شعر نکته: Yourself Out There را بسازید

میخواهم بگویم که سهگانه در مقطع زمانی خاصی منتشر شد و پس از آن است که محفوظ شروع میکند به ساختن خوانندههایی که پذیرای ادبیات مدرن باشند. لذا قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد و همه انتقادات ما به مسئولین هم همین است که این جشنواره زنده و پویا نیست و به میان مردم نرفته است و قصد به میان مردم رفتن هم ندارد. 7- باستان گرایی شاملو : همه ی شاعران بزرگ نظیر نیما ،اخوان و شاملو به دلایل متعددی از زبان آرکاییک و باستانی سود می جویند. 3. نویسندگی و روزنامه نگاری: نویسندگی جز لاینحل زبان انگلیسی است، چه زیباست که شما کتاب های شکسپیر را به زبان رسمی انگلیسی بخوانید، در کتاب های چارلز دیکنز غرق شوید و دست آخر خودتان دست به قلم شوید و با فکری که با کتاب های نویسنده های مشهور جهان غنی شده، خودتان یک کتاب بنویسید یا در بلاگ های اینترنتی یا روزنامه های اثرهایتان را به همه نشان دهید. 2- زبان شعر شاملو : ” زبان شاملو ، زبانی است که از یک سوی کهنگی هایی دارد و از سوی دیگر ، این زبان کهنه را با زبان پویای روز پیوند داده است. ” ( سبک شناسی شعر پارسی ، غلامرضایی، ص277 ) .  Da ta h as been generat ed by GSA C᠎onte nt Gen erator D emover​si​on.

غافلگیری های شاعرانه شاملو در حوزه های متعدد از قبیل تفکر ، خیال و زبان شعر او ظهور پیدا می کند. این برجستگی زبان موجب جلب توجه خوانندگان شعر می گردد. شاعر بزرگ مولانا شاعری افغانستانی بود، که در تمام عمر خود به زبان فارسی مینوشت. شکی نیست که زندگی خودش بهترین معلم است. اما او از این تنش و درگیری با خودش دست برنمیدارد همانطور که جامعه به وضعیت قبلی رضایت نمیدهد اگرچه وضعیت جدیدی هم هنوز پیدا نشده است. بازار کتابهای ایرانی از هر قسم که باشند بسیار متنوع است؛ این موضوع اگرچه یک حسن بزرگ است اما اهالی کتاب را در انتخاب اثر ایرانی خوب که ارزش خواندن داشته باشد با چالشهای زیادی روبرو میکند. روزنامه های آن زمان در چندین مقاله جزئیات این حادثه را مطرح نمودند و اشعار زیادی در مرگ این شاعر ناکام ساختند . ازآن پس درس و تحصیل را رها می کند و به روزنامه نگاری و فعالیت های هنری روی می آورد. در فده سالگی درس و مدرسه را ه کلی رها کرد و وارد کارهای اجتماعی شد.

ایشان در دروس ادبیات از مرحوم مدرس افغانی، لمعتین از مرحوم استاد اشتهاردی، رسائل از استاد اعتمادی، مکاسب از مرحوم آیتالله ستوده، کفایه از نزد مرحوم آیتالله العظمی فاضل لنکرانی و درس خارج فقه و اصول از مرحوم آیتالله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی استفاده کرد. لذا من فردی او از حالت فردیت خارج می شود و به من های گوناگون از قبیل من اجتماعی، تاریخی، فلسفی، اساطیری، سیاسی و عاطفی تسری می یابد. در اینجا مقصود از وزن ، غیر از آن چیزی است که در شعر سنتی مطرح می شود و به آن شعر سپید یا منثور و به تعبیری شعر شاملویی می گویند. فقدان وزن عروضی را جبران می کند. 1- وزن شعر : اشعار آغازین شاملو که تابع شعر سنتی و کلاسیک اند، از وزن عروضی پیروی می کنند که حرفی درآنها نیست. در هر حال او مدیران شرکت را قانع نمود که بیماری اش را محرمانه نگه می دارد. شعر شاملو از نظر صورت : اشعار او را از ابتدا تا جدیدترین آنها به سه دسته تقسیم می کنند. شاملو نخستین اثرش – آهنگ های فراموش شده – را در سال 1326به چاپ می رساند.

منتقدان ادبی براین باورند که تاثیر و توفیق شاملو را از کسانی چون روودردی ، کوکتو ، سن ژون پرس ، اودی برتی ، الوار، مایاکوفسکی روسی نباید نادیده گرفت. شاید نتوان هیچ ملتی را مثال زد که مانند ایرانیان پیوستگی جوهری با شعر داشته باشند. فهیمه رحیمی و نسرین ثامنی از جمله نویسندگان این رمانها هستند که اغلب با پایانی خوش برای عشقهای ممنوعه به آخر میرسند. کتاب نویسندگان زن در انگلستان رنسانس، به نبود زنان در ادبیات رنسانس اشاره میکند، و همچنین به بررسی این پدیده در گم شدن گواهیهای نویسندگان زن در آن دوره میپردازد. پس از بازگشت به همدان ، به تهران رفت و با گروهی از نویسندگان ارتباط پیدا کرد و در صف طرفداران حزب سوسیالیست و همکاران اقلیت مجلس به مبارزه پرداخت . سید محمد رضا میرزاده عشقی ، فرزند ابوالقاسم کردستانی در سال ۱۲۷۳ در شهر همدان به دنیا آمد . دایی جان ناپلئون، رمانی از ایرج پزشکزاد است که در سال 1352 در تهران منتشر شد و در سال 1355 سریالی به کارگردانی ناصر تقوایی بر اساس آن رمان شکل گرفت که آن را تبدیل به یک سریال تلویزیونی پرطرفدار کرد. «پیدایش رمان فارسی نشانه مدرنیته است». داستان های فارسی اغلب جنبه های نمادین و تمثیلی داشته و برای تعلیم و تبیین مسائل اخلاقی، فلسفی و عرفانی به کار گرفته می شدند. Post has been creat ed ᠎wi᠎th G SA Conte nt Genera᠎to​r ᠎DE​MO᠎!

دیدگاهتان را بنویسید