شعر Cover Up

شرکت علاقهمندانی که قبلا کتابی غیر از “مجموعه شعر” منتشر کردهاند، یا در دست انتشار دارند، در این بخش، منعی ندارد. اما ترجمهی اولیه انگلیسی در سال 1968 منتشر شد و در خود روسیه نیز تا سال 1987 به چاپ نرسید. علاقهمندان به شرکت در این بخش، باید پنج نسخه از اثر خود را تا ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۱ به نشانی تهران – صندوق پستی۱۳۳۵۵۱۸۷ – دبیرخانهی جایزهی کتاب سال شعر «خبرنگاران»، بفرستند. هفدهمین دورهی جایزهی کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، همچون دورههای گذشته، در سه بخش اصلی «کتاب سال»، «ویژه» (شاعران بدون کتاب شعر) و «تجلیل» (از یک عمر فعالیت شعری)، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه در حوزه فرهنگ و ادبیات، برگزار میشود. شرفی خبوشان با بیان اینکه «باغ رمان ایرانی» نشاندهنده این است که بعد از 44 سال فعالیت به جایی رسیدهایم که میتوانیم شاهد ورود جوانانی باشیم که بتوانند 44 رمان با موضوع انقلاب اسلامی خلق کنند، گفت: باغ رمان ایرانی عامل اتصال پیشکسوتان و جوانان در عرصه رمانهای متعالی با محتوای ارزشمند است که خود میتواند یک دستاورد باشد. وی با بیان اینکه سلسله نشست های درس گفتار ادبی برای دانشجویان رشته های مرتبط بسیار خوب است، اظهار داشت: کسانی که در حوزه نقد ادبی فعالیت داشته باشند، در نشست های درس گفتارهای نقد ادبی نکات کلیدی و مفید دریافت خواهند کرد.  Th​is a rt​ic le has ​been w᠎ritten ᠎with the he᠎lp of G᠎SA Con​te​nt G en erator DEMO.

دیوان خواجه حافظ بعد از وفات وی به همت دوستش محمد گلندام جمع آوری شد. به جز دیوان اشعارش کلیاتی به نام پنج گنج دارد که خود شامل پنج کتاب (مخزن الاسرار ؛ خسرو و شیرین ؛ لیلی و مجنون ؛ بهرامنامه یا هفت پیکر یا هفت گنبد و اسکندرنامه) جداگانه می شود. این کتاب ها کاملا مطابق با استانداردهای کنکور طراحی شده است و شامل نمونه سوالات و تست های کنکور سال های گذشته و یک سری سوالات تألیفی مطابق با استانداردهای کنکور می باشد که منبع بسیار مناسبی برای کنکور می باشد. برای رفع كاستیهای موجود در زمینة مطالعات نقد ادبی ، برای نخستینبار در كشور ، مركز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس موفق شد با همكاری جمعی از استادان برجستة دانشگاههای سراسر ایران مجوز تأسیس «انجمن علمی نقد ادبی ایران» رادریافت كند. مجموعهی شعرها باید به زبان فارسی باشد. نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید (نقد آثار مورد بررسی اختصاصاً در حوزه ادبیات و متون فارسی باشد. کریستف بالایی، استاد ادبیات فارسی، رمان جدید در ایران را پیوند این دو جریان مهم (گسترش مطبوعات و گسترش ترجمه) میداند. همچنین فرامرز خجسته، استاد ادبیات فارسی، گسترش ایدهٔ فردباوری و گفتمان ناسیونالیسم را به عنوان یکی از پیشزمینههای پیدایش رمان در ایران مطرح میکند.

او در شرکتی که کار میکرد چندین بار به عنوان کارمند شایسته انتخاب شد و ارتقای شغلی خوبی گرفت. به گفته انگیزان : او شایستگی های زیادی از خودش نشون داد و همین باعث شد زندگی نامه مانی خوشبین به سوی موفقیت سوق داده بشه و ارتقای شغلی بگیره. و دستور داد مهیای عزاداری شوند. ام الفضل زهر دریافتی از معتصم را در انگور قرار داد و خدمت امام جواد (ع) آورد و آن حضرت را مسموم کرد. معتصم این بار کسی را برای اجرای این توطئه انتخاب کرد که یقین داشت به وسیله او به هدف پلید خود می رسد و او مامور و جاسوس ویژه دستگاه خلافت در اندرون خانه امام (ع) یعنی ام الفضل دختر مامون بود. وقتی امام هشتم (ع) به دست مامون به شهادت رسید، امام جواد(ع) به قدرت خداوند در طوس حاضر شد و آن حضرت را غسل داد و کفن کرد و بر بدن پدر نماز خواند و خاندانش را از شهادت امام(ع) آگاه کرد. مدیر کل آفرینش های ادبی حوزه هنری از افتتاحیه سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی با نام اثرخانه در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: این سامانه برای افرادی است که می خواهند شاعری و نویسندگی را تجربه کنند.

امام جواد از کسانی که با ظالمان و حاکمان ستمگر همراه بودند، تنفر داشت و این تنفر خود را نیز اعلام می کرد و با این که مامون سعی داشت با کشاندن امام (ع) به دستگاه خلافت، آن حضرت را با خود همراه نشان دهد اما امام (ع) با رد هر گونه همکاری و اظهار علاقه به بازگشت به مدینه اعلام کردند که نه با مامون همراه است و نه از بودن در دستگاه خلیفه راضی. حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسیزبان داخل و خارج کشور، با هر ملیتی، آزاد است. همچنین همزمان با انتشار فراخوان این بخش اعلام شد که مهلت فرستادن کتاب برای بخش انتخاب کتاب سال جایزه تا ۱۶بهمن ۱۴۰۱ تمدید شده است. همزمان با انتشار فراخوان این بخش که پذیرای مقالههای بخش جنبی با موضوع شعر انتقادی و اعتراضی نیز خواهد بود، همچنین مهلت شرکت در بخش کتاب سال جایزه نیز تمدید شد. مامون در راستای اجرای مقاصد خود، دخترش را به عقد امام درآورد و سعی کرد مجلس باشکوه و با اسراف و ریخت و پاش های فراوان به راه اندازد به طوری که هم امام را در ان سهیم جلوه دهد و هم توجه آن حضرت را به مظاهر دنیوی جلب کند ولی امام (ع) با برخورد عفیفانه خود او را ناکام ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید