چگونه برای بهبود در شعر در 60 دقیقه

مدیر کل آفرینشهای ادبی حوزه هنری همچنین به جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی با عنوان جایزه «امیرحسین فردی» اشاره کرد و گفت: بعد از وقفه دوساله بهخاطر شیوع ویروس کرونا، سیزدهمین دوره این جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی را در این ایام افتتاح میکنیم. در مجموع، سبک شعری افرادی مانند «فاریابی، خاقانی، نظامی، سعدی و حافظ» را تحت عنوان «شعر عراقی» طبقهبندی میکنیم. و چون سبک آنها به شاعران سبک خراسانی و عراقی نزدیک بود، آنان را شاعران سبک بازگشت و شعرشان را شعر بازگشت نامیدند. و دلیل این نامگذاری در تلفیق شعر فارسی و زبان یکسویهی سبک خراسانی با اصطلاحات زبانی و البته علمیِ عربی است. این سبک در حوزهی زبانی بلوغ خاصی داشت. برخلاف مدرک کارشناسی، مدارک تحصیلات تکمیلی شما را ملزم به محدود کردن ژانر، دوره یا نویسنده خاصی میکند. مجموعه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اقدامات مهاجرتی و اپلای را به شما معرفی میکند. کتاب حاضر با همین هدف، مجموعه ای از پرکاربردترین نظریه های نقادانه را به پژوهشگران این حوزه می شناساند.

کتاب آنشرلی مجموعه کتاب رمان نوجوانان بوده که رمانی شناختهشده برای اکثر افراد محسوب میشود. عبدالحسین زرینکوب این مسائل را به طور ضمنی در کتاب «دو قرن سکوت» آورده و ما هم پیش از این در مطلب دودهه سکوت برای دوقرن سکوت به آن پرداخته بودیم. و اساساً در بسیاری از غزلها با وحدتِ بیتبهبیت روبهرو بودیم. و بسیاری از پدیدههای فرهنگی و اجتماعی ایران آنچنان ریشه دارند که هر چه سرِ نخ را بگیریم به انتهایش نخواهیم رسید! وی در ارتباط با رمان همخونه چنین عنوان میکند که این کتاب تلفیقی از تخیل و واقعیات زندگی خودش بوده و علاقه بسیاری به آن دارد. و با مستقل ساختنِ «غزل» به عنوان یک قالب مجزا، آن را کمکم به قالب اصلی شعر فارسی بدل ساخت. محمد حسین زاده افزود: غرب همه تلاشش را انجام داده است تا با از بین بردن ستون اصلی خانه یعنی مادر حریم مقدس خانواده را از بین ببرد، با از بین رفتن بنیان خانواده جامعه دچار مشکل میشود و این هدف اصلی غرب در این دوران است. در پایان نیز شصت ژانر مختلف روایتِ خود معرفی و بهاختصار شرح داده شدهاند.

یعنی قالبی مثل مثنوی که برای داستانگویی بود، روایتِ غلیظتری داشت. که خیلی از آنها را مانند «قصیده، غزل، مثنوی و قطعه» میشناسیم. منتها اگر با شیوهی ادبیات تطبیقی بخواهیم به گذشتهها برگردیم، خواهیم دید که تعریف بالا با قاطبهی تاریخ شعر ایران، همخوانی زیادی دارد. شعری که تقریباً تاثیرگذارترین شعر تاریخ ایران هم هست. ردیف که جزو اختیاری قالب است، کلمهای یکسان و تکرارشونده در فرمهای مختلف قوالب گوناگون است. برای مثال در شعر حافظ که تجلّی عظمت و پرچمدارِ ادبیات فارسی است، تعهدی نسبت به عشق او (شاخهنبات) و همچنین مسائل اجتماعی (مانند نقدهای صریح او به شیخ یا زاهد) میبینیم. در این مراسم از سید حسن حسینی پیشکسوتی که عمرش را صرف نوشتن رمان های انقلابی کرده است، تجلیل به عمل می آید. چاپ دوم این رمان با ۱۷۸ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۱۷۰ هزار ریال چاپ شده است. این رمان بار اول در سال ۱۳۴۰ با کمک علیمحمد افغان چاپ شد و در همان سال عنوان بهترین کتاب سال را گرفت و تا به حال یکی از پر فروشترین رمانها و از بهترین رمان های ایرانی است. Th​is was c reat᠎ed wi᠎th GSA C on tent G ener᠎ator  Dem​over​sion.

اثر بعدی، یک رمان چاپ دومی است. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری دومین برنامه این مرکز را آغاز رویش ۴۴ رمان در «باغ رمان ایرانی» معرفی کرد و افزود: «باغ رمان ایرانی» که ۱۹ بهمنماه در تماشاخانه ماه افتتاح میشود، مفصلترین برنامه ما در سال ۱۴۰۲ است. در این طرح قصد داریم ۴۴ رمان توسط نویسندههای رمان اولی نوشته شود. گرشاسبنامه و بهمننامه از منظومههایی بودند که همچنان به تقلید از شاهنامهی فردوسی در این دوره سروده میشدند. دیگر وقتش است که به آبِ گوارای شعر فارسی برسیم. و موارد بسیار زیاد دیگر. تا بتوانند در کنار مدح پادشاهانی مانند سلطان محمود، به بیان دیگر مضامین خود در بخش تغزّلی و مقطع قصیده بپردازند. که نوعِ بیان موضوع کلی و محتواهای جزئی را میسازد. البته این موضوع، موضوع واضحی است. البته مجبور به نوشتن بودی، زیرا در هر جلسه باید قسمتی از داستان را میخواندی. البته این مساله، مسالهی حادی نیست.

 Post w​as cre​ated wi​th GSA C on​te nt Gen erator ᠎DE MO.

دیدگاهتان را بنویسید