واقعاً با ادبیات چه اتفاقی می‌افتد

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از برگزاری اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر همزمان با شب میلاد امام علی (ع) در مرکز همایش های صدا و سیما خبر داد و افزود: این مراسم از ساعت 18 تا 20 برگزار می شود؛ به عنوان بخش ویژه تجلیل از استاد قادر طهماسبی را در دستور کار داریم. ولی به مرور و با ورود مفاهیم بلند اخلاقی و معانی دلآویز حکمت و عرفان در شعر فارسی، غزل از صورت پیشین آن بهدرآمد و با اخلاق و عرفان در همآمیخت. از قرن ۱۲ میلادی به بعد، فرانسه و انگلستان زمینهٔ مساعدی را برای رشد و انتشار و فرهنگ و تمدن فراهم آورده بودند که بیان ادبی دست اول آن زبان رمان و به صورت داستان سرایی و قصه گویی منظوم بود. اغلب شاعران به دلایل مختلف امکان ثبت اشعار خود را به صورت رسمی ندارند. در بازنگری آراء انتقادی خانلری در ادبیات درمی یابیم باآنکه بیش از شصت سال از زمان بسیاری از مقالههای او می گذرد اما نظریات پیشرو و عالمانهاش همچنان اصالت و تازگی خود را حفظ کرده است.

 This has been gener at᠎ed by G SA​ Conte nt Generator DEMO!

یکی از ویژگیهای بارز رمانهای این دوره، تاریخگرایی است؛ منتها مشاهدهٔ تاریخی رویدادها و ویژگیهای اجتماعی زمانه جایگزین افسانهها و رویدادهای باستانی شد. وی تاکید کرد: «رویش 44 رمان در باغ رمان ایرانی» برای نوشته شدن 44 رمان توسط رمان اولیها، برنامهریزی شده است؛ بر این اساس رماننویسانی که آماده نوشتن اولین رمان خود هستند شناسایی شدهاند تا در دوره 7 ماهه زیر نظر اساتید شرکت کنند و با انتخاب مضامین پیشنهاد شده و مرتبط با انقلاب اسلامی 44 رمان به نگارش در آورند و آثار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود. تفاوت قطعی غزل با قصیده در ابیات آن هاست، زیرا غزل بین ۵ تا ۱۵ بیت است، اما قصیده، حد اقل ۱۶ بیت است و حد اکثر آن آزاد است. به گزارش ایسنا، پنجمین مجمع این انجمن، همزمان با سیزدهمین سالگرد تاسیس آن با مشارکت ۵۵ درصدی اعضای پیوسته در روز چهارشنبه (۱۶ تیر ۱۴۰۰) برگزار شد و ابراهیم خدایار از دانشگاه تربیت مدرس، علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان، عیسی امنخانی از دانشگاه گلستان، پارسا یعقوبی جنبهسرایی از دانشگاه کردستان، حمیدرضا شعیری از دانشگاه تربیت مدرس، سیده مریم عاملی رضایی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سیدعلی قاسمزاده از دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ه) قزوین بهعنوان اعضای اصلی؛ مرتضی بابک معین از دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران و داوود عمارتیمقدم از دانشگاه نیشابور به عنوان اعضای علیالبدل هیئتمدیره برای سه سال (۱۴۰۳-۱۴۰۰) انتخاب شدند.

رمضانی در پایان سخنان خود با اشاره به تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازگشایی رایزنی فرهنگی در شهر دوشنبه گفت: بنا داریم اشعار فارسی را به زبانهای دیگر هم ترجمه کنیم. قدیمیترین مثنوی سروده شده – که اکنون به جز چند بیت چیزی از آن در دست نیست – مربوط به رودکی است که متن کلیله و دمنه را در قالب مثنوی به نظم در آورده بود. غزلهای اولیه زبان فارسی تا حدود قرن هشتم از لحاظ موضوع هم عاشقانه بود. فیلم عکس مجموعهای از داستانهای عاشقانه که در زمان حال و آینده جریان دارند. غرور و تعصب از جمله رمان های معروف است که بسیار مورد توجه سینماگران بوده و برای ساخت سریال و فیلم سینمایی مورد اقتباس قرار گرفته است. مستزاد شعری است که در آخر مصراعهای یک رباعی یا غزل یا قطعه، جمله کوتاهی از نثر آهنگین و مسجع اضافه میکنند که از لحاظ معنی به آن مصراع مربوط است ولی با وزن اصلی شعر هماهنگ نیست. زیرا در هر بیت دو قافیه آمده است که با قافیه بیت بعد فرق میکند.

مسمط معمولاً ساختمان قصیده را دارد، اول آن تغزل است و بعد تخلص به مدح میپردازد. ارسطو، ادبیات را هنری خلاّقه میدانست که اساساً هدفی اخلاقی را دنبال میکند. نوع ادبیات این کتابها بهگونهای است که آنچنان خواننده را با خود همراه میکند تا در زمان مطالعه، ترس را در بندبند وجودش احساس نماید. همچنین بهتر است برای جلوگیری از سرقت در پایین هر اثر، متنی در رابطه با عدم حق استفاده اثر بدون اجازه نویسنده ذکر گردد. با این حال نظر شهود غیر رسمی فقط در زمینه تقدم ارائه اثر بوده و بر همین اساس از نویسندگان درخواست می گردد برای جلوگیری از سرقت ادبی پروفایل خود را تکمیل نمایند. برخی منتقدان رمان زیرکوه آتشفشان را جزء ده رمان برتر قرن بیستم می دانند و سبک و شیوه سیال روایت رمانهای مالکوم لاوری را با سبک رمان لولیس اثر جیمز جویس مقایسه می کنند. در این قوانین به صراحت ذکر شده است که هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. This has  been c​re ated ᠎wi th the help  of G SA C on tent  Generator Dem oversion.

دیدگاهتان را بنویسید