چگونه مذهب خود را شبیه یک میلیون دلار کنید

برطبق مذهب اسماعیلیه امامت دورههای مختلفی دارد و در هر دوره هفت امام امامت میکنند. ج – این که او در درجه نخست به اخبار و روایات استناد داشت سبب نشد فقه او محدود یا از زندگی عملی مردم دور شود، چون مذهب او بیش از هر مذهب دیگری در امر تعاقد و معاملات و تعهداتی که هر یک از طرفین بر عهده دارند آزادی و سعه قائل است. نکته دوم : برخورد فیلسوفان ایرانی با فلسفه های اروپایی به این صورت بود که فیلسوفان ایرانی تلاش کردند با بهره گیری از ذخیره ارزشمند فلسفی خود ، فلسفه های جدید اروپا را بفهمند و ارزیابی کنند . 2-کتاب های فلسفی فیلسوفان بزرگ اروپایی به زبان فارسی ترجمه شد . 3- برخی دانشجویان ایرانی برای آشنایی با مکاتب فلسفی و فیلسوفان اروپایی به اروپا رفتند . » همچنین در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی در ادامه میآید: ازنظر مذهبی در دورهٔ صفویه، شاهد ارتقای تشیع دوازدهامامی به دین رسمی دولتی و در واقع درآمیختن عملی ایران و تشیع در یک کالبد مذهبی ایرانی هستیم. آنان در تحقیق دیگری، افسردگی پایین را در گروه سالمندان عمل کننده به دستورات دینی، در مقایسه با سایر سالمندان مشاهده کردند (مرعشی، 1383: 79 -69).

کتاب های دینی

در فلسفه ژاپن برخی عناصر فکری و عرفانی هست که شباهت های زیادی به برخی عناصر فکری فلسفه و عرفان جهان اسلام دارد و با مطالعات تطبیقی بین فلسفه و عرفان اسلامی و فلسفه ژاپن می توان علاوه بر مشاهده وجوه اشتراک زیاد بین این دو فلسفه به بینش های تازه ای دست پیدا کرد. یکی از اهداف فرعی این کتاب، علاوه بر معرفی فلسفه ژاپن، فراهم کردن بستری برای ورود به مطالعات تطبیقی است. دین ثبات اجتماعی را حداقل از دو جهت تقویت میکند. توجه بیشتر به شعائر مذهبی چون باعث افزایش احتمالی شبکه حمایت اجتماعی می شود، بنابراین با سطح بالاتری از سلامت رابطه دارد (واعظی، 1388: 42). بر همین اساس، عده ای از روان شناسان برجسته بر تأثیر اعتقادات و اَعمال دینی بر روی سلامت روانی انسان ها تأکید کرده اند. با این حال، برای خواننده عجیب می نماید که این مکان از سنخ وجود، خواه مادی خواه روحانی، نیست و نیشیدا آن مکان را «نیستی» می داند. این استادان به رونق فلسفه در ایران معاصر کمک کردند ، شاگردان زیادی تربیت کردند ، این شاگردان کتاب های زیادی را تألیف کردند ، فرهنگ فلسفی را در جامعه گسترش دادند ، برخی از آنها زنده هستند و از اساتید برجسته فلسفه می باشند . Content has been g​enerat​ed  with the help of G SA Con​tent Gener ator Demoversion!

به عنوان نمونه، در مطالعه ای موسوم به بررسی عمومی جامعه آمریکا که در سال های 1972 تا 1977 در مرکز ملی تحقیقات نظری انجام گرفت، مشخص شد که اگر پای بندی دینی صرف نظر از نوع دین به دو نوع قوی و ضعیف دسته بندی شود، آنان که پای بندی قوی به دین دارند رضایت بالاتری نیز از سلامتی خود دارند. در سال ۱۵۲۹ شاهزادههای آلمانی طرفدار دو مکتب کلیسای روم و کلیسای لوتران در دومین جلسه معروف به «Diet of Speyer» گرد هم آمدند. البته این متعالی بودن هم به معنای تعالی فلسفی از سنخ غربی نیست بلکه نوعی تعالی در حلول است. به عبارت دیگر، هدف نیشیدا این بود که نشان دهد چگونه می توان در قالب زبان و سبک تفکر فلسفی غربی، اندیشه ژاپنی را توصیف کرد و سعی داشت شیوه ژاپنی بودن و اندیشیدن در باب جهان را در قالب مفاهیم فلسفی بیان کند. در قرن بیستم فردی مانند نیشیدا کیتارو تلاش کرده تفکر ژاپنی را با تفکر غربی ترکیب کند تا فلسفه ای به وجود آورد که نه کاملا شرقی باشد نه کاملا غربی.

وقتی حرفه ای ها با مذهب, این است کاری که انجام می دهند، با مشکلات مواجه می شوند

به طور مثال، ویلیام جیمز که از جانب داران تفکر مذهبی است، اَعمال دینی را باعث اتصال به روح عالم خلقت می داند و عواطف مذهبی را دارای نیرویی می بیند که بر حالت های روحی ناخوشایند فائق آمده و به روح، حالت پایداری می بخشد. در نهایت فیلسوف یا عارف، وقتی از شناخت حقایق و اسرار ماوراء طبیعت و ماده، فارغ می گردد با رجوع به سطوح و لایه های پایین تر(افراد، جامعه، دغدغه های مادی و معنوی مردم و…) قادر است با مدد از شناخت ها و معارف پیشین- خدا، کلیت جهان و انسان- و نیز، قدرت عقلی و روحی کسب شده، ایده ها، راهکارها یا نظریاتی در جهت رفع مشکلات معنوی و مادّی مردم و جامعه ارائه دهد. کتاب پیش رو، ۶ فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: ریشه های شرقی، ریشه های غربی، فلسفه نیشیدا کیتارو، فلسفه تانابه هاجیمه، فلسفه نیشیتانی کیجی، نسل بعدی مکتب کیوتو. بر اساس فقه یهودی آنوسیان یهودی محسوب میشوند حتی اگر چندین نسل به صورت مخفی زندگی کرده باشند (تا ۹ نسل). دین با تعیین نوع جهان بینی انسان، می تواند بر تمام عوامل شکل گیری یک رفتار یا پدیده اجتماعی اثر بگذارد و در نتیجه رفتار اجتماعی را به سمت مطلوب خود جهت دهد.

باید رفع مذهب 60 قدم بردارید؟

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از موارد بیشتر دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید