نمای خشک برای شرکت: اصول برای شکستگی ساخته شده اند.

کسانی که مجری نمای خشک می باشند این نوع نما را بیشتر برای ساختمان هایی که باید مقاومت بسیاری در برابر آتش سوزی و امواج داشته باشند پیشنهاد می دهند. مجری پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در البرز باید کامل باید و تمام مسعولیت کار خود را مصالح نمای خشک بپذیرد. در صورتی که رساله با موضوعی خاصی را داشتید میتوانید با مجموعه های بالا تعویض نمایید. در این راستا، سنگهای طبیعی یکی از بهترین راهحلهای زیستمحیطی هستند که مزایای بسیاری برای استفاده بهعنوان نمای ساختمانها دارند. •تراش سنگ برای این سنگ کاری به شکل بلوکه کامل بوده، نمای سنگ دارای برجستگی هایی می باشد که اصطلاحاً ”بارسنگ“ گفته می شود. پیچ را در سوراخ قرار داده و میخ را با زاویه ای در آن قرار می دهند که با شکاف ایجاد شده در سنگ مطابقت داشته باشد. ملات این سنگ کاری ماسه و سیمان بوده و به شکل غوطه ای، اطراف قطعات سنگ را پر می سازد. •رج حفاظتی روی عایق ایزوگام می تواند با ملات ماسه و سیمان یا ملات گچ اجرا شود. •در مواردی با توجه به اینکه عایق کاری دیوار سنگی خالی از اشکال نمی باشد و یا مقدار سنگ مناسب به میزان کافی نمی باشد در پشت دیوارهای سنگی کمتر از 50 سانتیمتر مبادرت به دیوار سازی آجری در عرض 20 سانتیمتر می شود.

نحوه نصب نمای خشک

با توجه به اینکه ایجاد تزئینات بیرونی در ساختمان سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است، سنگهای نما در رنگها، جنسها و طرحهای مختلفی عرضه میشوند. •در این دیوار سازی باید ابعاد سنگ و آجر کاری طوری محاسبه شود که بعد از هر چند رج، رج آجری در عمق سنگ نشست کند. مسلماً پیوند و قفل و بست بین رج های دیوار و لغاز باید به درستی انجام شود. •دیوار سنگی به طول و عرض مشخص و با رعایت بند انبساط قائم از سنگ های مقاوم و با اصول استفاده از سنگ های ریشه ای و عمقی با رعایت قفل و بست با ملات مرغوب ماسه و سیمان چیده می شود. •در دیوارهای سنگی قواره، عرض دیوار باربر حدود 50 تا 55 سانتیمتر و دیوار غیر باربر حدود 45 سانتیمتر بوده و سنگ کاری با رعایت اصطلاحاً قفل و بست کامل می باشد. در این سنگ کاری، طول سنگ نباید از 20 سانتیمتر کمتر باشد و عرض این دیوار سنگی برای باربری 50 تا 55 سانتیمتر و برای غیر باربری حدود 45 سانتیمتر می باشد.

•عمق قطعات سنگ انتخاب شده نباید از25 سانتیمتر برای این دیوارسازی کمتر باشد. یک پیمانکار خوب می داند که انتخاب مصالح مقاوم به تنهایی برای داشتن یک نمای باکیفیت کافی نمی باشد، و باید به صورت اصولی اجرا و نصب شوند. •در مواردی مانند کناره های جاده های کوهستانی که ریزش کوه وجود دارد یا کناره های جاده که تپه های خاکی مرتفع می باشد، برای نگه داری دامنه کوه و تپه، دیوارهای سنگی به شکل خشکه چینی و به اصطلاح ”گابیون سازی“ اجرا می شود. •سطح سنگ کاری پس از 5/1 متر تخت شده و مجدداً رج چینی تکرار می شود. پس از خود گیری کامل چسب مجدداً سنگ ساب داده می شود تا اصطلاحاً یکدست شود. بروز حوادث طبیعی: در ساختمان های مرتفع و یا کنار خیابان، اگر طوفان یا وزش باد شدید صورت گیرد در نتیجه احتمال سست شدن سنگ از نما به وجود خواهد آمد و سنگ از محل جایگاه خود در نما شل شده و به پایین ارتفاع پرتاب خواهد شد که با این پرتاب فاجعه ای جبران ناپذیر به وقوع می پیوندد. •عرض دیوارها با ارتفاع زیاد تا 100 سانتیمتر هم می رسد ولی دیوار باربر در ساختمانها حدود 55 سانتیمتر می باشد. •این دیوار سنگی از سنگ های ”سر تراش“ کامل در حالت مسطح مسطح و گونیا ساخته می شود.  Th​is was gener at ed by G᠎SA C​on᠎tent ᠎Generato​r DEMO!

•اگر دیوار سنگی مرتفع باشد، برای ایستایی آن از لغازدهی به شکل سر پایه در دیوار طویل سنگی نیز استفاده می شود. هرچه قدر قیمت مواد اولیه بیشتر باشد، هزینه تمام شده و نهایی قیمت اجرای نمای سرامیک خشک نیز بیشتر خواهد شد. این سنگ معمولاََ با سنگ گرانیت اشتباه گرفته میشود اما مقاومت سنگ کوارتزیت از گرانیت بیشتر است. منعطف و سبکی را داراست.فایبرسمنت برد با الیاف گیاهی است که هم اکنون با مزایای قابل توجه همچون : مقاومت فایبرسمنت در رطوبت. معمولاً در هر متر مربع، بین3 تا 4 قطعه از سنگ های کاملاً عمقی و ریشه ای که طولآنها 4/3 از عرض دیوار را پوشش دهد استفاده می شود. ابتداییترین و حتی از لحاظ قدمت اولین نقشی که نما در ساختمان دارد حفاظت از عوامل جوی و اقلیمی می باشد. بدین شکل بلوکه هایی عریض و طویل با ارتفاعی قابل توجه از سنگ درون توری و با مهاری کامل به نام ”گابیون سازی“ بوجود می آید. برای مثال ممکن است رطوبت ناشی از بارش باران به درون نما نفوذ کند و باعث تخریب آن شود. •معمولاً در محل کار، توری پهن شده و سنگ های قطور و گاهی قواره شده درون آن چیده می شود، سپس در ارتفاع مشخص از قطعات سنگ، توری روی یکدیگر برگردانده شده و با سیم آرماتوربندی قطعات قرار گرفته روی یکدیگر کاملاً سفت می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید