وب سایت قابل توجه – ادبیات به شما کمک می کند تا به آنجا بروید

ادبیات افغانستان بهطور وسیع تحت تأثیر ادبیات عربی و فارسی قرار دارد. شعر سپید یا شعر شاملویی گونهای از شعر نو فارسی است که در دههی سی شمسی و با مجموعهی «هوای تازه» احمد شاملو ظهور پیدا کرد. تاثیری که حافظ، شاعر معروف ایرانی، بر یوهان ولفگانگ گوته گذاشته است و دیوانی که این شاعر آلمانی با الهام از حافظ سروده است جای بسی تامل دارد. موج نو: نه قافیه دارد و نه وزن عروضی؛ فرق آن با نثر در تخیل شعری است. نغمه سازان و داستان پردازان ایتالیائی گاه از واژههای فرانسوی در عبارات موزون خویش سود میجستند و همانطور که میدانیم در حدود قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی هر یک از شهرها و نواحی ایتالیا دارای حکمرانی مستقل بود ازاینرو وحدتی در این سرزمین وجود نداشت و لهجهها غالباً با هم تفاوت داشت با اینحال در زمان فردریک دوم زبان ایتالیائی در سیسیل، توسکانی مورد استعمال بود و شاعران و خوانندگانی که به ایتالیائی شعر میسرودند با شعر را همراه با آواز میخواندند، قافیهپردازان سیسیل و توسکانی نامیده شده بودند. وی با معرفی شاعری به نام آریا آریاپور از او به عنوان یکی از شاعران «شعر ناب» نام برد. پنج سال پیش از آنکه نیما «افسانه» را بسراید، صدرالدین عینی در وزنی نزدیک به همان وزن شعری سروده بود به نام «مارشِ حریت».

الف. نثرگرایان مشکلگوی موج نو؛ که در آن میان از بهرام اردبیلی، بیژن الهی، پرویز اسلامپور، هوتن نجات، حسین رسائل و حمید عرفان نام میبرد. ب. نظمگرایان مشکلگوی موج نو؛ که به اعتقاد نوریعلاء مهمترین شاعر این شاخه یدالله رؤیایی است. شعر دیگر یا آنطور که اسماعیل نوریعلاء آن را مینامد «شعر موج نوی مشکل»، گونهای از شعر نو فارسی است که از شعر موج نو مشتق شده است. شعر کهن فارسی یا شعر کلاسیک قدمتی بیش از ۱۱۰۰ سال دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای رضا اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره با افزایش به بیش از سه هزار اثر رسیده است. نابسامانی اقتصادی در این دوران، باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سالهای این دوره کاهش پیدا کند و بههمین دلیل، بسیاری از رماننویسان این دوره، بهخصوص آنها که رمانهای اجتماعی و تاریخی به سبک دوره اول مینوشتند، آثار خود را بهصورت پاورقیهای دنبالهدار در نشریات منتشر میکردند و برخی نیز به نگارش داستان کوتاه روی آوردند. تنها در برنامههای درسی مانند «تاریخ علم» است که میتوان دانشجویانی را یافت که این آثار را مطالعه کنند. این کتاب در سال 1344 منتشر شد.

Data was gener at​ed by GSA Content Gener at or᠎ Demover᠎si​on.

بعضی از اسناد منتشر شده در رسانهها حکایت از آن دارد که پریوش سطوت بعد از کشته شدن همسرش توسط شخص محمدرضا پهلوی و ساواک، به جای دشمنی با عوامل پهلوی، تبدیل به فرد مورد علاقه ساواک و شخص محمدرضا میشود تا جایی که این خانم برای کوچکترین مسائل پیش آمده، به رییس ساواک نامه میزند و تقاضاهای مالی و غیره را از شخص نصیری مطالبه میکند. از آن به بعد فرهنگها و کتابهای صرف و نحو ایتالیائی تهیه و منتشر و فرهنگستان دلا کروسکا Della crusca در سال ۱۴۸۵ در فلورانس تأسیس گردید و رفته رفته از رونق لاتین کاسته و بهمان نسبت بر ترقی و عظمت و وسعت زبان ایتالیائی افزوده میشد. غنای موسیقیایی شعر کودک بسیار پیچیده و دشوارتر از کاربرد صحیح دیگر عناصر زبانی است، چراکه استخدام درست و آگاهانه عناصر موسیقیایی در شعرکودک نیازمند دقت، حوصله و از همه مهمتر تسلط و درک درست از زبان کودکانه می باشد. با آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است که پس از نگاهی کلی به مبانی نظری، جایگاه و اهداف شعرکودک و نوجوان و همچنین رابطه آن با مخاطب و ترسیم محدوده خیال او، به توصیف و تحلیل روند سیر انواع تشبیه استفاده شده در آثاری از پنج شاعر مطرح شعر کودک و نوجوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و اسداله شعبانی بپردازد و یافته ها و نتایج حاصل از آنرا ارائه دهد.

شاعران مطرح موج ناب در سالهای ۱۳۵۵-۱۳۵۷ عبارت بودند از: هرمز علی پور، آریا آریاپور، سیدعلی صالحی، سیروس رادمنش، یارمحمد اسدپور. فلسفه و ادبیات شامل برخوردهای ادبی با فیلسوفان و مضامین فلسفی (ادبیات فلسفی) و برخورد فلسفی با مباحث مطرح شده توسط ادبیات (فلسفه ادبیات) است. قهرمان ما یک زن جوان جاهطلب است که رویاهایش از آنچه جهان اجازه میدهد بزرگتر است، اما با کمک Fab G او میتواند استقامت کند و رویاهای خود را محقق کند. لازم به ذکر است که سعید بیابانکی نیز قرار بود در این میزگرد شرکت کند و بنا به سفرکاری غیرمنتظره شرکت نکردند. ۶۴. ↑ راشد محصل، محمد رضا، پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، به نشر، مشهد، ۱۳۸۰، ص۲۷. بدیهی است توصیف و بررسی روند سیر تشبیهات در شعر شاعران موفق کودک می تواند مطالب و یافته های ارزشمندی در این باب برای ما به ارمغان آورد. فرق نگاه شاعر با شاعران گذشته و تازگی و دور بودن آن از تقلید. در سال ۱۳۴۰، علیمحمد افغانی با آفرینش رمان ۹۰۰ صفحهایِ شوهر آهوخانم، جایزهٔ داستان برگزیدهٔ این سال را دریافت کرد. در کانون درگیریهای پایتخت بودم و شاهد پدیده وارونگی آنچه در میدان میگذارد و با آنچه در فضای مجازی، توسط دشمن و یاران دشمن، نشر داده میشد، قرار داشتم و پروژه نخ نمای کشته سازی را که از سالها قبل، توسط ایادی نفوذی شکل میگرفت، را دیدم.

دیدگاهتان را بنویسید