چه کسی دیگری می خواهد راز پشت کتاب های فلسفه و عرفان را بداند؟

↑ جامی، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، مقدمه ویلیام چیتیک، ۱۳۷۰ش، ص۳۰. ↑ جامی، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۵؛ فرغانی، مشارق الدراری شرح تائیه ابن فارض، ۱۳۷۹ش، ص۱۸. ↑ محمدبن یحیی لاهیجی، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ج۱، ص۷، چاپ محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران ۱۳۷۱ ش. ↑ «مرتضی مطهری، کلیّات علوم اسلامی، ج۲، ص۸۳». ↑ طباطبایی، مجموعه رسائل، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۴. ↑ طباطبایی، مجموعه رسائل، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۷۴. ↑ یزدان پناه، مبانی و اصول عرفان نظری، ۱۳۹۱ش، ص۶۶-۷۲. ↑ یزدان پناه، مبانی و اصول عرفان نظری، ۱۳۹۱ش، ص۷۶-۷۸. لذا برخی درک مطالب عرفان نظری را به مراتب سختتر از فلسفه، حکمت مشا و حکمت اشراق میدانند. تحولات تاریخی عرفان نظری را میتوان به سه دوره زمانی تقسیم نمود. از عالمان برجسته این دوره میتوان به صدر الدین قونوی و سعید الدین فرغانی اشاره نمود. از عالمان برجسته این دوره میتوان به میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و میرزا هاشم رشتی اشاره کرد. Th᠎is con​te nt has  been created ​with GSA C ontent G᠎en​erator  Demoversion!

کتاب های دینی

دوره سوم: از زمان ملاصدرا به عنوان تلفیق کننده فلسفه و عرفان تا عصر حاضر: در قرن یازدهم، عرفان نظری با ظهور صدر الدین محمد شیرازی (م۹۷۹-۱۰۵۰ق) به مرحله جدیدی وارد شد و فلسفه اسلامی و عرفان نظری به انطباق کامل رسید. آیین بهائی که در قرن نوزدهم سرچشمه گرفتهاست، به عنوان آغاز ماموریتهای خود در مراکش در سال ۱۹۴۶ ثبت شدهاست، در حالی که این کشور هنوز تحت استعمار بود. در آیینهایی انسان از گیاه خلق میشود؛ مثلاً در اوستا، انسانهای اولیه دو گیاه بودند به نامهای مشی و مشیانه؛ این اسطوره مخصوص زمانی است که انسان کشاورزی را میشناخته و در واقع رویش گیاه را میفهمد که تخم میرود زیر خاک، در میآید و رویش پیدا میشود و گیاهان ایجاد میشوند؛ بنابراین فکر میکند تشکیل انسان هم در آغاز مثل گیاه بودهاست. در میان آثار مکتوب در زمینه عرفان نظری، فصوص الحکم از محی الدین بن عربی را به دلیل شرحهای فراوانی که بر آن نگاشته شده است، مهمترین اثر معرفی کردهاند. ↑ برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با رابطه عرفان نظری با فلسفه رجوع کن به: جوادی آملی، مرزهای میان عرفان نظری و فلسفه، ۱۳۹۰ش. عارفان به رابطهای دو سویه میان عرفان عملی و عرفان نظری معتقدند.

اکنون شما می‌توانید بخرید برنامه‌ای که اصلاً برای مذهب ساخته شده است

رابطه عرفان نظری به عنوان یک معرفت حصولی با عرفان عملی به عنوان معرفت حضوری، رابطهای دوسویه است که در یکدیگر تاثیرگذارند. پاسخ: و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر و دین او همراه می شدم وای بر من کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم، او مرا از یاد خدا گمراه کرد پس از آنکه آن یاد خدا به من رسیده بود. او در کتاب جامع الاسرار خود به این نکته اشاره میکند که تصوف چیزی غیر از تشیع نیست و تمامی حقایق عرفان را میتوان در مکتب اهلبیت(ع) یافت. از جمله مشخصههای مهم این دوره انطباق کامل فلسفه اسلامی با عرفان نظری است که توسط تربیت یافتگان مکتب صدرایی به اوج خود رسید. از جمله موضوعات و مسائل مهم عرفان نظری میتوان به خداوند به عنوان تنها موجود در عالم هستی، نشأت گرفتن کثرت از وحدت و نیز بازگشت آن کثرت به وحدت، واحدیت و احدیت اشاره کرد. از جمله مسائل عرفان نظری قلمداد شده است. در این بازه زمانی درباره عرفان عملی آثار فراوانی نگاشته شده که از جمله میتوان به کتاب منازل السائرین اثر خواجه عبدالله انصاری (م ۳۹۶-۴۸۱ ق) بیشتر بخوانید اشاره نمود.

مذهب ساده که مشتریان را جذب می کند

عرفان نظری به عنوان یک علم مستقل مطرح و آثاری در این زمینه نگاشته شد. در رابطه با عرفان نظری کتب فراوانی نگاشته شده است که برخی از مهمترین آنها فصوص الحکم از ابن عربی، رساله النصوص از محمد بن اسحاق قونوی و حق الیقین فی معرفة رب العالمین از شیخ محمود شبستری است. آنها موافق با آزار رساندن به دیگران نبوده و در عین حال، اصراری هم به رساندن خیر به دیگران ندارند. در ایران، مجازات شیطانپرستان، برابر با مرگ (اعدام) میباشد و ضمناً هرگونه آسیب و آزار رساندن به آنها نیز از دید قوه قضاییه، مجاز است. نه تنها روش پژوهش متفاوت است، بلکه بهطور قابل توجهی بسته به وضعیت کشورها بسیار متفاوت است، به عبارتی دیگر فقط از کشورهایی که در آنها آزادی مذاهب به معنای دقیق کلمه وجود دارد نسبتاً میتوان دادههای دقیق و مورد اطمینانی بدست آورد. این اثر نیز حالتی داستانی دارد و نسخه صوتی آن مناسب تر از نسخه فزیکی آن است. به یک معنا میتوان گفت هر جا کشف و شهودی بوده است، معمولا توصیف و تفسیر نیز در رابطه با آن کشف و شهود وجود داشته است؛ همچنانکه این موضوع در مکاتبی چون هندویسم، بودیسم و تائویسم نیز قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید