چه چیزی در مورد شعر Right است

↑ نامعلوم، «نگاهی به رمان و داستانهای ترکهای ایران (معرفی کتاب)»، کتابخانه تخصصی ادبیات. در پایگاه شعر هیأت، هر شعر به صورت تخصصی تگگذاری شده و در شناسنامه آن، موضوع، قالب، شاعر، منبع و وزن عروضی آن درج شده است که ضمن آشنایی مخاطب با اطلاعات تخصصی هر شعر، به دسترسی آسان و سریع مخاطب کمک میکند. دهه ۹۰، با سبک و شیوه دهه ۸۰ ادامه پیدا کرد؛ اما در این دهه، ناشران برای معرفی کتابها و جذب مخاطب از شبکههای اجتماعی استفاده کردند. از آن سوی، دکتر بروئر هم برخلاف انتظار خودش در این جلسات گفتگو با فیلسوف آلمانی تسلای خاطری پیدا می کند. رمان­ نویسی در زبان فارسی همچنان ادامه پیدا کرد و پس از نویسندگانی که نام برده شد، در این حوزه نویسندگان توانایی دست به قلم بردند. این کتاب دومین اثری است که نشر داستان پس از کتاب «عزیز جان» از گلکار چاپ میکند. حتی پس از دریافت مجوز، نویسنده ممکن بود به خاطر مطالب کتاب به دادگاه احضار و محکوم شود. با این حال، با توجه به محدودیتهایی که در دوران پهلوی در مورد نگارش به زبانهای بومی و محلی وضع شده بود، ادبیات داستانی در سالهای بعد از آن با رکود و افول مواجه شد. ᠎Art​icle has been g ener ated  by G SA C ontent G​en erat​or  Demover sion .

بسیاری از ایرانیانی که به دلایل مختلف ایران را ترک کردند و برای مدتهای زیادی در کشورهای دیگر ساکن شدند، تلاش کردند رمانهایی به زبانهای دیگر بنویسند. بهطور مثال، رضا قاسمی، رمان وردی که برهها میخوانند را در سال ۲۰۰۲ در پاریس به صورت اینترنتی منتشر کرد. آیا موافقاید که امروز راحتتر میتوان از این همذاتپنداری با اعراب صحبت کرد؟ رمان دیگری از همین نویسنده و با همین مضمون، در سال ۱۳۷۲ با نام میرزا به چاپ رسید. این مجموع شعر اولین کتاب منتشر شده از کاظم بهمنی شاعر جوان ایرانی است که سال 1389 توسط نشر نیماژ و در قالب 32 غزل عاشقانه روانه بازار شده است.شاعر در پیشامد ترکیب زیبایی از عاشقانه های سنتی و اشعار رمانتیک امروزی و عامیانه را به تصویر کشیده و محتوای اشعار از معشوقی می سراید که دور است و دست نیافتنی.برشی از شعرهمچنان که برگ خشکیده نماند بر درختمایه رنج تو باشم رفع زحمت میکنماین دهان باز و چشم بی تحرک را ببخشآنقدر جذابیت داری که حیرت میکنم8. خیلی از افرادی که به تازگی کتابخوانی را شروع میکنند اگرچه شروع خوبی دارند اما مداومت کافی برای به پایان رساندن کتاب ندارند. ᠎Th᠎is has been cre​ated  by GSA Conte​nt G​ener at​or ​DEMO.

شهاب در حالی که خیره نگاهش میکرد از روی کاناپه بلند شد و آهسته بسوی یلدا گام برداشت و نزدیک شد. بینالقصرین نزدیک مسجدالحسین است که یکی از سنتیترین و قدیمیترین محلههای قاهره است. البته نباید همیشه منتقدان واقعی را زیر سوال برد که سختگیر هستند، گاهی هم اشکال از خود نویسندگان است که میزان درک و دانش خود از پدیدهها را کافی میدانند و حاضر نیستند به کسانی که تجربه بیشتری از آنها در ادبیات دارند، اعتماد کنند و برای اصلاح اثرشان قبل از چاپ یا اصلاح آن در چاپهای بعدی، توجه داشته باشند. وقتی به جلو میآییم میبینیم که زمان همه اینها را از بین میبرد. آنقدر در خواندن رمان روان شده بودم که «صد سال تنهایی» را بدون اینکه اشتباهی در نسلها داشته باشم و نیاز باشد به صفحات قبل مراجعه کنم، جلو میرفتم. دوست ندارد که نامش را بگویم. به این ترتیب، این رمان، فضایی فانتزی و جادویی دارد و اولین عنوان از سه گانه «افسانه شهریار» است که با نام «سپر زرین» چاپ شده است.

با روی کار آمدن سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ به عنوان رئیسجمهور، فشار ممیزی و سانسور برای مدت کوتاهی کاهش یافت و کتابهای زیادی مجوز انتشار گرفتند. نوشتن رمان به زبان ترکی، حتی قبل از زبان فارسی شروع شد؛ چنانکه ستارگان فریبخورده اثر فتحعلی آخوندزاده که به عنوان نخستین رمان ایرانی شناخته میشود، به زبان ترکی نوشته شدهاست. این کتاب به قلم حسن میرعابدینی در چهار جلد نوشته شدهاست و کاملترین فرهنگ موجود در مورد ادبیات داستانی ایران بهشمار میآید. در این فهرستِ 100تایی، 30 نویسنده با 64 رمان و 36 کتاب برگزیده داستان کوتاه و بلند حضور دارند؛ بدیهی است که این فهرست مثل هر فهرست دیگری، رضایت همه نویسندهها و خوانندهها را به دست نیاورد؛ بااینحال، این فهرست تلاشی است برای پاسداشت ادبیات داستان فارسی در قرن چهاردهم؛ بهعنوان قرن ادبیات. در سال ۲۰۰۸ فیلمی هم از روی رمان کوری به همین نام توسط کارگردان برزیلی، فرناندو مریلس ساخته شد که در آن جولیان مور و مارک روفالو نقش های اصلی را ایفا می کردند. ↑ میرعابدینی، صد سال داستاننویسی (جلد اول)، ۶۶-۶۷. ↑ میرعابدینی، صد سال داستاننویسی (جلد اول)، ۱۹۴-۱۹۵.

دیدگاهتان را بنویسید