چگونه بهبود در ادبیات در 60 دقیقه

هوشنگ ابتهاج دراینباره میگوید: «برای من اینها هیچکدام این جنبههای هنری و سازمان پیدا کردن و سازندگی داشتن نداشت، برای من حرف زدن، درد دل کردن خودم مطرح بود، یعنی واقعاً من هیچوقت شعر نگفتم که بگویم مثلاً شعری گفتم. موضوع داستان درختی است به نام انجیر معابد، که در مناطق جنوب ایران رشد میکنند و ریشههای هوایی و پیش رونده دارد. علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران هم ضمن تبریک چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، شعر را ثروت ملی ما ایرانیها خواند و گفت: شعر یک خلق تام و تمام است که میتواند یک نهضت خلقکننده را برای ما پیش بیاورد. بعدازاین باید تمام عناصر شعر را باهدف موردنظرمان تطبیق دهیم. رمضانی ادامه داد: دلیل تاکیدم بر «خلق» این است که در سایر گونههای ادبی به اندازه شعر، الهامبخشی و همهگیری در بین اقشار مختلف مردم را نمیتوانیم پیدا کنیم؛ لذا خلق و الهامبخشی که در شعر نهفته منحصر به فرد است و چه بسا بتوانیم ادعا کنیم که شعر بهصورت تام و تمام به زبان فارسی متعلق است و در هیچ زبان دیگری اینگونه طبعپسند، آهنگین، موزون و دارای معنی سراغ نداریم.

آثار ادبی از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند به خصوص از جهت دیدگاه های فکری که نویسندگان در عصرهای گوناگون و دوره های فرهنگی-تاریخی متأثر از مؤلفه های محیطی و اجتماعی بودند. این شاعر سوری در پایان درباره تأثیر برگزاری جشنواره بینالمللی شعر فجر بر غنای شعر و پرورش شاعران گفت: قطعاً برگزاری چنین مراسمهایی تأثیر ایجابی دارد؛ به ویژه وقتی در جشنوارهای همچون هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، شاعرانی از کشورها و با زبانهای مختلف حضور پیدا کرده و گرد هم میآیند افق دید شما وسیعتر میشود؛ به این دلیل که شعر فرهنگهای دیگر را میشنوید و به عنوان یک ذخیره معرفتی برای شما محسوب میشود. به گمانم شاعران عرب باید بیشتر به این کشور آمده و در چنین جشنوارهای حضور پیدا کنند. ویژگی دوم، برگزاری نشست دانشگاهی با حضور استادان و شاعران در دانشگاه فردوسی مشهد بود که ضمن شعرخوانی بخشی از جلسه به مباحث نظری و تئوری اختصاص پیدا کرد. به واقع در کنار غنای ادبی که با برگزاری جشنوارهها رخ میدهد چنین فوایدی نیز در پی دارد.

بعیتی گفت: «اتحاد الکتاب العرب» در سوریه یک اتحاد قوی و معروف در جهان عرب است و این اتحاد به مثابه وزارت ارشاد متولی برگزاری این برنامهها است. وی در خصوص برگزاری جشنوارهها در سوریه گفت: سوریه در طول تاریخ تجربه دفاع در مقابل سیطره و استعمار فرانسه را داشته است؛ شیخ صالح العلوی و سلطان الاطرش هر دو از رهبران انقلاب بزرگ سوریه ضد قیمومت فرانسه بر سوریه هستند. در سوریه وجود دارد از این رو در دو جشنواره ذکر شده موضوعات جهادی، وطنی و دینی مدنظر قرارمیگیرد و بهواقع تکثر دینی در این جشنوارهها مورد توجه است. فیلمهای سینمایی و سریال و دیگر کارهای هنری مانا، باعث شناساندن این شهید و شهدای غیور و مظلوم دیگر برای نسل کنونی و نسلهای آینده است. ملّت ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. به همین دلیل کنگرهها و جشنوارههایی به یاد و با نام این دو رهبر در سوریه برگزار میشود. Th is c ontent has be en gen erat᠎ed ᠎by GSA​ Content Gen᠎erator Dem᠎over sion !

تازه کار ما پس از نوشتن پیشنویس اولیه شروع میشود. واژه زمانی می تواند معنی و مفهوم خود را القا کند که درست و در جای خود در عین زیبایی و ظرافت به کار رود، ماغیر این معنی را دچار اختلال و ابهام می کند و از ارزش و اعتبار اثر می کاهد. شخصیت مکمل: شخصیتی که در داستان نقشی ایفا میکند؛ اما نقش او چندان عمده نیست. نوشتن شعر هم از این قاعده مستثنا نیست. بازنویسی مرحلۀ آخر نیست. این کتاب در مورد بیست و چهار ساعت آخر زندگی اورهان است که به سمت شورآب میرود و سعی دارد آیدین را پیدا کند و او را بکشد. این شرکت همچنین وعده داده بود که از سیستم عامل نکست در سختافزارهای مکینتاش استفاده کند. در استفاده از کلمات عینی و ذهنی دقت کنیم. اسماعیلی در بخش دیگر صحبتهای خود عنوان کرد: در هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر علاوه بر چهرههای پیشکسوت، از چهرههای جدید و شاعران جوان و صاحب تجربه در ترکیب هیئت علمی و داوران جشنواره استفاده شد و خوشبختانه با ترکیب مناسب و شایستهای آثار داوری شد. این رمان که یکی از بهترین کتاب های احمد محمود است قرار بود جایزه ویژه هیئت داوران را از جشنواره بیست سال ادبیات داستانی دریافت کند که بنا به دلایلی این جایزه به محمود اهدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید