هههه… گوش کن! آیا صدای کتاب های دینی را می شنوید؟

سلسله شیعه مذهب صفویه پس از سالهای طولانی حکومت بیگانگان بر ایران، توانستند در اوایل سده دهم قمری با تکیه به مذهب شیعه دوازده امامی یک کشور مستقل شیعه و ایرانی بنیان نهند. در نیمه اول قرن چهاردهم میلادی(هشتم هجری)با توجه به درگیریهای بین ایلخانیان(شیعه) و مملوکیان(سنی) شیخ صدرالدین موسی (۷۹۴-۷۰۸ق)(۱۳۹۱-۱۳۰۵م) شروع به متمایل شدن به شیعه کرد. آنچه میتواند محور تقسیم در مفهوم «امامیه» به معنی اعم باشد، اختلاف و دوگانگی در استمرار امامت و مصادیق آنها است؛ بنابراین فقط میتوان «زیدیه» و «اسماعیلیه» و «واقفیه» را از فرق شیعه شمرد. امامان به دلیل دارا بودن مقام قرب و بندگی خدا منشأ برکات الهی دانسته میشوند اما اعتقاد به نیابت آنها در خلقت، تقسیم رزق و تشریع را به عنوان غلو یا زیاده روی میدانند. در نتیجه این حقیقت ذاتی یا درستی آموزهها نیست که باعث اعتقادات میشود، بلکه اعتقاد در نتیجهٔ اقتدار شخصی افراد با نفوذی است که کودک را بزرگ کرده یا آموزش دادهاند. عرفا و همچنین صدرالمتألهین بهترین شاهد و دلیل بر حقانیت خداشناسی عرفانی و وحدت شخصیه وجود را ظواهر و بلکه تصریحات آیات و روایات می دانند؛ بدون آن که تأویل و توجیهی صورت پذیرد. در این میان عقاید آن دو در مورد زنان و فلسفه زندگی آنها، اختلاف نظرهایی که این دو شخصیت با هم دارند و همچنین درک متقابل دو دیدگاه مختلف و در نهایت کمک کردن این دو به هم چیزی است که در این کتاب نگاشته شده است.

مراقب باشید: 10 مذهب خطاها

پژوهش حاضر با بررسی نظرات پاسخ گویان، می تواند به دست اندرکاران نشر کتب مذهبی در برنامه ریزی بهتر مولفه های نشر کمک کند. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا، این مقوله در کتب دینی دوره متوسطه بررسی شده است. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی-مضمون محور (تماتیک) است. در ادبیات فارسی در بسیاری از منابع مذهب به معنی روش و پیشه، راه ورسم و طریقت فکری نیز به کار رفتهاست. بحث اسماء و صفات الهی، از مباحث دقیق و پیچیده ای است که ذهن بسیاری را از قدیم، مشغول خویش ساخته است. انسانها همواره در مقابل بسیاری از پدیدههای طبیعی ضعیف بودهاند (به خصوص درگذشته) بنابراین تنها راهی که همیشه آنان را امیدوار نگاه میداشته ساختن اسطورهها و خدایان و متوسل شدن به نیروی آنان موارد بیشتر بودهاست. فرهنگ لغتهای مدرن دین را یک سیستم سازمان یافته از اعتقادات و مناسک با محوریت یک موجود یا موجودات ماوراء طبیعی تعریف میکنند.

کتاب های فلسفه و عرفان

مرحلهٔ اول دین و مذهب علوی/عرفانی و آیین جوانمردی است و حتی رهبران صوفی صفوی، مانند شاه عباس کبیر مشروب میخوردند و احکام فقهی و عبادی جایگاهی در میان آنها نداشت اگرچه به زیارت امامان و پیران طریقت اهمیت زیادی میدادند آنها بیشتر علوی بودند و ایمان را در باطن و قلبی میدانستند و نه عبادتهای ظاهری (صوفیها و علویهای ترکیه و سوریهٔ امروزی هنوز همان اعتقادات را دارند. برای مثال زیدیه قیام به شمشیر را از ویژگیهای امام میدانند در حالی که اسماعیلیه و امامیه بر علم و عصمت امام تأکید دارند. شهروندان بهایی روستای «ایول» مازندران تحت آزار و سرکوب قرار دارند و دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم داد که اموال آنان مصادره شود، این امر منجر شد که مارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا، مارکوس کروبل، کمیسر دولت فدرال آلمان برای آزادی مذاهب و تعدادی دیگر از مقامات اروپایی و آمریکایی خواستار «بازگرداندن املاک مصادره شده» به صاحبان آنها شده و «تبعیض سازمانیافته و سرکوب» بهائیان را محکوم کردهاند. ادیان لزوماً خدامحور نیستند ولی به نظر میرسد تمام ادیان معتقد به ماوراء طبیعت باشند. پس از فتح بابل :تمام بین النهرین سوریه،فلسطین و فنیقیه (لبنان امروزی ) به تصرف هخامنشیان درآمد. دوران سلطنت را صرف خوشگذرانی و جمع ثروت / مردم ضد او با کورش هخامنشی همدست شدند / با فتح هگمتانه حکومت ماد برافتاد. This was created ​with GSA C᠎ontent Gener at᠎or Dem over si​on .

بالا 25 نقل قول در مذهب

او هگمتانه ( همدان امروزی ) را بنا کرد و آن را مرکز حکومت خود قرار داد. به نحوی که گفته شده عالم براساس اسماء الهی، مورد تدبیره قرار می گیرد. ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه ۲۰۲۰ آزادیهای مذهبی، نظام جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان سنی و بهائی متهم کردهاست، در گزارش آمده که ایران از سال ۱۹۹۹ به دلیل نقض شدید آزادیهای مذهبی در زمره کشورهای با «نگرانی ویژه» قرار گرفتهاست. با توجه به اینکه حاکمیت در این زمان درصدد نوسازی نظام آموزشی مبتنی بر ایدئولوژی ناسیونالیسم و سکولاریسم غرب گرا بوده، دستگاه فرهنگی رژیم در برخورد با مسائل دینی به خصوص مقوله دین اسلام در کتب درسی، درصدد برآمد محدودیت هایی در این زمینه به وجود آورد. واژه دین از واژه اوستایی دَئِنا ریشه میگیرد. کتاب تسلی بخشی های فلسفه اثر آلن دوباتن و با ترجمه عرفان ثابتی یکی از کتاب هایی است که می توانید برای تغییر نگرش تان از آن استفاده کنید. کتاب جذاب دیگری که پیشنهاد می­کنیم از آن غافل نشوید بابا لنگ دراز اثر جین وبستر است. کمترین آیه در قرآن هست که نخواهد استدلال خویش را با بحث اسماء الهی حل نماید جایگاه اسماء الهی و عینیت ذات با صفات و سماء، در فلسفه و به ویژه در فلسفه صدرا، به خوبی تبیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید