همه چیز درباره شعر

کتاب خانلری و نقد ادبی نوشته ی ایرج پارسی نژاد است که دربخشی از متن کتاب می خوانید: ایرج پارسی نژاد در این کتاب میراث گرانبهای پرویز ناتل خانلری در حوزه زبان و ادبیات فارسی و نقد ادبی ایران را شناسایی و بررسی می کند. به گفته محمدمهدی سیار، از شاعران بزرگ معاصر، برای جوانان جذاب است که بدانند در یک قرن گذشته چه اتفاقی در حوزه شعر فارسی رقم خورده و فرازوفرودهای شعر فارسی چه وضعیتی داشته است؟ مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری گفت: جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی را مرحوم امیر حسین فردی پایه گذاری کردند که دوازده دوره آن قبلا برگزار شده و در زمان کرونا این برنامه به مدت دوسال برگزار نشد. کاری هم نداشتم، در آن زمان کسی هم با ما کاری نداشت، شروع کردم به خواندن رمان. در جاهایی از این اثر از طنز استفاده میکند که خودش میگوید میخواسته جامعه مخاطبان رمان را از دایره طلبه حوزهها بیرون ببرد. محمدعلی ابطحی در رُمان «گذر خان» میخواسته با بیان پروتکلهای جامعه روحانیت پیش از انقلاب، مسیر رشد روحانیت را برای مخاطبان تشریح کند. جابز شخصیتی بود که زیاد تمایلی به بیان زندگی خصوصیاش نداشت؛ اما سرانجام زمانیکه به سرطان مبتلا شد، رضایت داد والتر ایساکسون زندگینامه او را بنویسد. This con te nt has  be᠎en c reat ed ᠎by G᠎SA Content  Ge nera to r DEMO.

این رمانها در دستهبندیهای زیاد و پیچیدهای قرار میگیرند. بعد از سال ۱۳۸۸ در دوران بحرانی قرار گرفتم. اسمش هم «اینجا کسی باور نمیکند» است؛ درباره اتفاقاتی است که برای خانواده ویژهای در سال ۱۳۸۸ پیش میآمد. نکته: دانش آموز شهید مهرداد عزیزالهی در مهرماه 1346 در شهر اصفهان در خانواده مذهبی به دنیا آمد. علاوه بر تهران مخوف، در آثار دیگر نویسندگان رمانهای اجتماعی آن دوران مانند یحیی دولتآبادی و عباس خلیلی نیز شخصیتپردازی سست و نقل داستانهای فرعیِ بیارتباط با داستان اصلی مشاهده میشود. جهان متن بهعبارتی با تجربه کردن بدن در محیط اطراف شکل میگیرد و بازآفرینی آن چیزی است که انسان از پیرامون فهمیده است. فیلم شادترین فصل، یک کمدی رمانتیک در تعطیلات که شامل طیف وسیعی از احساسات مرتبط با پذیرش خانواده، وفادار بودن به خود و تلاش برای خراب کردن کریسمس است. آدم یک هفته میتواند از زیر تکلیف در برود اما هفتههای بعد که نمیشود. فضا هم به گونهای بود که آدم علاقهمند میشد بنویسد. پلوتارک در کتاب خود به شرح زندگانی بیست و سه تن یونانی و بیست و سه تن رومی در کنار یکدیگر پرداخت و هم او بود که میان زندگینامه و تاریخ فاصله گذاشت. او در سال 370 شروع به نظم در آوردن شاهنامه کرد.

سنگ صبور نیز فاقد قالبی منسجم و هماهنگ است و ماجراهای آن با نظم و قاعده پیش نمیرود. ۶ ماه به آن کارگاه رماننویسی رفتم و آموزش رماننویسی دیدم. یکی از دوستانم این کارگاه را به من معرفی کرد. میتوانم اسم مدرس کارگاه را بپرسم؟ رمان «گذرِ خان» ابطحی را میتوان یک رمان تاریخی و سیاسی و گزارشی از مناسبات زندگی روحانیون دانست. آنقدر در خواندن رمان روان شده بودم که «صد سال تنهایی» را بدون اینکه اشتباهی در نسلها داشته باشم و نیاز باشد به صفحات قبل مراجعه کنم، جلو میرفتم. شخصیتهای داستان چندان تقدیس نشدهاند، ابطحی خوب و بد را کنار هم دیده و سعی کرده شخصیتهایی بسازد که در اطراف خودمان میبینیم. یکی از شخصیتهای داستان، فردی بود که در زمان جنگ عراق و ایران، مسئولیت امنیت منطقه را بر عهده داشت. گتسبی بزرگ فیلمی است به کارگردانی باز لورمن، محصول سال ۲۰۱۳ سینمای آمریکا و استرالیا که بر پایه رمانی با همین نام به قلم اف. فیلم در مورد پسری جوان به نام دارین است که متوجه میشود عشق زندگیاش ایزابل در حال مرگ است و تنها یک سال فرصت زندگی کردن دارد. البته کاشی کردن یک دیوار صاف، ساده و طولانی با این شکل، کار سختی نیست; ولی وقتی فضا تنگ باشد و دیوار ناهموار، اگر نگوییم کار غیر ممکن می شود، حدّاقل می توان گفت هنرمندی بسیاری طلب می کند.

وزیر ارشاد وقت که خود اهل کتاب بود، رمان را خواند و گفت درباره بحث ۸۸ هرچه که باشد، ما مجوز نمیدهیم. این رمان مجوز نگرفت. در دولت آقای روحانی، هر کاری کردم، مجوز نگرفت. کتاب اولم همانطور که گفتم، مجوز نگرفت. ساتورنین زنی که بهدنبال خانه میگردد با خانهای در منطقهای خوب در پاریس روبرو میشود که با قیمت خوبی اجاره داده میشود. پیش تراپیست میرفتم. یکی از اتفاقات خوبی که به من توصیه شد و خودم هم پذیرفتم، این بود که خودم را به فیلم و رمان ببندم. ↑ میرعابدینی، رمان فارسی چگونه پدید آمد؟ نخستین کتاب نثر فارسی که به عنوان یک اثر مستقل عرضه شد، شاهنامه ای منثور بود. در این کلاسها، من ماجرایی را نوشتم که سال ۱۳۹۰ تمام شد. ما در طی سال جشنوارههای رقابتی فراوانی با رویکردهای مختلفی داریم. پیکر او را با 360 شهید عملیات فتح المبین در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپردند. سعدی در خانقاهی که در گذشته محل زندگی او بود، به خاک سپرده شده که در ۴ کیلومتری شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا قرار دارد. شاعران خوب و قوی اما بی ادعایی که با همه عشق و علاقه شون فقط به شعر فکر میکنن و دغدغه شعر دارن.

دیدگاهتان را بنویسید