چرا همه مرده اند در مورد مذهب اشتباه می کنند و چرا باید این گزارش را بخوانید

حنبلی نام یکی از شاخههای مذهب سنی از دین اسلام، و از مذاهب فقهی و پیرو ابو عبدالرحمان احمد ابن حنبل از ائمه چهارگانه سنت و جماعت است. ↑ انجمن دین و زندگی عمومی پیو، نقشه جمعیت مسلمانان جهان، ۱۳۹۳ش، ص۲۰. ↑ انجمن دین و زندگی عمومی پیو، نقشه جمعیت مسلمانان جهان، ۱۳۹۳ش، ص۱۹. بر پایه باور شیعه، اصول دین شیعیان پنجگانهاست و علاوه بر سه اصل دین توحید، نبوت و معاد به دو اصل دیگر یعنی عدل و امامت نیز باور دارند. در ایران ۶۶ تا ۷۰ میلیون شیعه زندگی میکنند که برابر با ۳۷ تا ۴۰ درصد کل شیعیان جهان است. در چهار کشور ایران، آذربایجان، بحرین و عراق، شیعیان اکثر جمعیت کشور را تشکیل دادهاند. اما مترجم این گزارش، این آمار را غیرواقعی دانسته و جمعیت واقعی شیعیان را بیش از سیصد میلیون، یعنی ۱۹ درصد جمعیت مسلمانان جهان، برآورد کرده است. همچنین شیعیان بزرگترین گروه مذهبی در لبنان هستند. یارسانیها (اهل حق) نیز به دلیل اهل کتاب نبودن در جمهوری اسلامی ایران، به شدت سرکوب میشوند. برای آشنایی با دین باید ابتدا با مفهوم اسطوره آشنا شد زیرا بسیاری از داستانهایی که در دین عنوان میشوند مثل؛ آفرینش اولین انسان، مرگ و … This a​rt᠎icle h as be en g ener ated ​by GSA C​onte᠎nt​ G en᠎er᠎at or  D em ov​ersion !

راز خودی در مذهب Uncovered

بر پایه این گزارش، سخنان و عملکردهای مقامات جمهوری اسلامی فضایی ترسناک برای پیروان تقریباً همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کردهاست، به خصوص برای بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمیپذیرند. ولایت فقیه مهمترین رکن جمهوری اسلامی ایران است و بر همه قوای حکومتی نظارت دارد. جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی، در ایران تشکیل شد. ↑ محلاتی، «بررسی تطبیقی دعای عرفه امام حسین و امام سجاد»، ص۱۰۷. ↑ نگاه کنید به شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، فهرست کتاب. ↑ نگاه کنید به شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۱۷۹-۲۲۹. ↑ نگاه کنید به ربانی گلپایگانی، درآمدی به شیعهشناسی، ۱۳۹۲ش، ص۱۱۵، ۱۱۶. ↑ ربانی گلپایگانی، درآمدی به شیعهشناسی، ۱۳۹۲ش، ص۱۱۵، ۱۳۳-۱۳۵. ↑ ربانی گلپایگانی، درآمدی به شیعهشناسی، ۱۳۹۲ش، ص۱۴۴، ۱۴۵. ↑ ربانی گلپایگانی، درآمدی به شیعهشناسی، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۹. به همان میزان که تشیع در قرن نهم رواج میگرفت سلسلههای صوفیان شیعی مذهب نیز بیشتر میشدند و نیروهای آنها افزایش مییافت.  Da ta was c᠎re ated by G​SA C on tent Generator DE MO!

↑ چلونگر و شاهمرادی، دولتهای شیعی در تاریخ، ۱۳۹۵ش، ص۱۵۵-۱۵۷. ↑ چلونگر و شاهمرادی، دولتهای شیعی در تاریخ، ۱۳۹۵ش، ص۵۱. ↑ چلونگر و شاهمرادی، دولتهای شیعی در تاریخ، ۱۳۹۵ش، ص۱۲۵-۱۳۰. ظهور صفویه با مذهب رسمی شیعه، ایران را از دیگر کشورهای همسایه مسلمان جدا گذاشت این در حالی است که در آن روزگار دولت عثمانی در اوج قدرت بود و به ویژه پس از فتح قسطنطنیه، تهدید بزرگی برای کشورهای اروپایی محسوب میشد. ↑ جعفریان، تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا دولت صفوی)، ۱۳۹۰ش، ص۶۹۴. ↑ مؤدب، تاریخ حدیث، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۹. ↑ مؤدب، تاریخ حدیث، ۱۳۸۸ش، ص۱۴۸-۱۵۲. ↑ جعفریان، تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا دولت صفوی)، ۱۳۹۰ ش، ص۷۷۸. ↑ جعفریان، تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا دولت صفوی)، ۱۳۹۰ ش، ص۷۸۱. ↑ تاریخ ایران کمبریج، جلد پنجم از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، جی.آ. ↑ محرمی، تاریخ تشیع، ۱۳۸۲ش، ۴۳، ۴۴؛ گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، ۱۳۸۹ش، ۲۰-۲۲؛ فیاض، پیدایش و گسترش تشیع، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۳.

↑ مجلسی، زادالمعاد، ۱۳۸۹ش، ص۴۲۶، ۴۲۷. ↑ هاینس، تشیع، ۱۳۸۹ش، ص۱۵۶و۱۵۷. ↑ قاسمی و کریمی، «جمهوری اسلامی ایران»، ص۷۶۵. ↑ مفهوم زیارت و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی، سایت راسخون، ۱۳ دی ۱۳۹۴ش، دیدهشده در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ش. آموزش مبانی و مفاهیم دینی اگر در سنین پایین صورت بگیرد به مراتب تاثیرات عمیقتری بر فرزندان خواهد داشت. اسلام، آخرین روش رسیدن به خدا را با معجزهای به نام قرآن نشان میدهد. بعد از آن که به باطن داری معارف دین توجه کردیم، لازم است که فقط در سطح ظواهر باقی نمانده و در راه رسیدن به بواطن از هیچ کوششی دریغ نداریم. بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین، با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن؛ بهطور فردی یا جمعی و بهطور علنی یا در خفا برخوردار باشد. روضه خوانی و مداحی در ایام محرم معمول شد. گفته شد که دو محور اساسی مباحث عرفانی، “توحید” است و “موحد”. کنت لوسی استاد فلسفه و دین در دانشگاه نوادا عقیده دارد که مشکل اصلی ادیان در شیوهای است که اکثر مردم به دین خود میرسند، یعنی.

 This ᠎po​st has  been created by GSA  Content  Gene rato​r DEMO᠎!

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مطالب بیشتر لطفا از سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید