محبوب ترین شعر

عبدالعلی دستغیب، پژوهشگر زبان فارسی، این آثار را دارای جنبههای هنری تازهای، بهخصوص در نثر، تصویرسازی و روایت داستانی میداند و آنها را از این حیث دارای اهمیت برجستهای در ادبیات مدرن فارسی میشمارد. بر اساس این خبر، انجمن علمی «نقد ادبی ایران» در سال ۱۳۸۷ به ابتکار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری جمعی از استادان دانشگاههای سراسر ایران تأسیس شد. هستی ما ایرانیها را زبانمان مشخص میکند و ترویج زبان فارسی ترویج هستی ماست. ما را بر سر زمان، نحوه و زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیدایش چنین شعرهایی بحث نیست و بیشتر برآنیم که این گونه شعر را بشناسیم و البته در حدّ نیاز، به مقتضیات آن اشاره کنیم. در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای همقافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. برای انجام نقد ادبی، اظهار کرد: هر رویکرد، نقاط ضعف و قوت خود را دارد، برای مثال رویکرد سنتی به جنبههای روانشناختی و لایههای زیرین معنایی نمیپردازد، یا نقد روانشناختی برای مخاطب عام قابل درک و دریافت نیست، بنابراین رویکرد تلفیقی بهترین شیوه نقد است که در ایران نیز همین شیوه نقد مرسوم و رایج است.

​C​on᠎tent has ᠎been generat ed with t᠎he help of G SA  C᠎on​tent Gener at᠎or Dem​oversion!

اشعار این کتاب با تشبیهات بدیع و سادهای که دارد، در نوع خود بینظیر است. شعر، پدیده ای است که با همه افراد جامعه بشری سر و کار دارد و هر یک از این افراد، بنا بر سطح فهم خود و انتظاری که از شعر دارد، میتواند تعریفی برای آن داشته باشد. در همین اوان از شیراز به بغداد رفت و در آنجا در نظامیه بغداد که خاص فرقه شافعی بود به تحصیل علوم دینی و ادبی پرداخت و پس از اتمام تحصلات خود در نظامیه عده ای از مشایر تصوف ابن جوزی و شهاب الدین سهروردی را نیز ملاقات کرده و از آنان کسب فیض نمود و سپس به سیاحت ممتد خویش پرداخت. در این ویدئو چکیده ای از مطالب زیر را مورد بررسی قرار می دهیم. بهگفته علیپور، مجموعه شعر «که در نتوانستن برابریم دیگر» را نشر چشمه منتشر کرده است. البته خود هانتکه هم علاوه برنوشتن، دستی در سینما داشته و فیلمهایی مثل همین زن چپدست را که قرار است موضوع اصلی این نوشته باشد، کارگردانی کرده است. خودم را مینویسم و نفسام افاعیل شعر من است.

اما به دلایل مختلف کتاب مقبول طبع سلطان غزنه واقع نشد و فردوسی ناکام و رنجیده خاطر سالهای آخر عمر را در تنگدستی و ضعف و بیماری گذراند. وی معتقد است که سیر تحول در رمان متوقف نشد و رمانهای امروزی با رمانهای دهههای قبل، تفاوتهای چشمگیری دارند، در حالی که این تفاوت در داستان کوتاه مشاهده نمیشود. این تعریف البته یک تعریف شخصی از سوی نگارنده است و عُرفیتی ندارد. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از زیبایی ویژه موسیقی شعر کهن هم خبری نیست. موسیقی کناری نیز همواره وجود دارد و تابع نظم خاصی است. خانه ادریسیها، اثر غزاله علیزاده، روایتی است از دوران جنگهای ایران و روسیه در دوران قاجار. رمان ” من پیش از تو ” اثر ” جوجو مویز ” و با ترجمه “شیدا رضایی” یکی از پرفروشترین کتاب های سال 95 در ایران و نیویورک تایمز است. با وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷، ولع کتابخوانی در ایران شدت گرفت و جمعیت کتابخوان به لحاظ کمی و کیفی گسترش یافت. با روی کار آمدن سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ به عنوان رئیسجمهور، فشار ممیزی و سانسور برای مدت کوتاهی کاهش یافت و کتابهای زیادی مجوز انتشار گرفتند. آنان که با غزل حافظ و سعدی و مثنوی فردوسی و نظامی و امثال اینها عادت داشتند، ناگهان چنین شعرهایی پیش روی خویش می دیدند: قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران، بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.

خانهای روی برکه یک فیلم رمانتیک به کارگردانی آلخاندرو اگرستی و با بازیگری کیانو ریوز و ساندرا بولاک است. نایتمر ابی هم رمانی هجوآمیز و رمانتیک است که معمولا جای خود را در میان بهترین رمان های جهان باز میکند. الان هم وقتی شیرازیها حرف میزنند همین طور میگویند، یعنی از لهجه شیرازی که لهجه محلی است استفاده کرده و آن را در قافیه بکار برده است، استفاده از اصطلاحات روزمره معمولی و از این قبیل چیزها بسیار است که اگر بخواهم باز هم در این زمینه حرف بزنم نیز بحث بسیار است. انتشارات سروش آن را در ۴۰ صفحه منتشر کرده است. به گفته محمدمهدی سیار، از شاعران بزرگ معاصر، برای جوانان جذاب است که بدانند در یک قرن گذشته چه اتفاقی در حوزه شعر فارسی رقم خورده و فرازوفرودهای شعر فارسی چه وضعیتی داشته است؟ ولی ما در عین حال، نیازمند شناخت شعر هستیم و این ایجاب میکند که بدانیم برای ارزیابیهایمان به سراغ کدام دسته از آثار ادبی برویم و آنها را با چه معیاری بسنجیم. معرفی نظریههای ادبی و زمینههای پارادایمی و گفتمانی شکلگیری آنها و جایگاهشان در شبکۀ نظریهها (فرا نظریه).

دیدگاهتان را بنویسید