پنج راز محافظت شده درباره ادبیات

از سال ۱۳۲۰، باورهای ادبی و فرهنگی حزب تودهٔ ایران از طریق ادبیات شوروی بر نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت و کارگران و دهقانان بهعنوان شخصیتهای داستانی جدید به آثار نویسندگانی مانند بهآذین و آل احمد راه پیدا کردند. گلشیری در کتاب بعدی خود، کریستین و کید تلاش کرد از شگردهای جدید در رمان نو بهرهگیری نماید. این تهدیدها میتواند پایان شادی آنها قبل از آنکه مدتی بگذرد باشد. آنها متوجه میشوند که جزئیترین لحظه هم میتواند معنادار باشد. معبد: سمبلی از هندوئیسم که پیروان آن تمام جهانیان، بلکه تمام کائنات را دوست دارند. داستان این فیلم دربارهی رزی دان (لیلی کالینز) و الکس استوارت (سم کلفلین) است که بهترین دوستان یکدیگر هستند و با یکدیگر بزرگ شدهاند و قرار است هردو با هم به دانشگاه بروند ولی بارداری غیرمنتظرهٔ رزی تمام آیندهٔ او را عوض میکند. این علم نوپا همواره در حال تکمیل شدن بوده و انقلابهای علمی زیادی به خود دیده است؛ در اولین انقلاب و نقطهی عطف زبانشناسی، ویلیام جونز متون سانسکریت را با فارسی باستان و لاتین مقایسه کرد و دریافت که تمام زبانها از منشا واحدی با ریشهی هندی-اروپایی شکل گرفتهاند.

وی تاکید کرد: «رویش 44 رمان در باغ رمان ایرانی» برای نوشته شدن 44 رمان توسط رمان اولیها، برنامهریزی شده است؛ بر این اساس رماننویسانی که آماده نوشتن اولین رمان خود هستند شناسایی شدهاند تا در دوره 7 ماهه زیر نظر اساتید شرکت کنند و با انتخاب مضامین پیشنهاد شده و مرتبط با انقلاب اسلامی 44 رمان به نگارش در آورند و آثار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود. شرفی خبوشان همچنین به نمایشگاه سیار بهعنوان یکی از دستاوردهای حوزه هنری و مرکز آفرینشهای ادبی در زمینه ترجمه آثار ادبی به زبانهای مختلف، اشاره کرد و گفت: آنچه از ادبیات انقلاب اسلامی ترجمه شده و در کشورهای دیگر منتشر شده در حاشیه برنامههایی که در سالنهای مختلف حوزه هنری برگزار میشود، به مخاطبان معرفی خواهد شد. این کتاب از این حیث هائز اهمیت است که یک کتاب تالیفی در ایران در حوزه نقد ادبی می باشد. سلاخ خانه شماره پنج، یکی از مشهورترین آثار پست مدرن قلمداد می شود که داستان آن در زمان جنگ جهانی دوم و روایت کننده ماجراهای سربازی آمریکایی به نام بیلی پیلگریم و سفرهای عجیب و غریب او در زمان است. داستان فیلم در زمان حال و در شهر لس آنجلس رخ میدهد.

قهرمان ما یک زن جوان جاهطلب است که رویاهایش از آنچه جهان اجازه میدهد بزرگتر است، اما با کمک Fab G او میتواند استقامت کند و رویاهای خود را محقق کند. پاتریزیو سولیتانو (بردلی کوپر) پس از آنکه توسط مادرش از آسایشگاه روانی (دارای بیماری دوقطبی) به خانه باز میگردد، تصمیم میگیرد که سبک زندگی خود را عوض کرده و گذشتهها را فراموش کند. در حالیکه با زخمهای عاطفی و روحی گذشته خود میجنگند، زندگی یکدیگر را تغییر میدهند. رایان گاسلینگ و اما استون بعد از فیلمهای دیوانهوار، احمقانه، عشق و جوخه گانگستر در این فیلم برای بار سوم با یکدیگر همبازی شدهاند. تقریباً بیست سال از زمانی که برای اولین بار آنها یکدیگر را در قطاری به مقصد وین ملاقات کردند گذشتهاست. داستان فیلم به طورمتناوب بین صحنههای رابطه داوسون و آماندا در سال ۱۹۹۲ و زندگی فعلی آنها به طور جداگانه میگذرد. بسیاری معتقدند نهادهایی که اندیشههای آزاد، دانشگاهی و روشنفکری در آنها شکوفا میشوند در معرض خطر هستند. داستان فیلم قلبهای شیمیایی، دربارهی هنری یک دانش آموز دبیرستانی 17 ساله است که خود را آدم رمانتیکی میداند ولی هرگز عاشق نشده و امیدوار است که عشق برایش اتفاق بیفتد. داستان فیلم دربارهٔ ویل ترینر ماجراجو، کسی که همواره به ورزشهای مخاطرهآمیزی چون صخرهنوردی میپرداخت، در اوج جوانی و سلامت و ثروت اتفاقی برایش رخ میدهد و به لحظهای زندگیاش تغییر میکند و در این بین لوییزا کلارک مسئولیت مراقبت از او را به عهده میگیرد.

استلا به درمان ویل کمک میکند. این منتقد ادبی با بیان اینکه هر اثری، یک موضوع و یک شیوه دارد، عنوان کرد: این دو عنصر به منتقد کمک میکند ببیند مضمون و موضوع اثر چه بوده و نویسنده آن را چگونه بیان کرده است. تا اینکه در اولین روز سال تحصیلی ارشد با گریس تاون ملاقات میکند. داوسون کول در یک سکوی نفتی در سواحل لوئیزیانا کار میکند، تا اینکه اتفاقی رخ میدهد. اسماعیلی نیز در توضیح این موضوع گفت: هیچگاه داوران تحت فشار نبودند که جشنواره برگزیده نداشته باشد بلکه اگر این اتفاق رخ دهد ناشی از دقت نظر و وسواس داوران است. داستان فیلم که در قرن هجدهم میلادی میگذرد، روایتگر رابطهٔ ممنوعهای میان دختری اشرافزاده و زنی نقاش است که به تهیهٔ پرترهای از چهرهٔ وی گماشته شدهاست. فیلم 365 روز راوی رابطهٔ پرهیاهویی میان لورا یک دختر جوان لهستانی متصدی فروش اجرایی و یک سرکردهٔ خوش هیکل و جذاب مافیای سیسیلی به نام ماسیمو است. Th᠎is  da᠎ta was generat ed by  GSA  Conten᠎t Gene rato r ​DEMO​.

دیدگاهتان را بنویسید