شعر – وقتی رد شد چه باید کرد

کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر یکی از رمان های خاص است که مطالعه آن برای تمامی افراد کتابخوان و علاقه مند به ادبیات غرب توصیه می شود. که خیلی از آنها را مانند «قصیده، غزل، مثنوی و قطعه» میشناسیم. همچنین در این نشست، احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی در سخنانی با بیان اینکه بدون توجه به تاریخچه جوایز ادبی و تنوع و فلسفه آنها نمیتوان وارد جریان نقد ادبی در این جوایز شد، عنوان کرد: نقد ادبی روح و ریشه ادبیات است و در برخورد نقد ادبی و جایزه جلال باید به سه وجه نقد ادبی برای جایزه جلال، نقد ادبی در جایزه جلال و نقد ادبی درباره جایزه جلال توجه کنیم. و فلسفه را وارد شعر فارسی کردند. و علیالخصوص در شعر کلاسیک بیشتر از لفظ، پیرنگ، فلسفه یا مفاهیم جزئی به یک مضمون واحد که شعر براساس آن جلو میرفت، متکی بودهاند. سرودهای مانویان دومین منبعی است که میتواند تصادفی نبودنِ عامل اولیه را اثبات کند.

Data has been creat ed wi th G SA C on te nt ᠎Genera to​r DEMO.

عصیانی خاموش علیه روزمرگی که قرار است یک زن اسیر در چنگال عادتها را نجات دهد. یکی از این شگردها، که او در آثار سالهای پس از انقلابِ خود ازجمله آیینههای دردار نیز استفاده کرد، بهکارگیری روایتگری به عنوان بخشی از روایت داستان است. مسئله اما در شکلی است که فیلم از معمای اول به معمای دوم میرسد؛ و ابزارهایی که برای طراحی این مسیر در اختیار دارد.اقتباس کوپر در فقدان صدای ذهن لندور، او را فراتر از حضور خودآگاه بیرونیاش نمیشناساند. وزن عروضی نیز، که کلمات را از دو جنبهی هجایی و قوتِ هجایی به برابری میرساند، به سان یک ترازو عمل میکند. درواقع تاثیرِ زبان عربی و کتاب آسمانی مسلمانان یعنی «قرآن» که از کلامی مسجع بهره میبُرد، باعث اقتباس شعر فارسی و اضافه کردن وزن عروضی به آن شد. نخست آن که زبان نظامی از قواعد است و این قواعد بر تمامی جوانب آن حاکم است. این است که در آن دورهی خاصِ بعد از حکومتِ یعقوبِ لیث، زبان عامه و ادبیات ایران به استقلال رسیده بود. باید برای رسیدن به ابتدای شعر فارسی -به شکل حاضر- تا دورهی یعقوب لیث صفاری که توانست اولین ایرانِ مستقل پسااسلام را بسازد، از تونل تاریخ عبور کنیم.

᠎This a᠎rticle w as cre᠎at ed  with the help of GSA Conte᠎nt Gene᠎ra​tor ᠎DEMO!

و البته تاثیرات دورهی اعراب بر آن واضح است. دبیر جشنواره بینالمللی شعر فجر گفت: با برگزاری شعر فجر به دنبال این هستیم که در حوزه ادبیات پویایی شکل گیرد و شاهد خلاقیت و رونق بیشتری باشیم و در جلسات مختلف راهکارهای آن را بررسی کردیم. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری افزود: پس از افتتاح سامانه اثرخانه تمامی افراد سراسر کشور در مکانهای دور دست از استانها و شهرها و روستاها میتوانند آثار خودشان را در این سامانه بارگذاری کنند و شاهد نقد و تحلیل آثار خودشان در سریعترین زمان ممکن باشند. به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سومین نشست از سلسله نشستهای پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با عنوان «وضعیت نقد ادبی» سهشنبه (بیستم دی ماه ۱۴۰۱) با حضور احمد شاکری و مهدی کاموس در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. کانون ادبی روزبهان توی کتابخونه عمومی شهرستان فسا با جدیت به بحثهای علمی ادبیات میپردازه و هر هفته یکی از موضوعات جدی ادبیات رو با حضور افراد متخصص به بحث میذارن. Po st has been c​reated ᠎by GSA Conten​t  Generator DE᠎MO!

کانون ادبی سایه با مسئولیت روح الله قاسمی عزیز مدتیه که توی کتابخونه این شهر فعالیت خودش رو شروع کرده و توی مدت کمی که از افتتاحش میگذره هم جلسات پرباری رو داشته که با جدیت به نقد میپردازن و هم دوتا شب شعر خوب رو برگزار کرده که خوشحالم که توی هردوتاش حضور داشتم و از نزدیک تلاش دوستان رو دیدم. کتاب نقد ادبی با رویکرد شناختی,جلد سوم لوگوس. در ایران، نقد ادبی، فقط از دوران پس از اسلام، با نقد شعر آغاز شد. افلاطون و ارسطو پایه نقد به حساب می آیند و ما این نشست ها را از نظرات افلاطون شروع می کنیم. تاریخ مبهم و البته وسیع فرهنگی و اجتماعی ایران که به انواعِ اسطورهها، کهنالگوها و ماجراهای تخیلی آمیخته شده، و از طرف دیگر از همان ابتدا به تمدنِ عمیقی پیوند خورده، مانعی برای آن است که مبدأ دقیقی برای پیدایش شعر فارسی پیدا و مطرح کنیم. که از تلفیق قوالب بالا مشتق شدهاند. ردیف که جزو اختیاری قالب است، کلمهای یکسان و تکرارشونده در فرمهای مختلف قوالب گوناگون است. شعری که مانند شعر خراسانی، دقیقاً یک سبک نیست. البته این مساله، مسالهی حادی نیست.  C onte nt h​as been created ᠎with GSA Conte᠎nt᠎ Generat​or​ D em​oversi᠎on !

دیدگاهتان را بنویسید