هههه… گوش کن! آیا صدای شعر را می شنوید؟

تاریخ ادبیات موضوعی میان رشتهای است، به زبانهای مختلف در طولِ تاریخ که سرگذشتِ ادبیات به ویژه ادبیات مکتوب و تغییرات و دگرگونیهای سبکها و فنون ادبی در نقاط مختلف جهان را مطرح می کند. بدیهی است توصیف و بررسی روند سیر تشبیهات در شعر شاعران موفق کودک می تواند مطالب و یافته های ارزشمندی در این باب برای ما به ارمغان آورد. رمان بهشدت خواندنی است. قصر یکی دیگر از بهترین رمانهای کافکا و درعینحال از معروف ترین رمان های جهان است. از این اثر بهمثابهی یکی از بهترین آثار جریان سیال ذهن نام میبرند. جایزه ادبی یلدا، جایزه بهترین رمان سال بنیاد گلشیری و جایزه کتاب سال، تنها بخشی از افتخارات این اثر پیرزاد است. محاکمه از بهترین رمانهاییست که خواندهام. آناکارنینا در طی تاریخ اسقبال خوبی از-اش شده و چندین فیلم هم از رویاش ساختهاند. آناکارنینا ماجرای دختری به نام آنا است که با مردی افسر رابطهای خارج از ازدواج دارد، رابطهای که برای روسیهی آن زمان رابطهای خارج از عرف محسوب میشدهاست. داستان پیچیده است، چندین راوی دارد، ممکن است مقداری حوصلهسربر باشد، اما در کل ارزش مطالعه دارد؛ کلیت داستان بر زمان جنگ داخلی آمریکا در اوایل قرن نوزدهم دلالت دارد.

 Data h​as be en gener ated with GSA C᠎on​tent G᠎enerat or Dem᠎oversi᠎on᠎!

این رابطه اما جنجالهایی در پی دارد که همین جنجالهاست که داستان را پیش میبَرَد. در بخش نخست این داستان فوقالعاده، شاهد آن هستیم که هر یک از اعضای خانواده میآیند و شرححالشان را از زبان خودشان میگویند. امسال در میان اعضای هیأت علمی و داوران شاهد حضور چهرههای جدید و پیشسکوت هستیم. اولین مجموعه داستان جدید نشر داستان، «زن ناتمام» نوشته نادره نصرین است. داستان پیرامون خانوادهی رمزی است. همچنین در این نشست، احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی در سخنانی با بیان اینکه بدون توجه به تاریخچه جوایز ادبی و تنوع و فلسفه آنها نمیتوان وارد جریان نقد ادبی در این جوایز شد، عنوان کرد: نقد ادبی روح و ریشه ادبیات است و در برخورد نقد ادبی و جایزه جلال باید به سه وجه نقد ادبی برای جایزه جلال، نقد ادبی در جایزه جلال و نقد ادبی درباره جایزه جلال توجه کنیم. به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «نقد آثار منتشر شده کتاب سال دفاع مقدس»، 17 بهمنماه با سخنرانی احسان عباسلو، مترجم و منتقد ادبی در سرای اهل قلم برگزار شد. این برنامه ها متمرکز بر همان روزها هستند که به برخی از برنامه ها نیز به مناسبت پیروزی انقلاب خورده می شود و در طول سال ادامه می یابد.

این کتاب ماجرای راسکلنیکف را روایت میکند، کسی که فکر میکند میتواند بر خیر و شر چیره شود و از این رو پیرزنی را میکُشد، اما کشتنِ پیرزن همان و ماجراهای ذهنی و خارجذهنیِ پس از آن همان! حتما ما را با نظرات خود در رابطه با این نوشتار، آگاه کنید. در قبول کردن مفاهیم غیر منطقی کمی تامل کنیم و در آخر زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان فراهم کنیم. یعنی داستانها و ماجراهایی که در رمان شرح داده میشود، بیشباهت به زندگی خود نویسنده نیست. این داستان در مورد کودکی است که ناز پرورده بار آمده و بناگاه با حقایق زندگی آشنا میشود. مطالعه کردن به شما کمک میکند تا دایره لغات خود را افزایش دهید، با ساختارهای مختلف جملات در دستور زبان آشنا شوید و در عین حال از خواندن داستانهای مورد علاقهتان نیز لذت ببرید. خوداکتشافی پروسهای است که به ما کمک میکند تا بیشتر با معنا و مفهوم خود آشنا شویم.

منتقدان این رمان را تا سالها بعد، از جنبههای مختلف اجتماعی، فلسفی، تاریخی و روانی تفسیر و نقد کردند. سعیام بر این است که در فهرستمان پیرامون مشهورترین رمان های جهان از هر نویسنده بیش از یک کتاب معرفی نکنم، اما چه میتوان کرد وقتی نویسندهای همچون داستایوفسکی چندین رمان مشهور دارد؟ زمین سوخته احمد محمود، نخستین رمان مستند است که جنبهای حماسی دارد و در کنار ویرانگری جنگ، رشادتهای مردم را نشان میدهد. البته همچون چند رمان دیگرِ کافکا این هم ناتمام است، اما همچنان ارزش مطالعه دارد. در ایران چند ترجمه از آن وجود دارد، اما مشهورترین ترجمه از آنِ زندهیاد نجف دریابندری است. چندین ترجمه از آن به فارسی وجود دارد، اما برگردانهای زندهیاد اعلم و علیاصغر حداد از همه مشهورتر اند. کتاب را با ترجمهی زندهیاد مهری آهی بخوانید. این رمان هم ترجمههای زیادی دارد، اما ترجمهی آقای صالح حسینی از همه بهتر است. جنایت و مکافات یکی دیگر از رمانهای داستایوفسکی است که شهرتاش فراتر از زمان و مکان رفتهاست. اما در تحقیقات خود قطعاً میتوانیم از گاتهای اوستا به عنوان یکی از قدیمیترین اشعار فارسی نام ببریم. علاوه بر این، نشست تخصصی «تحلیل شعار و شعارنویسی ایام انقلاب اسلامی» را نیز خواهیم داشت که با عنوان «لحن دیوارها» برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید