هشت نکات نجات بخش درباره شعر

معلمی که به دستور زبان فارسی علاقهمند است، اگر بهجای تشویق به خواندن درست یک شعر زیبا و ایجاد التذاذ در دانشآموزان، از آنها بخواهد که فقط ارکان و موارد دستوری آن را پیدا کنند، ارزش درس ادبیات را پایین میآورد و فقط بچهها را خسته میکند و از جذابیت تدریس میکاهد. درست آن است که طرح درس متناسب با موضوع درس باشد. تدریس بدون طرح درس در دانشآموزان دلسردی ایجاد میکند. دکتر حسین داودی: معلم باید طرح درس داشته باشد. در درس نگارش وقتی به دانشآموز بارش فکری میدهیم، شروع به حرکت میکند. معیارهای سنجش اثر براساس مبانی فکری و اصول اخلاقی منتقد است و بهترین نوع این نقد، کتاب فن شعر ارسطو یا شیوه نقادی از ساموئل کالریج و تحلیل نقد از نورتروپ فرای است که چون در این نقد، قواعدی مطرح میشود که اثر را بهسوی تعالی میبرد، به آن نقد تجویزی هم میگویند. دکتر محمدرضا سنگری: نکتهای که به آن اشاره کردید، خیلی مهم و کلیدی است. او با اشاره به آثار رسیده به جشنوارهشعر فجر گفت: حجم آثار رسیده نویدبخش یک دامنه پرشمار علاقه مندان به حوزه شعر است. Content was c reated with the ᠎help of G SA Conte nt Ge᠎ne᠎rator ᠎DE᠎MO !

دبیرجشنواره درباره محافل ادبی هم با اشاره به اطلاعرسانی در این زمینه، گفت: در این بخش تلاش کردیم تمرکز زدایی کنیم و افتتاحیه محافل را در شیراز داشتیم و در ادامه محافلی هم در استانهای دیگر برگزار شده و میشود. داوریها فشرده اما با گذاشتن زمان طولانی به سرانجام رسید، تلاش کردیم برای داوریها در کنار چهرههای پیشکسوت از چهرههای جوان نیز استفاده کنیم. رضا اسماعیلی، دبیر جشنواره شعر فجر با ارائه توضیحاتی درباره این رویداد گفت: با استفاده از تجربیات و تلاش های مدیران و داوران، از زمان اعلام فراخوان تا کنون توانستیم جشنواره را به روال مناسب برگزار کنیم. آثار شاعران، با کتاب اول در این دوره برجسته و پرتعداد و پرشمار بود.به گفته او، روز سه شنبه (11 بهمن ماه) محفل بینالملل به عنوان ششمین محفل هفدمین جشنواره فجر برگزار خواهد شد. امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در بخشهای رقابتی جشنواره و محافل ادبی و بینالملل که به شاعران فارسِزبان اختصاص دارد، باشیم. واقعیت این است که گاهی در بازار دنبال کتابی هستیم حتی پیگیری میکنیم، پول پیک هم میدهیم تا کتاب را زودتر به دست بگیریم و بخوانیم. فرصت ما تنگ تر بود اما داوران به صورت تمام وقت و با دقت نظر و وسواس غیرقابل توصیف آثار را ارزیابی کردند و حتی گاه جدل ادبی هم صورت می گرفت تا به نتیجه مطلوب برسند.

حتی میتوانیم ادعا کنیم شعر به زبان فارسی تعلق دارد و در زبان دیگری اینگونه ساختیافته و جمعپسند، نمیتوانیم پیدا کنیم. از زمان چاپ ویرایش اول کتاب تاریخچه نقد ادبی حدود 10 سال گذشته است، اگرچه در طی این سالها آراء و اندیشههای دیگری نیز وارد حوزهی نقد ادبی شدهاست. مثلاً در یک کلاس، معلمی علوم و فنون ادبی تدریس میکند و معلم دیگری در همان کلاس عهدهدار تدریس فارسی است. با توجه به تداخل آرایههای ادبی در فارسی یک و دو و سه و علوم و فنون یک و دو و سه، معلم ادبیات میگوید که جناس را باید معلم علوم و فنون بگوید و من دیگر برای تدریس جناس وقت نمیگذارم. نکته بعدی که من تجربه کردهام، این است که بعضی از معلمان ادبیات ما از موضع خود در تدریس ادبیات فارسی عقبنشینی میکنند؛ یعنی شانه خالی میکنند. در وهله اول سپردن کار به مخاطبان اصلی جشنواره که خود شاعران هستند که متوجه برگزاری جشنواره باشند و آنرا برنامه ملی خود بدانند و در مرحله بعدی مخاطبان عمومی شعر درگیر یک اتفاق مهم ادبی شوند و همه این مسائل به این نکته باز میگردد که چقدر برنامه را کلان دیدیم که همه دخیل باشند. او عضو یک گروه ازدوستانش بوده که اوقات زیادی را با هم میگذراندند، اما از همان ابتدا سوکورو با بقیه فرقهایی داشته، مثلا بهطور اتفاقی در فامیلی همهی اعضای این گروه دوستی نام رنگی مثل: آبی، قرمز، سیاه و سفید، وجود دارد بهجز سوکورو.

اولین مجموعه ی داستانی که از او به چاپ رسید ، یکی بود و یکی نبود نام داشت. یکی دیگر از ویژگی های برجسته این دوره نشستهای دانشگاهی بود که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.یکی از گلههای همیشگی دوستان درباره جشنواره شعر فجر این است که جشنواره به صورت چراغ خاموش برگزار میشود، ما تلاش کردیم با اطلاعرسانی در این زمینه این اتفاق نیفتد و فعالتر عمل کنیم. رمضانی درباره آموزش در زمینه شعر هم در جشنواره شعر فجر گفت: همانطور که در کنار جایزه جلال آل احمد دوره آموزشی «آل جلال» را داشتیم، در کنار دوره جشنواره شعر فجر دوره آموزشی «کلک خیال» را از دوازدهم تا چهاردهم بهمنماه در تهران با حضور ۱۲۰ نفر از شاعران جوان و با تدریس ۱۳ استاد شعر امروز و انقلاب برگزار خواهیم کرد. نویسنده کتاب زندگینامه شهید آرمان علی وردی می گوید ویژگی بارز اینشهید، سیر تحوّلی است که در او به وجود میآید. این موضوع برای ادبیات نمایشی نیز صادق است و آشنایی با نمایشنامههای ایرانی بدون شناخت کلی از سیر تاریخی آن ممکن نیست. تا سال ۱۳۷۰، نزدیک به ۱۶۰۰ داستان کوتاه و ۴۶ رمان و داستان بلند با موضوع جنگ در ایران منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید