فقط آنجا بنشین! شروع ادبیات

به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاعپرس، «محمدرضا شرفیخبوشان» مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری اظهار داشت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است. گروه استاندارد وب ایران تنها یک طراحی وب سایت نیست. حال که با دقت بیشتری به این موضوع فکر کردهاید میتوانید در سایت کتابراه برای دانلود نمایشنامههای معروف جهان اقدام نمایید. کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت پذیرد. در نگاه اول، چنین به نظر میرسد که اصلیترین مشخصه شعر نیمایی، بلندی و کوتاهی مصراعهاست؛ یعنی، همین که شاعر تساوی طولی مصراعها را بر هم زند و مصراعهایی نامساوی به وجود آورد ـ البته به شرط موزون بودن ـ به شعر نیمایی دست یافته اما کوتاهی و بلندی مصراعها تنها بخشی از واقعیت این نوع شعر است. این کتاب یک عاشقانه بسیار لطیف و شیرین را روایت میکند که خواننده را مجذوب خود میسازد.

کتاب زیبا و خاطرهانگیز «شازده کوچولو» بهترین بهانه برای گفتوگو با کودکیهایتان است؛ زیرا لحن این کتاب چنان لطیف است که با خواندن آن، با شخصیت دوران کودکیتان همصحبت میشوید. سخنران نشست اشراف منتقد به اطلاعات زمینهای را از ملزومات نقد درست خواند و اضافه کرد: یک منتقد خوب باید اطلاعات جانبی خوبی داشته باشد، با علم روانشناختی آشنا باشد، اسطورهها را بشناسد و همچنین با فرهنگ نمادها آشنا باشد؛ زیرا نمادهای هر کشور متفاوت است. درصورتی که در نقد باید هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف اثر را ببینیم و منتقد منصف هم کسی است که هر دو را ببیند. شاید با خود فکر کنید که نجات دادن جان ۱۵ یهودی زیاد چشمگیر نیست و هر کسی میتواند این کار را انجام دهد اما به باید اشاره کنیم که قبل از جنگ شش هزار یهودی در لهستان بودند. پیگیری روند بررسی مقاله از طریق سامانه و در صورت نیاز از طریق مکاتبه با ایمیل مجله امکانپذیر است. همین نیاز و ضرورت ایجاب میکند که شعر انقلاب دقیق و ژرف کاوانه بررسی و مطالعه شود و در لایهها و سیر تحول و تطور آن، خود انقلاب و جامعه ایران شناخته و شناسانده شود.

شاید کسانی باشند که این رویکرد پرهیز کارانه را نوعی موضعگیری منفی قلمداد کرده و آن را گریز از رو به رو شدن با واقعیتها و فرار از اظهارنظر آشکاری بشمارند که شرع مقدس بدان حکم فرموده است، ولی با اندکی درنگ نمایان میشود که برای پاسداشت منافع عمومی، گاه همین سکوت و دم فرو بستن، موضعی مثبت و بایسته است، و ورود به صحنه واقعیت و موضعگیری شرعی به شرایط مساعد و زمینههایی سازگار با آن اوضاع نیاز دارد، مثلاً اگر در صحنه جوامع اسلامی یا حوزههای علمیه جوسازیها و شبهه افکنیهایی پدید آید که به مفاهیم بنیادین آیین اسلام آسیب وارد آورد، پیش از هر کسی، علما هستند که باید برای تبیین واقعیتها و برطرفسازی شبهه ها وارد عمل شوند ،زیرا به تعبیر حدیث شریف، «هر گاه بدعتی رخ نماید عالم است که باید دانش خود را نمایان سازد و اگر از این کار پرهیز کند نور ایمان از او گرفته خواهد شد».اما اگر فرایند فتنه روندی کاملاً شخصی داشته باشد و فضایی آکنده از افزون خواهی و تعصّب های نژادی و فردی نسبت به یک مرجع خاص یا یک گرایش مشخص پدید آید یا آتش جنگ تبلیغاتیِ دو سویهای با منشأ کینه و حسادت شعله ور شود، علمای حوزه و از جمله آیت الله سیستانی (دام ظله) همواره خود را پایبند به سکوت و آرامش و پرهیز از این غوغا سالاری ها میدانند. ​Th᠎is post was ​do᠎ne  with G SA Conte᠎nt G enerator Dem ov​er​sion!

با این حال، فروش این محصولات بسیار محدود بود و در مجموع از هر سه مورد حدود 50 هزار دستگاه فروش رفت. برای انجام نقد ادبی، اظهار کرد: هر رویکرد، نقاط ضعف و قوت خود را دارد، برای مثال رویکرد سنتی به جنبههای روانشناختی و لایههای زیرین معنایی نمیپردازد، یا نقد روانشناختی برای مخاطب عام قابل درک و دریافت نیست، بنابراین رویکرد تلفیقی بهترین شیوه نقد است که در ایران نیز همین شیوه نقد مرسوم و رایج است. ـ و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو گشاده. توجه به این نکته نیز مهم است که اگر مصراعی طولانیتر از حد معمول باشد و شاعر به علت مشکلات طبع، دلایل زیباشناختی، معنایی و غیره بخواهد بخشی از یک مصراع را در سطر بعدی بنویسد، نباید به اول سطر برگردد، تا ادامه و بقیه یک مصراع، مصراعی مستقل محسوب نگردد. عباسلو همچنین با تاکید به اینکه منتقد نباید برای اثر نسخه بپیچد، تصریح کرد: منتقد باید اثر را توصیف و تحلیل کند تا مخاطب عام لایههای زیرین اثر را درک کند. وی با اشاره به اینکه نقد آثاری که با علاقه منتقد فاصله دارد، معمولا خوب از کار درنمیآید، تصریح کرد: برای موفقیت در حوزه نقد بهتر است منتقد یکسری سؤالات برای خود داشته باشد تا به کمک آنها خیلی از چارچوب نقد خارج نشود.

دیدگاهتان را بنویسید