مهم عناصر شعر

اگرچه نگارش افسانهها و حکایتها به شعر و نثر در ادبیات ایران سابقهای دیرینه دارد، اما رماننویسی به شیوهٔ متداول در غرب، عملاً از دوران مشروطه شروع شد. درواقع تاثیرِ زبان عربی و کتاب آسمانی مسلمانان یعنی «قرآن» که از کلامی مسجع بهره میبُرد، باعث اقتباس شعر فارسی و اضافه کردن وزن عروضی به آن شد. ادبیات معمولاً یک ساختار روایی دارد؛ یعنی با داستان و تمثیل و مَثل سر و کار دارد و به همین سبب، جذاب و رباینده است. همان مفاهیم معمولی و عادی را شاعر و نویسنده ما با بافت و ساختی نو عرضه میکند و همین، زمینهساز شگفتی میشود و وقتی شگفتی ایجاد شد، جذابیت هم در پی آن است؛ یعنی اصولاً شگفتی، شیفتگی و شکفتگی در پی دارد. پاسخ این است که ذات ادبیات رباینده است و کشش دارد. فیلم اقتباسی دیگر در این دوره جشنواره را کارگردانی ساخته بود که خود از ادبیات وارد سینما شده بود، نرگس آبیار با اقتباس یکی از خاطرات کتاب «تفحص» حمید داوودآبادی، فیلم «شیار 143» را به جشنواره برد و توانست یکی از ماندگارترین فیلم های دفاع مقدس دوره های اخیر جشنواره را در تاریخ فیلم فجر ثبت کند.

This w as gen᠎er at᠎ed by G᠎SA C᠎on tent G᠎en erator D᠎emover si on᠎.

رمان مدرن فارسی علیرغم آنکه فرمی مشابه آثار مدرن غرب دارد، نگاه سنتی خود را به موضوعات حفظ میکند. این رمان روایت زندگی سه دختر است که نامهای آنها شبانه، روجا و لیلا است. در یازدهمین دوره جشنواره که در سال 1371 برگزار شد، مهرجویی دوباره با یک فیلم اقتباسی شرکت کرد، این بار با اقتباسی از نمایشنامه «خانه عروسک» اثر هنریک ایبسن شاعر و نمایشنامه نویس بنام نروژی. در سال ۱۹۸۱ زمانی که پدربزرگش در بستر بیماری بود ایزابل نگاشتن نامهای به وی را آغاز کرد که دستمایه رمان بزرگ «خانه ارواح» شد. ناتور دشت فقط یک رمان نیست بلکه اثری کالت است که دوستداران کتاب را به هم پیوند میدهد. نقد، توصیف و تفسیر است و نباید از مورد انتقاد قرارگرفتن هراسی به دل راه داد و تا نقد واقعی، ارزیابی منطقی، نگاه سازنده و درستی نباشد، هیچ اثری پیشرفت نمیکند. شاید به جرأت بتوان گفت که این کتابِ فشرده، دقیق و روشن، مهمترین و کارآمدترین اثری است که در زمینهی تاریخ نقد ادبی در سنت فلسفه و نظریهی اجتماعی مارکسیستی از سدهی نوزدهم به این سو پدید آمده است.

 Th is has  been c re᠎at ed  by GSA  Content G​ener ator Dem oversi᠎on​.

آن ها نمی توانند شخصیت هایی خوب در کتاب ها باشند.» «آلنده» زمانی را به خاطر می آورد که پدرخوانده اش از این نویسنده پرسید چرا او در رمان هایش حضور ندارد. ایزابل رمان «پائولا» را در سال ۱۹۹۱ به صورت نامهای خطاب به دخترش نوشتهاست. در همین دوره، محمدرضا اعلامی فیلم «نقطه ضعف» را براساس کتاب «اشتباه» اثر آنتونیس ساماراکس، رمان نویس مشهور یونانی ارائه داده بود که بهترین فیلم او در دوران فیلمسازی اش محسوب می شود. کسی که نزدیک ۵۷ میلیون نسخه از ۱۹ جلد کتابش به فروش رفته، آثارش به ۳۵ زبان ترجمه شده و دو فیلم اقتباسی از آنها تهیه شدهاست. آنها با مشاهده حاکمیت قانون، پیشرفتهای صنعتی و دیوانسالاری دولتها، به انتقاد از وضعیت موجود ایرانِ زمان خود پرداختند و بر خلاف ادیبان قبل از خود، نثر را از قالب دشوار و کهنهاش خارج کردند تا به جای اشراف، مردم عادی را مخاطب قرار دهند؛ مردمی از طبقهٔ متوسط که میخواهند دربارهٔ زندگی و روزگار خود بخوانند. ایزابل آلنده زندگی ادبی خود را با ترجمه مقالاتی برای یک مجله طرفدار حقوق زنان آغاز نمود.

برای نمونه در درازای رنسانس، ادبیات قرون وسطی «تاریک» و «تاریکاندیش» و «بربر» دانسته میشد. به دلیل همهی آنچه ایتالیا از زمان امپراتوری روم تا دوران قرون وسطی و حتی جنگ جهانی دوم از سر گذرانده است، ادبیات این کشور به قدرت عجیبی برای بیان داستانهای عمیق و درگیرکننده دست یافته است. یکی از آثار جالب توجه پاینده «گشودن رمان» نام دارد که توسط انتشارات مروارید منتشر شده است، این کتاب جایزه ادبی جلال آلاحمد در بخش نقد ادبی را به خود اختصاص داده است. در روز دوشنبه 14 بهمن ماه 1398، نشستی با عنوان راهکارهای جذابیت افزایی به تدریس ادبیات در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی کتابهای درسی برگزار شد که دکتر محمدرضا سنگری، سردبیر، دکتر حسین داودی عضو شورای نویسندگان مجله، بهیاد صدیقپور و صمد نعمانی، دبیران با سابقه زبان و ادبیات فارسی و جواهر مؤذنی مدیر داخلی مجله درآن حضور داشتند. با ازدواج دوباره مادرش با یک دیپلمات دیگر، خانواده به ناچار به بولیوی و سپس بیروت منتقل شد. ایزابل در بولیوی در مدرسه خصوصی آمریکاییها و در بیروت در یک مدرسه انگلیسی به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۵۸ به شیلی بازگشت.

دیدگاهتان را بنویسید