چهار مسائل همه دارای کتاب های پزشکی هستند – دریابیم که چگونه حل آنها

صدوقی در حوزه بحثهای مهارتی این کتاب بیان کرد: روانشناسی امروز نمیتواند ادعا کند که انسان را کاملا شناخته است به ویژه روانشناسی رشد که با آزمایش بر روی چند کودک و استنتاج واکنش آنها قضاوت میکند و به تعمیم یک ویژگی یا صفت در بین همه انسانها میپردازد در صورتی که هر کودکی یکسری تفاوتهای ویژهای دارد که متاثر از محیط زندگی او است. وی افزود: نکته دیگری که در این کتاب در زمینه رابطههای انسان مطرح شده، این است که یکی از رابطهها را، رابطه با طبیعت مطرح میکند. مشکلات بهداشت روانی، میتواند بهره وری تان را نیز از بین ببرد. در سالهای اخیر انجمن کانادایی بهداشت روانی را در سه قسمت تعریف کرده است. وزارتخانههای بهداشت نیاز دارند تا نقش رهبری را بر عهده گرفته، و WHO با آنها و شرکای ملی و بین المللی شامل جامعه مدنی برای اجرای برنامه همکاری می کند. فرقی ندارد که چه مدت زمانی را به ارتقای سلامت ذهن روان خود اختصاص داده اید، به همکاری و ارتباط با دیگران نیاز دارید تا بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید. وی تأکید کرد: زمانی که در مورد امامت بحث می کنیم به این معنا است که امامت یک جریان ارزشی است که حضور فعال در همه بخشهای دین دارد.

سلامت و روان

آنها در مورد ورزش، آهسته دویدن، سر زدن به باشگاه ورزشی و… اینها ادعاهایی هستند که از نظر علمی درست نیستند اما همچنان توسط عموم مردم گسترش مییابند و مورد پذیرش قرار میگیرند. ما تعمد داشتیم که شهدایی را انتخاب کنیم که در دهههای متفاوتی متولد شده باشند و حتی تعمد داشتیم فضا و بستری که شهدا در آن فضا شهید شدند متفاوت باشد. این همان جملهای است که در کتابهای تربیتی با قرائت جهان بینی غربی بسیار رایج است و در علوم انسانی مصطلح نیز از این ارتباطات صحبتهایی زیادی شده است که باید بگوییم یک تحلیل سکولاریستی است که نمیتواند مبین یک تربیت الهی به نام تربیت مهدوی باشد. حیدری در ادامه گفت: یکی از مواردی که من تأکید داشتم این بود که نویسندهها در مصاحبهها و تدوین اثر به رابطه والدین با هم نیز توجه کنند. استفاده از آزمون ها یا پرسشنامه های روان شناختی، روشی استاندارد برای گردآوری اطلاعات و ارزیابی صفات و شخصیت افراد است. کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد گنجی مشتمل بر 18 فصل است که ماهیت روانشناسی، پایه های زیست شناختی روانشناسی، رشد روان شناختی، فرایندهای حسی و… دلیل آن هم نیاز به داشتن حساب بانکی است که بتواند به درگاه های در نظر گرفته شده برای پرداخت متصل شود که بسیاری از ایرانیان این کارت را ندارند.

پس بحثهای انگیزه و انتخاب کجا قرار دارد، بدیهی است اگر این انگیزش وجود داشت باید حداقل زمان، حداقل انرژی و حداکثر کیفیت و کارایی را جدی بگیریم و کاری را یاد بدهیم تا متربی بتواند در حداقل زمان با مصرف حداقل انرژی، حداکثر بهره وری را داشته باشد. کارشناس تربیت مهدوی مرکز تخصصی مهدویت یادآور شد: اصل این است که مربی خودآگاه آموزش می دهد، متربی خودآگاه آموزش را انتخاب میکند و به آن ملتزم میشود و بر اثر تکرار، آن مهارت، تبدیل به یک مهارت ناخودآگاه میشود. نتایج تحقیقات نشان میدهد که خواندن کتاب، زوال قوه ادراک فرد را کاهش میدهد، افرادی که تفکر و ذهن خود را به کمک مطالعه ورزیده و تقویت مینمایند، بهتر از دیگران میتوانند مغز را فعال و زنده مجموعه ها نگهدارند. وی افزود: آمار شیوع اعتیاد در ایران در سن ۱۵ تا ۶۵ سال کمتر از ۵ درصد است که میانگین جهانی هم تقریبا همین است. چرا که در جایجای کتاب دیده شده که نویسنده معتقد است: یک تربیت دینی داریم و یک تربیت مهدوی و مرزی بین این دو قائل است و تأکید دارد که در تربیت دینی وارد حوزه اعتقادات و ایمان میشویم و برای تکمیل قضیه وارد حوزه تربیت مهدویت میشویم. Th is data has be en gen erated by ketabtala Content Generator Demov ersi on!

وی متذکر شد: نویسنده کتاب در جملاتی که در زمینه مهارتها آورده است، میگوید ویژگیهای کسب مهارت به صورت ناخودآگاه آموزش داده میشود به این معنا ویژگیهای کسب مهارت در هر مهارتی به صورت ناخودآگاه ویژگیها و اقتضائات خاصی را دارد که ما آنها را آموزش می دهیم و در بخش دیگر مطرح میکند که این آموزش خودآگاه نیز هست. مثلا وقتی که صفحه شما در شبکه اجتماعی ناگهان پاک شد/از دسترس خارج شد. 7- اگر در بعد پیش­گیری از بروز عوامل تنش­زا، در سطح خانواده و اجتماع اقدامی اساسی و بنیادی صورت نگیرد، آینده­ای ناخوشایند برای کشور پیش­بینی می­شود. آیا تربیت مهدوی بخشی از تربیت اسلامی است یا خود تربیت اسلامی است؟ صدوقی با تأکید بر اینکه تربیت مهدوی همان تربیت اسلامی است، بیان کرد: در تربیت اسلامی عنصر فعالی به نام فطرت وجود دارد جایگاه این عنصر نیز باید در این کتاب مشخص شود که متأسفانه من ردپایی از آن را در کتاب نیافتم.

دیدگاهتان را بنویسید