نحوه انتخاب شعر

در این کتاب به نقد عملی نیز توجه شده است و آثاری از ادبیات فارسی بر اساس رویکردی نظری در نقد ادبی مورد نقد قرار گرفتهاند. تأسیس دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب در سال 1391 از دیگر اقدامات انجام شده در گروه می باشد. درعوض «شاعران مشکلگوی موج نو» از شعر و منش بیانی هوشنگ ایرانی تأثیر بیشتری گرفتند و زمینههای حماسی را در لحن ایشان میتوان جستوجو کرد و این گروه با یدالله رؤیایی که برای روشنشدن شخصیت شعر موج نو و تفاوت آن با نثر به صدور مانیفست اعتقاد دارد، موافق هستند. او عضو یک گروه ازدوستانش بوده که اوقات زیادی را با هم میگذراندند، اما از همان ابتدا سوکورو با بقیه فرقهایی داشته، مثلا بهطور اتفاقی در فامیلی همهی اعضای این گروه دوستی نام رنگی مثل: آبی، قرمز، سیاه و سفید، وجود دارد بهجز سوکورو. یک روز در نمایشگاه نقاشی زنی به نام ماریا را میبیند که از ابتدا متوجه تفاوت او با سایرین میشود، اما این دیدار آغاز اتقاق ناگواری میشود که خوان پابلو در سطر اول کتاب به آن اعتراف میکند، او که بعد از مدتی متوجه نقاط تاریک شخصیت ماریا میشود، او را به قتل میرساند.

This article was written wi​th G᠎SA Conte​nt G᠎en erat​or DEMO.

کتاب دربارهی شخصیتی به نام خوان پابلو نقاش است که سعی میکند زیاد در مجامع شرکت نکند زیرا که مدام در ذهنش منتقد به رفتار و خصوصیات بد آدمهاست و آنها را سراسر با همین خصایص میبیند. او در آن روستا به مهمانی دعوت میشود که لوته را میبیند و عاشق و دلبستهی او میشود اما لوته نامزدی دارد و راه رسیدن به این عشق برای ورتر جوان مشکل میشود. ورتر نقاش پس از گذراندن روزهای سخت تصمیم میگیرد به روستایی برود تا در آنجا از طبیعت نقاشی کند. هنگامی که گوته در سال 1808 با ناپلئون ملاقات کرد، علیرغم تمام نوشتههای بعدی گوته، گفتگو پیرامون ورتر چرخید. ایوان ایوانوویچ قدبلند، لاغر و خوشصحبت، در حالی که ایوان نیکیفورویچ کوتاه قد، چاق و تند مزاج است و با تمام تفاوتها از هم تفکیکناپذیرند و گویی مکمل یکدیگر هستند. این آغاز داستان کتاب ریش آبی است که امیلی نوتومب نویسندهی بلژیکی با ظرافت تمام به رشتهی تحریر درآورده. ماتیا تصمیم میگیرد حداکثر استفاده را از این اتفاق ببرد؛ فرار میکند تا با پولی که از قمار به دست آورده، زندگی جدیدی را آغاز کرده و همین برای او کافی است تا آخر عمرش با نام جعلی «آدریانو» راحت زندگی کند. سوکورو تازاکی جوانیست که بهتازگی رابطهای با دختری به نام سارا را آغازکرده و در آغاز این رابطه سارا از او میخواهد مشکلی که در سالهای پیش برایش رخ داده را حل کند.

سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش، عنوان یکی از کتابهای پرفروش هوراکی موراکامی است. مثلاً فرض کنید که شنیدم از همین کتاب شهید خوشلفظ، یکی از شعرای متعهّد کشور ما ده غزل درست کرده؛ خیلی خب اگر شعرای متعهّد وارد بشوند، دهها دیوان از این کتابهای دفاع مقدّس ممکن است شعر درست کنند؛ شعر هنر بزرگی است، همین طور فیلم، همین طور سینما، آثار سینمایی و مانند اینها. کتاب رمان ستاره بخش جدیدترین و با اهمیتترین اثر جوجو مویز ، یکی از قشنگترین روایتهای نوشته شده در مورد بانوان است که عشق، دوستی و خودآگاهی را در جامعهای عقب مانده شرح میدهد. در دنیا شاید بخشی از بهترین آثار سینمایی دنیا اقتباس از نوشتهها و متنهای فاخر است؛ از رمانهای فاخر و نوشتههای فاخری که قبل از آنها نوشته شده. در طول کتاب متوجه میشویم برچسبهایی که خوان پابلو بهصورت مداوم به آدمها میزند شاید برآمده از وجود خود او باشد و بوم شخصیتی هیچکس نمیتواند سراسر سفید و بی هیچ لکهای بماند. دو ایوان که همسایه و از دوستان قدیمی هستند هر یک تقریباً متضاد دیگری است. در روایت دیگری که از رشید یاسمی در هنگام دیدار از کتابخانه سلطنتی در سال ۱۳۰۴ در دست است او به وجود تعداد زیادی از نسخههای خطی رمانهای ترجمهشدهای اشاره میکند که در آن سال (۱۳۴۳ قمری/ ۱۳۰۴خورشیدی) در کتابخانه سلطنتی وجود داشته است.

کتاب با شرح دادن مسائل سیاسی، توصیفات طنزگونه و انتقادی با اثر دیگری از همین نویسنده، مرشد و مارگاریتا نیز پیوندهایی دارد. و همچنین استفاده از تعبیرات رایج قدما که نویسنده و شاعر را از خلاقیت و ارائه ی احساس و اندیشه ی تازه باز می دارد. ساتورنین زنی که بهدنبال خانه میگردد با خانهای در منطقهای خوب در پاریس روبرو میشود که با قیمت خوبی اجاره داده میشود. ساتورنین زنی مستقل با ذهنی تحلیلگر که بیخبر از شایعههایی مبنی بر اینکه زنان قبلی که وارد این خانه شدهاند به قتل رسیدهاند همخانهی دنالمیرو میشود. دنالمیریو نجیبزادهای ثروتمند اسپانیای که قصری در پاریس دارد هر چند وقت بک بار آگهی برای اجارهی یکی از اتاقهای قصرش در رونامه چاپ میکند و شرط او تنها این است که همخانهاش خانم باشد. یا هر یک ازدوستان باخصلت یا ویژگی شناخته میشوند اما سوکورو تنها قطارها را دوست دارد… این مشکل از روزهای نوجوانی سوکورو نشآت میگیرد. داستان دربارهی سگ ولگردی به نام شاریک است که توسط یک جراح پیدا می شود و تحت عمل جراحی گسترده برای مقاصد تجربی قرار میگیرد تا به شخصی متعهد به آرمانهای شوروی جدید یعنی بهدور از فساد گذشته و دغدغه­های خردهبورژوازی، تبدیل شود. یک گونهی ادبی در قبال سایر ادبیّات نیست؛ یعنی این جور نیست که ما ادبیّات حماسی داریم، عشقی داریم، اجتماعی داریم، پلیسی داریم، یکی هم حالا مثلاً دفاع مقدّس؛ نه، دفاع مقدّس یک سرچشمه است، انواع و اقسام ادبیّات را میشود از آن انتزاع کرد و استفاده کرد و از آن میجوشد؛ مثل یک چشمهی جوشنده است که انواع و اقسام ادبیّات را میشود خلق کرد در آن؛ میشود متنهای عالی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عشقی، خانوادگی را از روی ادبیّات دفاع مقدّس و آنچه برای دفاع مقدّس تولید میشود ایجاد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید