هیاهوی جدید درباره کتاب های دینی

در رفتارمان با برادران اهل تسنن باید با توجه به سیره امام صادق(ع) به عنوان رئیس مذهب شیعه عمل کنیم. مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان با بیان اینکه تقریب مذاهب با توجه به سیره امام صادق(ع) آغاز شد، گفت: با برادران اهل تسنن باید با توجه به سیره امام صادق(ع) رفتار کنیم. مدیر حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان با بیان اینکه امام صادق(ع) همه منابع چهار گانه فقه را تدریس می کردند، گفت: امام از همه مذاهب اهل تسنن شاگرد داشتند. اما مترجم این گزارش، این آمار را غیرواقعی دانسته و جمعیت واقعی شیعیان را بیش از سیصد میلیون، یعنی ۱۹ درصد جمعیت مسلمانان جهان، برآورد کرده است. وی از ابوحنیفه و مالک بن انس از روسای مذهب اهل تسنن که شاگردان امام صادق(ع) بودند نام برد و گفت: از ابوحنیفه که دو سال درس امام صادق(ع) را درک کرده این جمله نقل شده که “اگر این دو سال نبود من هلاک می شدم”. با این وجود، در طول تاریخ پر برکت اسلام و پس از رحلت رسول عظیمالشأن، گروههای متعددی از شیعیان طلوع و غروب کردند که امروزه تنها، مذاهب سهگانه دوازدهامامی، اسماعیلی و زیدی حیات دارند و مذهب امامیه بیشترین گروندگان و مریدان را در بیشتر دنیا دارا است.

کتاب های فلسفه و عرفان

مذهب شیعه امامیه در طول حیات پر برکت خود، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است، اما آنچه این مکتب ربانی را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز کرده، غنای معرفتی و تأثیرگذاری معنوی آن از زمان شکلگیری تا کنون بوده است. در دو مولفه بیان استدلالی محتوا و استفاده محتوا از مطالب قابل پذیرش هر دو گروه نظرشان مطلوب ارزیابی شده است. حاکم این دیار از افتخار شرفیابی به حضور امام، پذیرش اسلام و دریافت عهد و لوا و به دیار خویش بازگشت. دین مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی مثبت است که اطاعت از آن موجب تأیید، پشتیبانی و پذیرش از سوی دیگران می شود. پس از خوانده شدن خط میخی: علاقه اروپاییان به فعالیت باستان شناسی در ایران بیشتر / فرانسه اجازه حفاری و امتیاز انحصاری کاوش های باستان شناسی در سرتاسر ایران. » همچنین در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی در ادامه میآید: ازنظر مذهبی در دورهٔ صفویه، شاهد ارتقای تشیع دوازدهامامی به دین رسمی دولتی و در واقع درآمیختن عملی ایران و تشیع در یک کالبد مذهبی ایرانی هستیم. نویسنده در دومین فصل از این اثر به «نقش گرایشهای مذهبی در انقلاب و ساختار دولت عباسی» میپردازد و نقش گرایشهای مذهبی در نهضت خراسانی – عباسی مورد بررسی قرار داده است؛ همچنین به نقش گرایشهای مذهبی در استقرار دولت عباسی و علل تغییر در گرایشهای عباسیان پس از پیروزی پرداخته شده است.

همچنین بر اساس آیات و روایات بیّن و فراوان اسلامی و تأیید برخی علمای یهودی و مسیحی، در اصل کتاب مقدس ادیان یهود و نصاری با وجود در دسترس نبودن آنها، اسامی و فضائل حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهمالسلام که در ابتدای دعوت خویش امتی قلیل داشتند و به مرور فزونی یافتند، درج شده است. دسته دوم : وارد عرصه تفکر فلسفی شدند و دارای تفکر فلسفی هستند اما افکار فلسفی به خوبی در آن ها شکل نگرفته است ، نمی توانند بین افکار فلسفی و مسائل زندگی ارتباط برقرار کنند ، گاهی بر اساس افکار خود تصمیم می گیرند و گاهی بر اساس مبانی دیگر ، در حال رشد و پیشرفت هستند . دغدغه های کمر شکن اقتصادی و نگرانی از عدم تامین نیازهای خانواده و بار سنگین مدیریت زندگی در شرایط رکود و ریاضت از موانع اصلی فراگیر شدن آفرینش گری در عرصه کتاب های دینی است. لذا از این زمان، شیعه امامیه به شیعه دوازده امامی تغییر یافت تا بیانگر تفاوت این گروه از فرقه زیدیه باشد، این تبدل موجب شد تا شیعه دوازده امامی که امامت زید بن علی بن الحسین را مردود میدانستند از سوی فرقه زیدیه، رافضی خوانده شوند. Data w᠎as cre᠎ated with the ​he lp of GSA Content G enerator Demov​er​sion!

حیدر برای صوفیان مرید خود تاجی از سقرلات (نوعی پارچه پشمی) سرخ ساخت که مدعی بود طرح آن را علی بن ابی طالب در خواب به او الهام کردهاست. لذا در پاسخ به معاندین و جاهلانی که شیعه اثنیعشری را کتمان و یا به علت قلت مریدانش غیر قابل اعتناء میدانند، اینگونه احتجاج میشود که با وجود برخی اختلافات میان مذاهب شیعه و سنی، در صحاح سته (صحیح و سنن) اهل سنت به احادیثی از رسولالله برمیخوریم که آن حضرت، تعداد خلفای خود را، از قریش و دوازده تن معرفی کرده و برای آنان اوصافی را برشمردهاند و همه امت نیز بر ایشان وحدت نظر دارند. مزرعی ادامه داد: عبدالرحمن سلمی یکی از نویسندگان نخستین صوفیه است کتابی را با عنوان “حقائق التفسیر” جمع آوری کرده که در این کتاب روایاتی را در رابطه با تفسیر قرآن از امام صادق(ع) نقل کرده است. این گروه از شیعیان همواره به منصوص بودن دوازده امام از سوی پیامبر صلواة الله علیه اعتقاد داشته و وصیت ایشان مبنی بر عدم انفصال از قرآن کریم و تمسک به اهلالبیت علیهمالسلام را مشی و سر لوحه عمل خود قرار دادهاند تا با شناخت کامل از دین، در روز قیامت از اهل نجات و رستگاران باشند.

دیدگاهتان را بنویسید