هرچه در مورد کتاب های دینی به شما گفته اند، اشتباه است…و در اینجا دلیل آن است

آنها مانند دیگر مسلمانان، توحید، نبوت و معاد را اصول دین خود میدانند و افزون بر آن به دو اصل امامت و عدل اعتقاد دارند که آنها را از مذهب اهل سنت جدا میکند. چه پس از حسن و حسین امامت از برادر به برادر دیگر نرسد و جز در فرزندان و بازماندگان امامان روا نباشد و عبدالله و موسی دو برادر اسماعیل را حقی در امامت نیست. دستهای هم که به امامت او عقیده داشتند، پس از مرگش چون فرزندی نداشت، عده زیادی از آنها به موسی بن جعفر فرزند دیگر امام صادق کلیک گرویدند. این گروه، پیرو تمامی امامان هستند .امامیه یا اثنی عشریه، پس از هفت امام (علی، حسن، حسین، سجاد، باقر و کاظم) امام هشتم را امام علی بن موسی (رضا)، امام نهم را امام محمد بن علی (جواد)، امام دهم را امام علی بن محمد (هادی)، امام یازدهم را امام حسن بن علی (عسکری) و امام دوازدهم را محمد بن حسن(مهدی موعود) میدانند و باور دارند که فرزند امام محمد بن حسن (مهدی) موعود است که در سن ۵ سالگی به امامت رسیده و بهدلیل جلوگیری از به شهادت رسیدن ایشان و مصلحت، خداوند ایشان را از نظرها غیب کرده و این غیبت ۶۹ سال طول کشید و پس از آن به جهان دنیوی برگشت و پس از چند روز دوباره به غیبت رفتند که این غیبت تا حال به طول انجامیده و در زمانی به خواست خداوند ظهور میکند و ظالمان را از بین میبرد و حکومتی الهی با عدل و داد برپا میکند. This  po᠎st has be᠎en creat​ed by GSA Conte᠎nt᠎ Gen erator  DEMO.

کتاب های دینی

مادر اسماعیل و برادرش عبدالله، دختر حسین بن حسن بن علی بن ابیطالب بود و فاطمه نام داشت. ابوالخطاب به الوهیت امام علی قائل بود و امام صادق را نیز خدا میدانست. زندگانی عبدالله، پس از امام صادق در حدود هفتاد روز بودهاست و قبر او در بسطام، در کنار قبر علی بن عیسی بسطامی است. عدهای از شیعیان زید بن علی را امام پس از حسین بن علی میدانند. کسی که ایمان خود به یهودیت را از دست میدهد، همواره میتواند به این آیین بازگردد؛ و در این حالت هیچ احتیاج به مراسمی رسمی یا خاص نیست. دبیر شورای عالی حوزههای علمیه اعتماد میان مردم و دولت را بالاترین سرمایه عنوان کرد و افزود: باید در عرصههای مختلف، در جامعه اعتماد سازی صورت پذیرد و دولت در تمامی امور با مردم تعامل مناسب داشته باشد و به وعدههای خود با مردم پایبند باشد؛ چراکه هیچ سرمایهای بالاتر از اعتماد بین مردم و دولت نیست. ماه رمضان، ماهی که قرآن در آن نازل گردید تا راهنمای مردم و دلایل هدایت و شناخت حق و باطل باشد.

کتاب های فلسفه و عرفان

شاه اسماعیل یک دهه بعد تقریباً همه ایران را زیر کنترل خود داشت، جایی که اکثریت مردم آن سنی بودند. قوانین داخلی ایران دارای ذاتی تبعیض آمیز علیه گروههای اقلیت است. نام این کتاب از زیارت وارث منصوب به امام حسین (ع)، اقتباس شده است. «علیالله سلیمی» در این مراسم با بیان اینکه رونمایی از کتاب جنبه جشن تولد برای کتاب را داراست، گفت:کتاب پیامبر مهربانی که آقای خرامان نوشته یک مجموعه سه جلدی است . زیدیان امام را معصوم نمیدانند، وجود چند امام در یک زمان را منتفی ندانسته و حتی برخی از امامانشان ممکن است خود زیدی نباشند. شاخه مالکی از مذاهب فقهی و پیرو ابوعبدالله مالک بن انس از ائمه چهارگانه سنت و جماعت است. چون به وی (عامل کوفه) آگهی دادند که این اسماعیلیان همهٔ کارهای حرام را روا داشته و مردمان را پیغمبری ابوالخطاب میخوانند، روزی هفتاد تن از ایشان در مسجد کوفه گرد آمده بودند. همچنان که به سوی او میدوید، دامن جامه اش پای گیر او شد و خاک از چهره اش بزودود و گفت: از پدرم شنیدم که میگفت اگر تو را فرزندی باشد که مرا ماند، نام من بر وی گذار، زیرا او به مانند من و پیغمبر است و بر سنت او باشد.  This article w᠎as done with G SA C᠎on​tent Gen᠎er᠎at or Dem᠎oversi​on​.

وی در سالهای ۹۰ تا ۹۵ هجری قمری در مدینه متولد شدهاست. شهرام اقبالزاده – مترجم و منتقد ادبی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان – نیز اظهار میکند: آنچه به عنوان ادبیات دینی، چه شعر و چه داستان، در این سالها نوشته شده، از استثناها که بگذریم، بیش از ۹۰ درصدشان، هم به معنویت و اخلاق صدمه زده هم به ادبیات. نویسنده در این کتاب پنج فیلسوف را انتخاب کرده و با توجه به فلسفه آنها به ما میگوید که در مقابله با یاس و کمبود و همچنین عدم محبوبیت چه کارهایی را باید انجام دهیم. نخستین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در روزهای چهارم تا دهم دی سال ۱۳۷۲ با پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برگزار شد. تغییر مذهب ایرانیان از تسنن به تشیع در طی سدههای شانزدهم تا هجدهم میلادی در زمان حکمرانی سلسله صفویه بهطور گسترده وقوع پیوست و ایران را به مرکز تشیع در جهان تبدیل کرد. Th is article has been cre​ated by G​SA C onte nt G en᠎erator D emov​ersion!

دیدگاهتان را بنویسید