضاع باز هم متفاوت تر است. This has be en c​re ated  with G᠎SA C᠎ontent Generat​or  DEMO.

این کتابها در حوزه نقد شامل ساختار و تاویل متن، مدرنیته و اندیشه انتقادی، نقد خلاق، ساختگرایی و نقد ساختاری، ساختشکنی در فرایند تحلیل ادبی، درآمدی بر هرمنوتیک در ادبیات، مبانی و روشهای نقد ادبی، گفتمان نقد، نظریه و نقد ادبی، نقد ادبی عبدالحسین زرینکوب، نقد ادبی سیروش شمیسا، در آینه نقد، نقد آثار و اندیشههای داستاننویسان بزرگ غرب، بنیادها و رویکردهای نقد ادبی، نقد ادبی علی تسلیمی، مکتب اصالت زن در نقد ادبی، ذهنیت و زاویه دید در نقد و نقد ادبیات داستانی، نظریههای نقد ادبی معاصر صورتگرایی و ساختارگرایی، نقد روانشناختی متن ادبی، درباره نقد ادبی، درباره ادبیات و نقد ادبی، هنر نقد ادبی، شیوهنامه نقد ادبی و آثار ترجمه از جمله بینامتنیت از گراهام آلن، دیدگاههای نقد ادبی از ویلبر اسکات، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات نوشته رابرت اسکولز، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، اثر تری ایگلتون، صدای تنها، مطالعه و تحلیل ساختاری داستان کوتاه اثر فرانک اوکانر، قصه روانشناختی نو نوشته لهاون ایدل، نقد و حقیقت، درآمدی بر روایتشناسی اثر رولان بارت، درآمدی بر نظریهها و روشهای نقد ادبی، نوشته چارلز برسلر، عمل نقد اثر کاترین بلزی، شیوه تحلیل رمان، روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی نوشته جان پک، چگونه نقد بنویسیم از دیوید پیری، نقد ادبی در قرن بیستم اثر ژان تادیه، درآمدی نقادانه زبانشناختی بر روایت نوشته مایکل تولان، شیوههای نقد ادبی از دیوید دیچز، راهنمای نظریه ادبی معاصر از رامان سلدن، جهان متن و منتقد از ادوارد سعید، تحلیل نقد از نورتوپ فرای، زبانشناسی و نقد ادبی نوشته نورتوپ فرای، اصول و شیوههای نقد ادبی نوشته سید قطب، فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد اثر آنتونی کادن و نقد قوه حکم نوشته ایمانوئل کانت است.

چندان که از تقابل دو اصطلاح «ادبیات متفاوت» و «ادبیات متعارف» برمی آید.لیلا صادقی «تفاوت» را شاخصه یی می داند که امروزه در ایران بر اساس آن آثار ادبی را به دو دسته تقسیم می کنند. شماری از زنان نیز آثار سکولار نوشتند. روایتگری داستان و نقل خاطره و طنز نیز در بین ایرانیان رواج زیادی داشته و همواره از تفریحات و وقت گذرانی هایشان به حساب می آمده است . «وقتی که دود جنگ بر آسمان دهکده دیده شد» نخستین داستان بلند قاضی ربیحاوی بود که در سال 59 منتشر شد و پس از آن «خاطرات یک سرباز» را چاپ کرد و داستانهای کوتاه و بلند دیگری نیز طی سالهای بعد از جمله «نخل و باروت»، «از این مکان» و «گیسو». البته آنها معتقد نبودند که آثارشان بی تاثیر از وقایع سیاسی اجتماعی دوران شان بوده بلکه درست برعکس، آنها بر این باور بودند در فضایی که عمل سیاسی عقیم شده، ادبیات اخته شده واکنشی نو به شرایط اجتماعی است. گروه دوم شاعرانی بودند که با توجه به ذات ادبی آثارشان واکنشی سمبلیستی به شرایط خفقان آور آن روزها داشتند. جدای از این، با نقد خود به سبک هندی، تقریباً اولین جایی در تاریخ ادبیات ایران بود که فضای نقد را پیش کشید.

دیدگاهتان را بنویسید