شعر Sheet Cheet

معرفی کتاب. کتابخانه تخصصی ادبیات. شرفی خبوشان همچنین به نمایشگاه سیار بهعنوان یکی از دستاوردهای حوزه هنری و مرکز آفرینشهای ادبی در زمینه ترجمه آثار ادبی به زبانهای مختلف، اشاره کرد و گفت: آنچه از ادبیات انقلاب اسلامی ترجمه شده و در کشورهای دیگر منتشر شده در حاشیه برنامههایی که در سالنهای مختلف حوزه هنری برگزار میشود، به مخاطبان معرفی خواهد شد. شرفی خبوشان برنامههای مرکز آفرینشهاي ادبی حوزه هنری برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دو دسته تقسیم کرد که برخی از آنها در ایام دهه فجر برگزار میشوند و بخش دیگری از برنامهها در ایام دهه فجر آغاز میشوند و در طول سال ادامه پیدا میکنند. «سرباز کوچک» مجموعه اول محمد کلباسی در سال 58 منتشر شد و پس از آن او داستانهای کوتاه و بلند دیگری منتشر کرد از جمله «نوروز آقای اسدی» و «صورت ببر». اولین داستانهای کوتاه جلال آلاحمد «دیدوبازدید» در سال 1324 منتشر شد و پس از آن، داستانهای کوتاه و بلند دیگری از جمله «مدیر مدرسه» و «زن زیادی»، و آخرینش هم «پنج داستان» در سال 1350. برگزیده داستانهای کوتاه و بلند جلال به انتخاب حسین شیخرضایی در نشر روزگار منتشر شده است. به طور مثال یک شاعری را میبینید که کاری به جریان شعر انقلاب ندارد اما معارض و مخالف این جریان هم نیست و دارد شعر خودش را میگوید این شاعر میتواند در شعر فجر شرکت کند و برگزیده هم بشود ایرادی ندارد.

پاینده، منتقد ادبی میگوید: بارت در مقاله «ادبیات تهیشدگی» استدلال میکند که ادبیات داستانی آمریکا در دهه ۱۹۵۰ تهی شده و به جایی رسیده که نویسندگان صرفاً در پی بازی با تکنیک هستند. و سبک هندی هم با اغراق در مضمونپردازیهای غیرمعمول، کشفهای سوررئال و بیرونزده از کار، باعث رویگردانی اکثریّت مخاطبان و طبعاً شاعران از خود شد. «دهکده پرملال» نخستین مجموعه امین فقیری بود که در سال 46 منتشر شد و پس از آن او مجموعههای بسیاری منتشر کرد. «هاویه» نخستین مجموعه ابوتراب خسروی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن، او «دیوان سومنان»، «کتاب ویران» و آثار دیگر کوتاه منتشر کرد. آثار او مانند «آوای وحش» و« گرگ و دریا»با استقبال خوانندهگان روبرو شد. اولین مجموعهداستان کوتاه بهرام حیدری با عنوان «به خدا میکشم هرکس که کشتم» در سال 56 منتشر شد و سال بعد مجموعه «لالی». نخستین مجموعهداستان و نمایش غلامحسین ساعدی با عنوان «پیگمالیون» در سال 34 منتشر شد و پس از آن مجموعههای موفقی چون «ترس و لرز»، «عزاداران بیل»، «شبنشینی باشکوه» و «واهمههای بینامونشان».

«سیاسنبو» نخستین مجموعه محمدرضا صفدری در سال 68 منتشر شد و پس از آن، او چندین مجموعه دیگر منتشر کرد از جمله: «تیله آبی». «پایکوبی» نخستین مجموعه محمد کشاورز بود که در سال 74 منتشر شد. «نشسته در غبار» نخستین مجموعه علیاصغر شیرزادی در سال 65 منتشر شد و «غریبه و اقاقیا» و «یک سکه در دو جیب» هم در دهه شصت و هشتاد. اولین مجموعه محمد محمدعلی «دره هندآباد گرگ دارد» در سال 54 منتشر شد و پس از آن مجموعهها و تکداستانهای دیگری از جمله «بازنشستگی» در سال 66 منتشر شد. در نقد ترجمه، ناقد با دو متن که یکی اصل و دیگری ترجمه آن است سر و کار دارد. «وقتی که دود جنگ بر آسمان دهکده دیده شد» نخستین داستان بلند قاضی ربیحاوی بود که در سال 59 منتشر شد و پس از آن «خاطرات یک سرباز» را چاپ کرد و داستانهای کوتاه و بلند دیگری نیز طی سالهای بعد از جمله «نخل و باروت»، «از این مکان» و «گیسو». «از میان شیشه، از میان مه» نخستین مجموعه علی خدایی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن او مجموعه «تمام زمستان مرا گرم کن» و سه مجموعه دیگر منتشر کرد.

فردوسی بین سی و پنج تا چهل سال بیشتر نداشت که دقیقی شاعر حماسه پرداز و هم ولایتی او که نظم روایات ملی ایران را چند سال پیش آغاز کرده بود در سن جوانی به دست غلامش کشته شد و فردوسی بر آن شد تا کار نیمه تمام او را دنبال کند. برگزیده داستانهای کوتاه او به انتخاب روحاله مهدیپورعمرانی در نشر روزگار منتشر شده است. برگزیده داستانهای او هنوز منتشر نشده است. «کنیرو» نخستین مجموعهداستان منیرو روانیپور بود که در سال 67 منتشر شد و «نازلی» آخرینش در سال 81. برگزیده داستانهای کوتاه او هنوز منتشر نشده است. از او هیچ برگزیدهای هنوز منتشر نشده است. برگزیده داستانهای کوتاه چوبک به انتخاب حسن محمودی در نشر روزگار و به انتخاب کاوه گوهرین در نشر نگاه منتشر شده است. دو برگزیده از داستانهای میرصادقی توسط نشر ماهور و نیلوفر منتشر شده است. داستان فیلم دربارهی یک دانشجوی پرتلاش، دختری مسئولیت پذیر و دوست دختری وفادار است. که باید توجه داشت در یک داستان زندگی یا بیوگرافی، وظیفه نویسنده ترسیم حقایق زندگی فرد به تنهایی نیست بلکه نویسنده باید از توان داستان نویسی خلاق خود نیز در نگارش زندگی نامه بهره ببرد. عباسلو همچنین با تاکید به اینکه منتقد نباید برای اثر نسخه بپیچد، تصریح کرد: منتقد باید اثر را توصیف و تحلیل کند تا مخاطب عام لایههای زیرین اثر را درک کند. Th᠎is post w as g enerat​ed by G SA᠎ C on᠎te nt  Gener᠎at᠎or DE​MO!

دیدگاهتان را بنویسید