چرا شعر نمی‌کند کار می‌کند…برای همه

5ـ آگاهی از مقدمات استنباط : آیت الله سیستانی همواره بر این نکته تأکید دارد که هیچ فقیهی جز با آگاهی گسترده از زبان عربی و ادبیات و شعر و آرایههای ادبی عرب به مفهوم کامل فقاهت دست نخواهد یافت، و تنها از این راه است که میتواند به جای تشخیص موردی، به تشخیص ظهور موضوعی نص نایل شود. در عصر امروزی، شعرا و نویسندهگان داستانهای کوتاه افغان بهطور فعال مشغول نوشتن شعر هستند که یک حوزه مشخص ادبیات را شکل میدهد. این مقاله بر آن است تا دو چهره کاملا متفاوت از مولانا جلال الدین محمد را از خلال آثار و زندگینامه های معتبر وی، ترسیم نماید و فرآیند حرکت خلفای مولوی را از تجربه های معنوی مولانا به سوی نهادسازی و تدارک ایدئولوژی فرقه ای نشان دهد. جامعه آماری 2601 نفر و نمونه آن 335 نفر، جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و پرسشنامه با ضریب پایایی 90% انجام شده و از آزمون های آماری تی استیودنت، تحلیل واریانس یک طرفه و آلفای کرونباخ استفاده شده است. مطالعهی زندگی نامه به منزلهی مطالعه و آگاهی یافتن در مورد محیط و شرایط اجتماعیای است که نویسنده در آن میزیسته. از طریق مطالعهی جزئیات تجربیات دیگران، شرایط و محدودیتهایشان و مقایسهی خودمان با آنها، راحتتر میتوانیم درک و بینشی از اینکه واقعا که هستیم به دست بیاوریم.

اکثر کارشناسان بر این باورند که امروزه با کمبود رمان خوب مواجه هستیم. سپس، به مطالبی که میرمخدوم شریفی در «ختم الکتاب» خوب درباره خودش از قبیل خانواده و نسب، استادان و مشایخ، و مناصب حکومتی، آورده است، می پردازد. اگرچه شاید اندوخته کردن تمام تجربیات زندگی و به خاطر آوردن یک به یک آنها خوب باشد، اما گاهی اوقات به سلامتیتان آسیب میزند و خوشبختانه به خاطر داشتن تک تک خاطرات و تجربیات غیرممکن بوده و ما اصولا تجربیات دردناکمان را فراموش میکنیم. در ادامهی این مطلب به مزایای خواندن بیوگرافی یا زندگینامه اشاره میکنیم. علاوه بر مزایای متعدد آن، دلیل دیگری برای لذتبردن از مطالعهی زندگی نامه ها وجود دارد: خواندنشان بسیار آسان است. به این دلیل و همینطور دلایل دیگری که عنوان کردیم، مطالعهی این نوع سبک نوشتاری به شدت توصیه میشود. دانشی که از طریق مطالعهی این سبک از ادبیات به دست میآوریم بسیار متنوع و گسترده است. اینکه همهچیز را گردن قدرت بیاندازیم و بگوییم اجازه نمیدهند کار کنیم سادهترین راه است. شاید نویسنده خاصی مد نظرتان نباشد اما قصد داشته باشید آثار ما قبل انقلاب را مرور و متون ادبی دوران مختلف را با هم مقایسه کنید. تأکید میکنم که آراء و موضعگیریهای نویسندگان این رمانها هرگز مد نظر من نبوده چون کار من پرداختن به ادبیات است.

معرفی کتاب پستجی: کتاب پستچی اثر چیستا یثربی، رمانی عاشقانه است که از سوی مخاطبان با استقبال خوبی مواجه شد. دو سوی این ماجرا در دامنه ای قابل پذیرش و از جایی به بعد قابل طرد شدن و اشکال است. اجرای همین خویشتن چندپاره به یک هنجار پست مدرن تبدیل شده است. اگر واقع بین باشیم، باید بپذیریم که بسیاری از این محدودیتها، در دست شاعران توانا به ابزار بیان هنری تبدیل شده اند. به تازگی ناشران تجاری نیز به شکلی یکسان بر نویسندگی زنان متمرکز شدهاند: از دهه ۱۹۷۰ شماری نشریه ادبی (مانند Firewed و Room of One’s Own) به وجود آمد که به انتشار آثار خلاقانه نویسندگان زن اختصاص داده شدهاست، و تعدادی نشریه اختصاصی نیز با همین نگرش چاپ شدند. ● اَدَبیّات: مجموعِ آثارِ مکتوبِ شاعران و نویسندگانِ یک سرزمین و ملّتش که از نظر ِ هنری ارزشمند باشد. اساسا خواندن بیوگرافی ها به ما ابزاری ارزشمند برای رویارویی با دنیا میدهند. مطالعهی زندگی نامه ها به ما اجازه میدهند تا خود را در تجربیات، دستاوردها و شکستهای دیگری غرق کنیم. This content was done ​by G​SA C᠎onte​nt Gener ator Demov ersi on.

عشق پنهانی، عشقی که انسان جرات نمیکند هرگز با هیچکس درباره آن گفت و گو کند، به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید – از لحاظ قیود اجتماعی، از نظر طبقاتی، به سبب اینکه معشوق ادراک نمیکند و به هر علت دیگری آن عشق است که درون آدم را میخورد و میسوزاند و آخرش مانند نقره گذاخته شفاف و صیقلی میشود. روی ماه خداوند را ببوس شاید جوابی قطعی برای گذشتن از ایستگاه شک نباشد، اما سؤال­های مشترکی را درباره وجود خدا، عدم قطعیت و تنهایی انسان­ها از زبان شخصیت­هایش بیان می­کند. حال باید پرسید، ارتباط میان زبان با واقعیت زندگینامه خودنوشت چیست و چه جنبه هایی از هویت فرهنگی خویشتن را بازنمایی می کند؟ آنچه درک این مطلب را به آسانی ممکن می سازد وجود حکایت های کرامتی مشابه و یکسان برای صوفیه در طول تاریخ است. در این جستار پس از بررسی فرایند کرامت سازی برای مولوی و خاندانش در زندگینامه های وی بخصوص مناقب العارفین و جستجوی دلایل آن به ریشه یابی برخی از این کرامت ها در متون پیشین پرداخته شده است.  This con​tent h᠎as be᠎en done by GSA Con tent G​enerat​or D em oversion​!

دیدگاهتان را بنویسید