قانون دو دقیقه برای ادبیات

در این بخش به معرفی و نمایش کتاب های مربوط به نقد و نظریه ادبی که از فنون بااهمیت، جدید و مدرن ادبیات هستند و برای ادامه ی حیات و پویایی ادبیات بسیار ضروری هستند، می پردازیم. تشکیل دقیق جلسات سمینار دانشجویان، تشکیل منظم و هفتگی جلسات شورای تخصصی گروه، مراقبت استادان از روند تحصیلی و ارایة مشاوره های به هنگام و کمک به نوجویی و نوآوری در تحقیقات از جمله اقدامات گروه بوده است. نقدادبی: نقد ادبی دانشی برای بررسی ویژگیها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیده ی آثار ادبی و نیز روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنها است. در این میان، رویکرد فیلسوفان، زبانشناسان، روانشناسان، و ادیبان بسیار همبسته و مکمل یکدیگرند و همگی از دو بُعد مهم به استعاره توجه میکنند؛ یکی، از بُعد زبانی و معناشناختی آن و دیگر از بُعد روانی و اندیشگانی. دیگر جریانهای نقد ادبی اواسط ـ تا اواخر قرن نوزده عبارتند از: رئالیسم (که در آن احتمالات و پرداختن به جزئیات حیاتی محسوب میشد). پرواضح است تبادلات فرهنگی و ارتباطات انسانی در کانون پدیده­ی جهانی­شدن قرار گرفته است و چه وسیله­ای کارامدتر و با نفوذتر از هنر و ادبیات و شعر و داستان در این وادی! This has  be en g​enerat᠎ed ​by G​SA C ontent G ener ator D emov᠎ersi​on!

ناتورالیسم، که تلاش کرد تا نمونهای از مشاهدات علمی از جهانی درونی (روانی) و بیرونی ارائه دهد و مارکسیسم، که ادبیات را در یک موقعیت اقتصادی و فرهنگی گسترده قرار میداد، و تعدادی از نظریات تایخگرایانه، تحت تأثیر هگل، که بر تکامل و شکلگیری ادبیات از درون و به وسیلۀ شرایط خاص درونی تأکید میکردند. از دیگر نمونه های داستانی می توان به سمک عیار، داراب نامه،اسکندرنامه اشاره کرد. نسخه الکترونیک کتاب استعاره در نقد ادبی جدید به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. جای خالی سلوچ نیز یکی دیگر از آثار برجسته محمود دولت آبادی است، جای خالی سلوچ، داستان یک زندگی است توام با فقر و تنگدستی است، این رمان را محمود دولت آبادی در سال ۱۳۵۷ نوشته است و داستان آن درباره پدری است که به یکباره خانواده را ترک کرده و میرود. در این مطلب مجموعه ای از شعرهای عاشقانه زیبا ، متن های زیبای ابراز عشق، عکس نوشته های عاشقانه، شعر و متن های غمگین، شعرهای عاشقانه غمگین، عکس های عاشقانه، متنهای رمانتیک ، شعرهای دلتنگی ، متن و شعر غمگین ، شعر تنهایی، اشعار عاشقانه را گردآوری کرده ایم که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرد. This c​onte​nt w as w᠎ritten by GSA C onte nt Gen erator  DE᠎MO!

آیا میتوان روایتی را که نجیب محفوظ در این رمان از سیر فروپاشی یک خانواده ارائه کرده با آثار نویسندگانی که نام بردم مقایسه کرد؟ به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، محمدرضا شرفیخبوشان برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دو دسته تقسیم کرد که برخی از آنها در ایام دهه فجر برگزار میشوند و بخش دیگری از برنامهها در ایام دهه فجر آغاز میشوند و در طول سال ادامه پیدا میکنند. این عزیزان در برنامه های تدارک دیده شده برای دهه فجر حضور دارند. نظریه ادبی: نظریه ادبی(به انگلیسی: Literary theory) در معنای مدرن آن اشاره به رویکردهای ادبی نوینی دارد که از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و پیش فرض های سنت ادبی کهن را مورد انتقاد قرار می دهد. ارسطو در بوطیقا در مورد بسیاری از آثار هنری دوران صحبت میکند و مفاهیم میمسیس و کاتارسیس را مطرح میکند که امروزه نیز در نقد اهمیت بسیاری دارند. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری افزود: در این رویداد، آثار علاقهمندان به شعر و داستان مورد استقبال شاعران و نویسندگان قرار میگیرد و اساتید و منتقدان این حوزه به بررسی و نقد آثار خواهند پرداخت. با وجود این که مدتها از افول این دو مکتب جهانی میگذرد، هنوز توجهی که به خوانش دقیق متن داشتند و اهمیتی که به کشف کیفیات خود واژگان میدادند در خاطر منتقدان مانده و به نظر نمیرسد به مرور زمان کهنه شود.  Th᠎is da ta has been g​en​er​at​ed by G᠎SA Conte​nt Generat᠎or  DE᠎MO​.

منتقدان باید ریزبین، دقیق و با سرعت باشند. نقد باید با رعایت اصول اخلاقی و با دیدی کارشناسانه انجام شود. حماسی : حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و ادبیات حماسی معمولا با زمینه ای داستانی و قهرمانانه دارند. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره است. وی در مقدمه این ترجمه بطور مفصل درباره زندگی و شعر شهریار سخن گفته است. و پس از اوست که استقبال افراد از گرایش به ادبیات در شرق ایران و دربار سامانیان و غزنویان گسترش پیدا میکند. بامداد خمار یکی از پرفروشترین رمانهای معاصر ایران است و به همین دلیل از ادبیات عامهپسند است و سالهای متمادی تمام افراد در مورد این کتاب و پس از آن در مورد شب سراب صحبت می کردند. در این نقد اثر ادبی را به لحاظ نویسنده بررسی میکنند. نقدِ ادبی یا سخنسنجی دانشی برای بررسی ویژگیها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیدهٔ آثار ادبی و روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنها است. در ایران، تا دهۀ ۱۳۷۰ شمسی، همان رویکرد قدیمی به استعاره شناخته شده بود، اما اولین نگاه متفاوت به استعاره در سال ۱۳۷۶ با چاپ مقالۀ «نظریۀ تعاملی استعاره» (اژهای، ۱۳۷۶) معرفی شد تا اینکه در اواخر دهۀ ۱۳۸۰ توجه به دیدگاههای جدید غربیان دربارۀ استعاره و معرفی و کاربست این اندیشهها در متون ادبی روایی یافت و، با معرفی نظریۀ استعارۀ مفهومی، تمام همت دانشجویان و زبانشناسان و ادبا بر معرفی و کاربستِ این نظریه گماشته شد. A​rt᠎icle has been generat ed by GSA Conte nt  Gener at​or DE᠎MO.

دیدگاهتان را بنویسید