نکاتی در مورد نحوه رسیدگی به هر شعر مشکل با سهولت استفاده این نکات

رخت بستن خلاقیت و نوآوری در ادبیات فارسی (احتمالاً از قرن نهم هجری تا آن دوران) زبانِ نوشتار را به یک پوستهٔ بلاغی خشک و مختص به اشراف و تحصیلکردگان تبدیل کرده بود و عامهٔ مردم از آن هراس داشتند. برخی کتابها فقط در بازۀ زمانی کوتاهی و در داخل مرزهای کشور محل تولدش خوانده میشوند، اما برخی دیگر مرزهای زمان و مکان را در مینوردند و دیگر کشورها نیز سفر میکنند و قلب مردم آنها را نیز تسخیر میکنند. اگر امکان بازدید از مکان های واقعی را ندارید ، سعی کنید به محل های شبیه آن سر بزنید. شاید بتوان علت ترجمههای متعددش را به قدمت کتاب نسبت داد، که حدود 300 سال زودتر از بیشتر کتابهای موجود در این فهرست منتشر شده است، اما شوروشوق برای خواندن این رمان اندکی پس از انتشارش آغاز شد. این داستان در ظاهر ساده است، اما مملو از مسائل پیچیدۀ ریاضی و بازی با کلمات است و خواننده را مدتها پس از پایان همذاتپنداری با آلیس 8 ساله، همچنان مسحور میکند.

ترجمههای متعددی از هری اپاتر در بازار موجود است، اما ویدا اسلامیه، با ترجمهای روان از مجموعه هری پاتر، از همان ابتدا، در بین هواداران ایرانی محبوبتر شد. پیپی جوراببلند را مترجمان متعددی به فارسی برگرداندهاند که از برجستهترین آنها میتوان به گلی امامی اشاره کرد. ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب را مترجمان متعددی به فارسی برگرداندهاند که از برجستهترین آنها میتوان به حسن هنرمندی و زویا پیرزاد اشاره کرد. هری پاتر جدیدترین کتاب موجود در این فهرست است، اما به زبانهای متعددی ترجمه شده است و احتمالاً این عدد کماکان افزایش خواهد یافت. بیشترِ مردم انیمیشن پینوکیو را، به تهیهکنندگی والت دیزنی، دیدهاند و کمتر کسی کتابش را، که فیلم بر اساس آن ساخته شده است، مطالعه کرده است. اگر بگوییم مَتلهای هانس کریستین اندرسن بر فرهنگ جهانی بسیار تأثیر گذاشته است، اغراق نکردهایم، چرا که داستانهای او به شدت فراگیر شدهاند. مولوی دو اثر برجسته از خود برجای گذاشته اس: یک مثنوی است که به مثنوی معنوی معروف است و دیگر غزلیات و رباعیات و ترجیع بند وی است که نام دیوان شمس بر آن نهاد. در یکی از روزهای آخر سال ۵۸ با انفجار بمبی در منزل آقای مزاری(سید حسن) در کوچه یخدان شهر مزارشریف، طلبه جوان و فداکار به نام شهید صادقی که در حال ساختن بمب یاد شده بود، به شهادت رسید، که پس از آن، استاد مصباح را اطلاعات (خاد) دولتی شناسایی کرده، شب هنگام منزل ایشان را محاصره کردند که الحمدالله با موفقیت از حصار نیروهای رژیم بیرون شد.

مطالعهی اثر افزون بر جذابیتِ ماجراهای این گروه چهارنفره برای آشنایی با فرانسهی زمان لویی سیزدهم و لویی چهاردهم مناسب است. شبیهخوانی، یا چنان که عوام آن را مینامند، «تعزیه» نمایشی است که به همت ایرانیان شیعهمذهب بر محور واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع)، پیشوای سوم شیعیان، شکل گرفت. در بخش کهن خواهیم دید که تجربۀ جنگ به شکلگیری بُعد دیگری در مضمون شهادت میانجامد که توجه به «شهادت در میدان جنگ» است و در بخش معاصر تجربۀ جنگ به شکلگیری «شعر خانوادۀ شهدا» میانجامد. داستان در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق میافتد. ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب، از زمان انتشارش در سال 1865، خوانندگان پیر و جوان را مجذوب خود کرده است. ماجراهای پینوکیو از همان زمان انتشارش، در سال 1883، در سراسر جهان مورد اقبال خوانندگان قرار گرفته است. ماجراهای تنتن مجموعه کمیکی فرانسوی- بلژیکی است که بین سالهای 1929 تا 1976 منتشر میشد و این مجموعه ماجراهای تنتن خبرنگار و سگش را، به نام میلو، به تصویر میکشد.  Post w as gen erated wi th GSA Content Generator DE​MO᠎!

ای.بی.وایت در این رمان از نجات شخصیتی به نام «ویلبر خوکه» توسط نبوغ عنکبوتی مهربان میگوید. به این کتاب، عنوان خالق «رمان مدرن» را میدهند و خواندنش برای افرادی که به ادبیات علاقهمند هستند، فارغ از زبان مادریشان، ضروری است. اخیراً این کتاب به هشتادمین زبان یعنی زبان اسکاتلندی ترجمه شد و احتمالاً این عدد کماکان افزایش خواهد یافت. گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این نشست با حضور علی رمضانی مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و رضا اسماعیلی دبیر علمی هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه در سرای کتاب برگزار شد. یکی از مشهورترین کتابها در این زمینه، بامداد خمار اثر فتانه حاجسیدجوادی است که نخستین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر شد و با توجه به محبوبیتی که بهدستآورد، بارها تجدید چاپ شد. هریاتر قصه پسر جادوگری است که همراه دوستانش با شر مبارزه میکند؛ قصهای که در چند دهه اخیر برای خوانندگان جوان بسیاری تعریف شده است. این مجموعه بیشتر در کشورهای اروپای مرکزی شناخته شده است که اغلب مخاطب اصلی طنز موجود در کمیکها هستند اما برای خوانندگان سراسر جهان نیز ترجمه شده است. آیا این آثار به فارسی نیز ترجمه شدهاند؟ این رمان یکی از بهترین رمان های جهان به حساب میآید.

دیدگاهتان را بنویسید