چرا شما به هیچ وجه کتاب های دینی را ببینید این در واقع

مذهب همان دین نیست؟ پیروان این طریقت که از مهمترین نحله های اسلامی تمام اعصار به شمار میآید، با ادله متقن و مستدل، رهبران معنوی خویش را شناخته و معتقدند که سخن پیامبر اکرم (ص) در خصوص جانشینی امام علی (ع) و سلاله پاکش، محصور به زمان خاصی نیست و ریشه در وحی و الهامات ربوبی دارد و به استناد نص صریح قرآن مجید با شناخت و اطاعت از ایشان دین تکامل مییابد. چرا که آن بزرگواران انسانهایی آگاه به امور و علوم بودند که بر اساس دستورات باری تعالی برگزیده شدند تا علاوه بر اقامه شریعت و حکومت ربانی بر جهان، معنای تأویلی قانون الهی را به امت خویش ابلاغ نمایند. لذا در پاسخ به معاندین و جاهلانی که شیعه اثنیعشری را کتمان و یا به علت قلت مریدانش غیر قابل اعتناء میدانند، اینگونه احتجاج میشود که با وجود برخی اختلافات میان مذاهب شیعه و سنی، در صحاح سته (صحیح و سنن) اهل سنت به احادیثی از رسولالله برمیخوریم که آن حضرت، تعداد خلفای خود را، از قریش و دوازده تن معرفی کرده و برای آنان اوصافی را برشمردهاند و همه امت نیز بر ایشان وحدت نظر دارند.

هشت ایده از یک مذهب Pro

کتاب ها ، مقاله ها ، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در 200 سال اخیر که توسط مورخان ، باستان شناسان و زبان شناسان ایرانی و غیر ایرانی نوشته شده. وی ادامه می دهد:توجه به کیفیت کتاب های مذهبی در کشور ناچیز است و وقتی به این کتاب ها نگاه می کنیم طرح های یکنواختی دارند و علت هم آن است که بسیاری از ناشران نمی خواهند به تصاویر تازه ای فکر کنند. وی تصریح می کند:کتاب دینی به عنوان قالب عرضه و به تعبیر دقیق تری به عنوان یک رسانه اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر نخبگان دانشگاهی و حوزوی است. این نویسنده می گوید:اگر کتاب خوب با سیاست های رسانه ای و تحولات بنیادین و بهره گیری از دنیای مجازی و شبکه های جدید اجتماعی فراتر از تهران به سایر مناطق توزیع شود، اتفاقات خوبی در عرصه توزیع کتاب های دینی و افزایش مخاطبان رخ خواهد داد. این ناشر، بر ضرورت تشکیل یک شورای هماهنگی برای تولید و توزیع کتابهای دینی و مذهبی در کشور تاکید می کند. با این وجود، علی رغم تعدد مذاهب شیعی و محدودیتهای به وجود آمده از سوی دستگاههای حاکمه نه تنها خللی در رشد و گسترش مذهب امامیه ایجاد نشد بلکه این آئین حقانی و باورهای بنیادین آن که مبتنی بر تفسیر قرآن و سنت بود و ریشه در عصر پیامبر (ص) و جانشینان برحقش داشت، از طریق این قائدان الهی پشت به پشت تداوم و توسعه یافت.

نظر اسلامشناسان این است که ابوبکر و علی به یک اندازه شانس وصیشدن داشتند. نجف علی میرزایی یک نویسنده نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا می گوید:کتاب دینی مانند کتاب های ادبی ، فلسفی و تربیتی و غیره مانند دارو است. را در زمره نخستین کسانی دانست که به یاری و همراهی حضرت علی بن ابیطالب (ع) شتافتند و نصوص امامت را به نسلهای بعدی منتقل کردند. کتاب حسین وارث آدم مجموعهای از سخنرانیها و نوشتههای دکتر علی شریعتی در سالهای 1349 تا 1350، درباره شهید و فرهنگ شهادت در اندیشه شیعی است. در اشعار و ضرب المثلهای ما مطالب فراوانی درباره دوست هست. سلام خیلی ممنون از مطالب مفید و پر بار تون . مشاهده می شود که یک دارو بسیار هم کارآمد و درمانگر و یا دارای تمام خواص سازنده و مفید بدن است ،اما مخاطب نیازمند آن ها درد خود را نمی داند یا از نقش درمانی آن دارو بی خبر است و آشنایی با خواص مهم فلان خوراکی ندارد. تقوایی، تصریح می کند: شناخت مولف یا ناشر از نیازهای مهم است، بسیاری از مطالبی که نوشته می شود متناسب با درد جامعه نیست، قلم کسانی موفق است که در دل جامعه باشند، ببینند، حس کنند و بعد بنویسند. ​This data was creat ed by GSA Content᠎ Gen erator Demov er si on!

عرفان را دارای دو بعد نظری و عملی دانسته اند: الف: عرفان نظری شامل منظومه ای از دریافت های باطنی از طریق کشف و شهود پیرامون جهان هستی است، که توسط افراد واجد شرایط ادراک شده و با شیوه ای نظام مند و بطور نظری تدوین شده است. بسیاری از مباحث در فلسفه و عرفان، پیرامون بررسی معنای خلقت و چگونگی بدخلقت می باشد. 2-این کتاب نگاه تطبیقی به فلسفه بود . حوزه نشر در سال های اخیر با بحران هایی روبرو بوده که به گفته کارشناسان چنانچه انتشار و عرضه کتاب های دینی افزایش یابد این مشکل قابل رفع خواهد بود. علاوه بر اینها، شرکات (Sherkat-2004) متوجه شد که اختلاف دینی در خانواده ها موجب بروز مشکلاتی برای ازدواج و در نهایت سبب کاهش رضایتمندی و افزایش تعارضات زناشویی و طلاق می شود. در واقع با حمایت آنان بود که بر شمار شیعیان آن حضرت افزوده شد و علوی نام گرفتند و این جهاد معنوی منسجم تا پایان قرن اول هجری ادامه یافت. تقوایی، حمایت نهادهای دولتی از خرید کتاب های مذهبی را عامل دیگری دانست که باعث شده ناشران کمتر به محتوا، کیفیت و طراحی جلد توجه داشته باشند و این نهادها دغدغه فروش را برای برخی ناشران کم رنگ کرده اند.

کودکان، کار و مذهب

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از مطالب بیشتر ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید